Author

Iskolai esélyek a rendszerváltáson túl

Egy nyomon követő kutatás közben

IRODALOM

Derdák Tibor és Varga Aranka (1996a): Az iskola nyelvezete – idegen nyelv. Új Pedagógiai Szemle. 56. 12. sz., 21–37

Derdák Tibor és Varga Aranka (1996b): Az iskola nyelvezete – idegen nyelv. Regio, 7. 2. sz., 150–175.

Derdák Tibor és Varga Aranka (1996c): Az iskola nyelvezete – idegen nyelv. Kultúra és Közösség. 23. 1. sz.,
105–131.

Derdák Tibor és Varga Aranka (2003): A hátrányos helyzet tartósodása. Educatio. 12. 4. sz., 131–136.

Expanzió (2015): Felzárkóztató programok az elmúlt húsz évben. In: Györgyi Zoltán (szerk.): Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 9–31.

Fehérvári Anikó és Liskó Ilona (2006): Az Arany János Program tanulói. Iskolakultúra. 16. 7–8. sz., 63–76.

Fehérvéri Anikó (2015): A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának változása. In: Fehérvári Anikó és Tomasz Gábor (szerk.): Kudarcok és megoldások − Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 31–52.

Forray R. Katalin és Hegedüs T. András (2003): Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Forray R. Katalin és Híves Tamás (2013): Az iskolázottság térszerkezete, 2011. Educatio. 22. 4. sz., 493–504.

Forray R. Katalin és Pálmainé Orsós Anna (2010): Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok. Educatio. 19. 1. sz., 75–87.

Halász Gábor és Lannert Judit (1997, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, Budapest.

Halász Gábor és Lannert Judit (2006, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, Budapest.

Havas Gábor és Zolnay János (2011): Sziszifusz számvetése – Az integrációs oktatáspolitika. Beszélő. 16. 6. sz., 24–49.

Havas Gábor, Kemény István és Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Havas Gábor és Liskó Ilona (2005): Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási záró tanulmány. /Kutatás Közben 266. sz./ Oktatási Minisztérium − Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest.

Híves Tamás (2014): Cigány/roma népesség a 2011-es népszámlálás alapján. In Cserti Csapó Tibor(szerk.): Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 30. Romológia „akkor és most”. II. konferenciakötet. Pécsi Tudományegyetem BTK. NTI. 108–118

Huszár Ágnes (2015): A nyelvi szocializáció és az iskola. In: Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai. PTE, Pécs. 273–294.

Kemény István, Janky Béla és Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság, 1971–2003. Gondolat Kiadó − MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest.

Lannert Judit (2015): Hatékonyság, eredményesség, méltányosság a közoktatásban. In: Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai. PTE, Pécs. 295–321.

Liskó Ilona (2002): A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának minősége. Új Pedagógiai Szemle. 52. 2. sz., 56–69.

Meleg Csilla (2015): Nevelésszociológiai problémakörök és nézőpontok. In: Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai. PTE, Pécs. 19–48.

Orsós Anna (2012): A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről. Pécsi Tudományegyetem, BTK Oktatáskutató Központ, Pécs.

Pusztai Gabriella (2005): Tőkeelméletek az oktatáskutatásban. In: Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai. PTE, Pécs. 137–160.

Réger Zita (1990): Utak a nyelvhez. Akadémiai kiadó, Budapest.

Rayman Julianna és Varga Aranka (2015): Rezilencia és inklúzió. Romológia. 10. sz. 12–24.

Varga Aranka (2015, szerk.): Amrita az ezredforduló előtt. PTE – WHSz, Pécs. 242.

Varga Aranka (2015): Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. PTE – WHSz, Pécs. 302.

Varga Aranka (2016): A hazai oktatási integráció – tapasztalatok és lehetőségek. Neveléstudomány. 4. 1. sz., 71–91.