Hol tart ma az oktatás-eredményességi kutatás?

ÖSZZEFOGLALÓ

A közoktatásban a minőségnek és az eredményességnek számos értelmezése lehetséges, nem csupán a megközelítésmód és a fogalomhasználat vonatkozásában, hanem a mérési módszereket és a vizsgálati fókuszokat illetően is. A tanulmány ezeket, valamint az oktatáseredményességi kutatások múltját, jelenét és jövőbeli potenciális kutatási területeit veszi sorra, elsősorban a nemzetközi szakirodalom nézőpontjából. Kitér a kutatási terület legfontosabb módszereire és eddigi eredményeire éppúgy, mint a hiányosságokra és a módszertani buktatókra, valamint a további kutatásban rejlő lehetőségekre.[1]

Lábjegyzet

  1. ^ A szakirodalmi feldolgozás a TÁMOP 3.1.1. XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) – II. szakasz keretében készült. A támogatási szerződés száma: TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001.