Author

Hol tart ma az oktatási integráció ügye?

IRODALOM

Balázsi Ildikó, Balkányi Péter, Bánfi Ilona, Szalay Balázs és Szepesi Ildikó (2012): PIRLS és TIMSS 2011.
Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről.
Oktatási Hivatal, Budapest.

Balog Zoltán (2013): A nyíregyházi huszártelepi iskola védelmében tanúskodott Balog Zoltán.
Letöltés: http://www.balogzoltan.hu/a-nyiregyhazi-huszartelepi-iskola-vedelmeben-t... (2017. 12. 20.)

Balogh Bea (2016): Láthatatlan Tanoda – az integráció menő. In: Fejes József Balázs, Lencse Máté és Szűcs Norbert (szerk.): Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek.
Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. 241–245.

Batiz András és Bernáth Gábor (2018): Kommunikációs javaslatok a helyi roma integrációs programok tervezéséhez és megvalósításához. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Berényi Eszter (2018): Iskolaválasztás és szegregáció. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Civil Közoktatási Platform (2016): Kockás könyv. Kiút az oktatási katasztrófából. ROMI-SULI Könyvkiadó,
Mogyoród.

Csempesz Péter (2016): Mentortársas és Rendszerhiba. Taní-tani Online, 2016. 12. 14.
Letöltés: http://www.tani-tani.info/mentortarsas_es_rendszerhiba (2017. 12. 20.)

Ercse Kriszta (2018): Az állam által ösztönzött, egyház-asszisztált szegregáció mechanizmusa. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Fejes József Balázs (2013): Miért van szükség deszegregációra? In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.):
A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai.
Belvedere Meridionale, Szeged. 15–35.

Fejes József Balázs (2018): A deszegregációval kapcsolatos ismeretek és vélemények befolyásolási lehetőségei pedagógusok körében. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2014): A TanodaPlatform jelentése az EFOP. – 3.3.1.-15 tanodapályázat eredményeiről. Kézirat. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. Letöltés: http://tanodaplatform.hu/letoltesek/TP_EFOP-palyazat_jelentes.pdf (2017. 12. 20.)

Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2018, szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról.
Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert (2014): A Motiváció Hallgatói Mentorprogram modellje.
Útmutató felsőoktatási hallgatók részvételével szervezett hátránykompenzáló programok megvalósításához.

SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Szeged.

Gábos András és Tóth István György (2017): Recession, Recovery, and Regime Change: Effects on Child Poverty in Hungary. In: Cantillon, B., Chzhen, Y., Handa, S. és Nolan, B. (szerk.): Children of Austerity: Impact of the Great Recession on Child Poverty in Rich Countries. Oxford University Press. 118–145.

Garami Erika (2011): Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 61. 8–9. sz. 2–66.

Hajdu Tamás, Hermann Zoltán, Horn Dániel és Varga Júlia (2015): A közoktatás indikátorrendszere, 2015. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Havas Gábor (2008): Esélyegyenlőség, deszegregáció. In: Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.):
Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 121–138.

Hermann Zoltán és Varga Júlia (2016): Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2016. TÁRKI, Budapest. 311–333.

Hricsovinyi Júlia és Józsa Krisztián (2018): Iskolaválasztás és szelekció. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

HVG (2013): Kiborult a bili Balog ünnepelt kerekasztalán. HVG Online, 2017. 07. 11.
Letöltés: http://hvg.hu/itthon/20130711_Balog_Heindl_roma_szegregacio (2017. 12. 20.)

HVG (2016): Faképnél hagyta Balogékat egy újabb oktatási szakember. HVG Online, 2016. 01. 13.
Letöltés: http://hvg.hu/itthon/20160113_Kirakatszervezette_valhat_Balog_kerekaszt (2017. 12. 20.)

Kacsoh Dániel (2017): Cselekvési koncepció a szegregáció ellen. Magyar Hírlap Online, 2017.12.06.
Letöltés: http://magyarhirlap.hu/cikk/104965/Cselekvesi_koncepcio_a_szegregacio_ellen (2017. 12. 20.)

Kegye Adél (2018): Áldott szegregáció. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép
az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2009): Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után.
Közgazdasági Szemle, 56. 11. sz., 959−1000.

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor (2014): Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika
100 magyar városban. Budapesti Munkagazdasági Füzetek, 16. 6. sz.
Letöltés: http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1406.pdf (2017. 12. 20.)

Kerülő Judit (2008): Az integráció és szegregáció kérdése egy iskolabezárás kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, 58.
2. sz., 12–29.

KFIB, Romaversitas és CFCF (2015): Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között.
Civilek a Költségvetésről, Letöltés: http://kfib.hu/uploads/Civilek_koltsegvetesrol/CFCF_Romaversitas.pdf (2017. 12. 20.)

Kiss Márta (2018): A szelektív iskolaválasztás tényezői, motivációi és az oktatás minőségével való összefüggései
a leghátrányosabb helyzetű térségekben. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Központi Statisztikai Hivatal (2017): Oktatási adatok, 2016/2017. Statisztikai Tükör,
Letöltés: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.pdf (2017. 12. 20.)

L. Ritók Nóra (2018): Egy helyi deszegregációs kezdeményezés tapasztalataiBiharkeresztes, Komádi, Berettyóújfalu. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Mayer József és Vígh Sára (2016): Prevenciós intézkedés a korai iskolaelhagyás megelőzésére. In: Mayer József (szerk.): Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 67–112.

Nahalka István (2016): Esélytelen esélyegyenlőség – Az IPR tündöklése és bukása. Kézirat. CKP, Budapest. Letöltés:https://drive.google.com/file/d/0ByNEJmfFRyJwemZjZHJzckRkaDRuRVpLRW5ITmx... (2017. 12. 20.)

Neményi Mária (2018): Interetnikus kapcsolatok hatása az identitásra. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

OECD (2016): PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA. OECD Publishing, Paris.

Radó Péter (2018): A közoktatás szelektivitása mint a roma szegregáció általános kontextusa. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

RSK (2017): További két civil szakember lépett ki Balog Zoltán Antiszegregációs Kerekasztalából. RSK Online, 2017. 04. 19. Letöltés: http://romasajtokozpont.hu/tovabbi-ket-civil-szakember-lepett-ki-balog-z...

Szűcs Norbert (2018): A hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés: az oktatási rendszer esélyegyenlőség-
fókuszú komplex átszervezése. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép
az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Szűcs Norbert és Kelemen Valéria (2018): A szegedi deszegregációs intézkedés: egy gettóiskola megszüntetése.
In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról.
Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.

Varga Aranka (2013): Hátrányos helyzet az új jogszabályi környezetben. Iskolakultúra, 23. 3–4. sz. 134–137.

Varga Aranka (2018): A hazai oktatási integrációs tapasztalatok és a korai iskolaelhagyás megelőzése.
In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról.
Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged.