Author
Author

Innováció a mindennapos testnevelésre: a korcsolya- és jégkorongoktatás bevezetésének tapasztalatai

IRODALOM

Bognár József (2009): Az iskolai testnevelés célja, feladata, tartalmi vonatkozásai. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémiai, Budapest, 662–668.

Bognár József, Pál Katalin, Császár Judit és Huszár Anikó (2005): A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában. Új Pedagógiai Szemle, 55. 6. sz., 25–32.

Bognár József és Révész László (2009): Testnevelés tantervek. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémiai, Budapest, 668–672.

Elbert G. (2010): Az iskolai testnevelés helyzetének, szerepének változása az 1990-es rendszerváltás után Magyarországon. PhD értekezés. Magyar Testnevelési Egyetem, Könyvtár.

Géczi Gábor (2012): A jégkorongozás alapjai. Magyar Jégkorong Szövetség, Budapest, 2012.

Géczi Gábor és Keszthelyi Miklós (2006): A jégkorongsport választásának folyamata. Magyar Edző – Módszertani és Továbbképző folyóirat, 9. 2. sz., 21–22.

Huszár Anikó és Bognár József (2006): Fiatal felnőttek testkultúrája, avagy az iskolai testnevelés felnőttkori hatásai Magyarország és Finnország példáján. Új Pedagógiai Szemle, 56. 6. sz., 107–114.

Jégkorong sportági tanterv, 2013. Letöltés: http://www.nupi.hu/download/sportiskola/sportagi/jegkorong_sportagi_tant... (2019. 02. 22.)

Márton Laura, Takács Alexandra, Béres Sándor, Géczi Gábor, Benczenleitner Ottó (2016): The role of ice skating and ice hockey education in every day physical education. Studia Universitatis Babes-Bolyai Education Artis Gymnasticae 61. 2. sz., 81–89.

Nemzeti alaptanterv, 2012.

Nincs elég tornaterem, labda és tanár a mindennapos testneveléshez. Eduline, 2013. 03. 18. Letöltés: http://eduline.hu/kozoktatas/2013/3/18/Nincs_eleg_tornaterem_labda_es_ta... (2014. 11. 13.)

Rétsági Erzsébet és Csányi Tamás (2014): Nemzeti alaptanterv 2012: Testnevelés és sport műveltségi terület – az iskolai testnevelés új kihívásai. Magyar Sporttudományi Szemle, 15. 3. sz., 32–36.

Szakály Zsolt, Bognár József, Lengvári Balázs és Koller Ákos (2018): Effects of daily physical education participation on the somatic and motoric development of young students. Hungarian, Educational Research Journal (HERJ) 8. 2. sz., 24–38.

Takács Alexa (2014): A korcsolya és jégkorongoktatás szerepe a mindennapos testnevelés bevezetésében felmerülő problémák kezelésében. Szakdolgozat. Testnevelési Egyetem, Budapest.