Author

Janusz Korczak életpályája a Gettónapló tükrében

Széljegyzetek egy Korczak-kötethez

IRODALOM

Cohen, A. (1994): The Gate of Light: Janusz Korczak, the Educator and Writer Who Overcame the Holocaust. Associated University Presses, London, Toronto.

Halasi Zoltán (2012): A gyermek évszázada. Jichak Katzenelson gyászéneke elé. Tiszatáj, április (68-70. o.)

Hosszú Gyula (2002, szerk.): Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. (128-139. o.)

Korczak, J. (1995): A gyermek joga a tiszteletre. Iskolapolgár Alapítvány – Állampolgári Tanulmányok Központja, Budapest. [Az MPT-nek a szövegben említett kiadványa ezen kiadás alapján készült.]

Korczak, J. (1906): Dziecko salonu. Księgarnia Powszechna, Warszawa.

Korczak, J. (1911): Forest Hill. Letöltés: http://korczakowska.pl/wp-content/uploads/2017/03/Janusz-Korczak-Forest-...

Korczak, J. (2017): Gettónapló. Könyv és Kávé Kiadó, Budapest.

Korczak, J. (1982): Hogyan szeressük a gyermeket? Tankönyvkiadó, Budapest.

Korczak, J. (1937): Letter to Mieczyclaw Zylbertal, March 30, 1937, in Korczak Archives, Kibbutz Lohamei Haghetaot, Ghetto Fighters House, Israel. Idézi: Veerman, E. (1991) The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood. Dordrest, Boston, London.

Korczak, J. (1969): I. Matykó Király. Móra Kiadó, Budapest.

Korczak, J. (1919): Momenty wychowawcze. Książka Polska, Warsawa.

Korczak, J. (1984): Pamiętnik. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Korczak, J. (1967): The Application. In: Wolins (1967).

Kot, A. (2014): Warsztat diagnosty edukacyjnego wczorajdziś. XX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Krakow.

Köte Sándor (1982) Janusz Korczak élete és nevelési rendszere. In.: Janusz Korczak (1982): Hogyan szeressük
a gyermeket. Tankönyvkiadó, Budapest.

Lewowicki, T. J. (1994): Janusz Korczak (1878–1942). Prospects: The Quarterly Review of Comparative Education. 24, no. 1, 2, UNESCO: International Bureau of Education. Paris. Letöltés: http://bit.ly/VQGyDl

Lifton, B. J. (1988): The King of Children. A Biograpfy of Janusz Korczak. Farrar, Straus § Giroux, (FSR) New York.

Lifton, B. J. (2003) Who was Janusz Korczak? In: Korczak, J.: Ghetto Diary. Yale University Press, New Haven.

Maka, Éva (2016): A korczaki örökség. In: Trencsényi László (szerk.): Jubileumi kötet. Tanulmányok a Magyar Pedagógiai Társaság 125 évéről. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

Makai Éva (2017): A táborozás pedagógiai metodikájának kezdetei Janusz Korczak műveiben. In: Nagy Ádám (szerk): Tizenkilencre lapot. Szociálpedagógia a XXI. században. Pallasz Athéné Egyetem – Iuvenis Ifjúság-
szakmai Műhely – ISZT alapítvány, Kecskemét.

Molnár Oszkár (1913): Bevezetés a gyermektanulmányba. Stief Jenő és Társa Könyvsajtója, Kolozsvár.

Newerly, I. (1967): Memoirs. In: Wolins (1967).

Papp György (1994, szerk.): Az „alkotmányos” pedagógus, Janusz Korczak. Iskolapolgár Alapítvány – Állampolgári Tanulmányok Központja, Budapest.

Silverman, M. (2017): A Pedagogy of Humanist Moral Education. The Educational Thought of Janusz Korczak. Pelgrave Macmillan, New York.

Takács István, Csillag Ferenc és Trencsényi László (2011, szerk.): Hogyan szeressük a gyermeket? ELTE Eötvös
Kiadó, Budapest.

Dr. Tulassay Tivadar és Dr. Cserháti Endre (2010, szerk.): Történelmi visszatekintés. (sz. n.) In: I.sz. Gyermek-
klinika évkönyve 2009.
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest.

Veerman, E. (1991): The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood. Dordrest, Boston, London.

Wolins, M. (1967, szerk.): Selected works of Janusz Korczak. National Science Foundation, Washington – ISTEI, Warszawa.