Iskolaválasztás, továbbtanulásivégzettségi aspirációk

10. évfolyamos tanulók iskolai teljesítménye, továbbtanulási tervei a 2007. évi Országos kompetenciamérés adatainak tükrében