Olvasási idő: 
7 perc
Author
Author

Horizontok és Dialógusok Pécsett – Beszámoló a XIX. Országos Nevelés- tudományi Konferenciáról

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága XIX. Országos Neveléstudományi Konferenciáját (ONK) első alkalommal rendezték Pécsett 2019-ben. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara közel egyéves előkészület után fogadta azt a több mint félezer előadót és érdeklődőt, akik a legkülönbözőbb helyekről érkeztek Pécsre november első hetében a rangos háromnapos konferenciára.

A konferencia honlapján[1]részletesen olvashatók azok a célok, amelyek az eddigi hagyományok folytatása mellett a pécsi rendezvény egyediségét is jelzik. Az előző évekhez hasonlóan célként jelent meg a szakmai, tudományos dialógusok lehetőségének minél több formában való biztosítása, segítve a neveléstudomány sokszínű területeinek párbeszédét. A Konferenciát szervező pécsi neveléstudományi műhely az interdiszciplinaritás, a multiperspektivikus gondolkodásmód, a diverzitást értékeit hangsúlyozó befogadó szemlélet és a történetiséget fókuszban tartó látásmód megjelenítését is fontos célnak tartotta.

A konferencia alapvető felépítése követte a megelőző évek szerkezetét, vagyis a hangsúly a hazai és külföldi neveléstudományi kutatások, fejlesztések eredményeinek bemutatásán volt. Több mint 400 előadással jelentkeztek a neveléstudománnyal foglalkozó hazai és külföldi szakemberek, oktatók, pedagógusok. A három nap során 49 szimpóziumban, 66 tematikus szekcióban hallgathattak előadásokat a részvevők a legkülönbözőbb témákban, továbbá 26 posztert mutattak be szóban és vizuálisan.[2]

Szintén a hagyományokat követte, hogy a hazai és a nemzetközi tudományos élet kimagasló munkásságú kutatói plenáris előadáson számoltak be legfrissebb eredményeikről. Az interdiszciplinaritást érvényesítve jelentett újdonságot a Konferencia első napján a természettudományok területéről meghívott előadó. Freund Tamás akadémikus az idegsejtek tanulási és memóriafolyamatokban játszott szerepéről, a kreatív gondolkodás kialakítását elősegítő művészeti tevékenységek jótékony hatásáról tartott magyar nyelvű előadást. A második napon Maríadel Mar del Pozo Andrés, a spanyolországi Alcalá Egyetem professzora az Észak-Amerikában az 1920-as években kidolgozott Dalton-terv hatását és elterjedését mutatta be. Mindkét előadás esetében beszélhetünk a neveléstudományi horizont tágításáról, kapcsolódásáról más tudományterületekhez, és az elhangzottak nemcsak az interdiszciplinaritás fontosságát, hanem a multidimenzionális látásmód szükségességét is igazolták.

A tudományos előadások mellett a különböző szakmai testületek hagyományos üléseire is sor került. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, a Pécsi Akadémiai Bizottság Pedagógiai Albizottsága, az MTA Nevelésszociológia Albizottsága és Szociálpedagógiai Bizottsága mellett a HERA (Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete) is ekkor tartotta soron következő nyilvános üléseit. A bizottsági ülések mellett más szakmai szervezetek is megmutatták magukat, nyitott egyeztetést tartottak a Konferencia ideje alatt, ezzel is erősítve a tudományos élet és a köznevelés, illetve felsőoktatás közötti párbeszédet. Ilyen esemény volt a Pécsi Tudományegyetemen működő Befogadó Egyetem fóruma, az EFOP 3.1.2. A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából elnevezésű projekt fóruma és a Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education (munkacímén PIETE) címet viselő Erasmus+ projekt szakmai workshopja.

A kísérőprogramok között az első napon az Afázia Egyesület Hangadó Együttese biztosította és hívta fel a figyelmünket az inklúzió – kölcsönös befogadás – fontosságára. Dalaikkal mind érzelmi, mind kognitív szinten tudták kapcsolni a részvevőket a konferencia programjához, szakmai tartalmaihoz, hiszen az aznapi plenáris előadás utolsó részében bemutatott gondolatokat erősítették; a kreatív, művészeti tevékenységek segíthetik a tanulási folyamatokat. A romológia mint tudományterület pécsi neveléstudományi jelenlétét nemcsak a konferencián elérhető sokféle kiadvány mutatta, hanem a pénteki közös kulturális est meghívott előadói, köztük a Príma-díjas Bogyiszlói Zenekar bemutatkozása. Szintén fontos kísérőprogram volt a Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása nevet viselő projekt Kortárs képzőművészet modul című kiállítása, mely a köznevelés és a felsőoktatás eredményes együttműködése révén a konferencia ideje alatt végig megtekinthető volt.

A részvevők közötti párbeszéd és a szakmai kapcsolatok elmélyítését a konferencia közösségi tereinek működtetése és szakmai tartalommal való megtöltése is segítette. Közösségi térként funkcionált a pécsi bölcsészkar hallgatói klubja, a Szenes, melyben helyet kapott a konferencia történetében először életre hívott Könyvkuckó. A Könyvkuckóban aktuális és friss kiadványok bemutatására, kiállítására volt lehetőségük az előadóknak, így a szélesebb közönség is fellapozhatott olyan kiadványokat a neveléstudomány területéről, melyek talán kevésbé ismertek.

A fentiekben röviden felsoroltak együttesen eredményeztek egy olyan sikeres konferenciát, amely lehetőséget nyújtott a résztvevők és kutatóhelyek szakmai kapcsolatainak elmélyítéséhez. Ez utóbbi szükséges ahhoz, hogy a neveléstudomány érvényes válaszokat tudjon adni a harmadik évezred kihívásaira. A szakmai program kialakítása közben a szervezők mindvégig igyekeztek figyelembe venni a konferencia köszöntőjében szereplő gondolatokat. A Konferencia Tudományos és Szervező Bizottsága ezen gondolatok mentén választotta ki a plenáris előadókat, kínált sokféle érdekes kísérőprogramot. A lebonyolításba becsatlakozó több mint félszáz pécsi egyetemi polgár, köztük egyetemi oktatók, PhD-hallgatók, szakkollégisták, nappalis diákok közösen igyekeztek megteremteni egy olyan légkört, melyben a formális programon való részvétel mellett érdemes volt időt eltölteni.[3] A konferencia szervezői bíznak abban, hogy sikerült ízelítőt kapni a három nap alatt több alkalommal is elhangzott PTE-s szlogenből: „Mindenki pécsi akar lenni.”

Footnotes

  1. ^ http://nevtud.btk.pte.hu/onk2019/
  2. ^ A szimpóziumok, előadások és poszterek absztraktjai elérhetők a konferencia hivatalos absztraktkötetében ezen a linken: http://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_abs...
  3. ^ Az emlékezetes percek egy kisfilmen és többszáz képen is megtekinthetők a konferencia oldalán az alábbi linken: http://nevtud.btk.pte.hu/onk2019/galéria%2Cvideók