Olvasási idő: 
9 perc
Author
Author

GYIK40 ‒ Az Alkotás Csodakamrája!

40 éves a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely

„A művészet nem csodálnivaló, megközelíthetetlen valami, hanem saját problémáinkra – érzelmi, múlt, jellem – választ adó nyelv, ha élünk eszközeivel.”
(Szabados Árpád)

Felszabadultság, figyelem, saját és mások értékeinek tudatosítása, reményteli, megfoghatatlan, elementáris. Elálmélkodás, útkeresés, magamra találás. Szárny, mag, gyerekkéz, alkotás, derű, szabadság, NAGYON-KOMOLY-JÁTÉK[1]

A GYIK-Műhely negyven éves lett. Négy évtizede ad helyet (micsoda helyet!) a Műhelynek a Magyar Nemzeti Galéria, támogatva a Nagyon Komoly Játékot. Két jubileumi kiállítást rendeztünk ebben az évben a gyerekek munkáiból (FUGA Budapesti Építészeti Központ, Deák17 Gyermek és Ifjúsági Galéria), ahol a Műhely tanárai előadásokon és szakmai konferencián mutatták be a csoportok munkáját, tapasztalataikat a művészettel nevelés terén. 


Az ünnepre megjelent a TÁJ-TÉR-TÁR, egy 40 kreatív térjátékot bemutató gyűjtemény, ami a megújult honlappal (www.gyikmuhely.hu) és egy új online feladattárral (www.gyik365.hu) együtt segíti a GYIK iránt érdeklődő tanárok, szülők tájékozódását.

A GYIK365 weboldal a Műhely ötlet-kalendáriuma, ami az eddigi GYIK-könyvekénél gazdagabb képanyaggal mutat be konkrét feladatokat, lehetőséget nyújtva a vizuális neveléssel foglalkozóknak, hogy jobban belelássanak a GYIK-es munkamódszerekbe.

Szabadság, kreativitás, együtt, frissesség, színesség, alkotóerő, barátok. Varázslat, inspiráció, kultúra, alkotófolyamat, közösség, moduláris tér, tapasztalat.

Négy CSODAKAMRÁRA utal a jubiláló kiállítás címe. Az egyik a múzeum, a Nemzeti Galéria, mint az egykori wunderkammerek utódja, a másik a Műhely maga, mint változatos anyagok kimeríthetetlen lelőhelye. A harmadik, belső kamra a gyerekek gondolatainak, ötleteinek, fantáziájának tára, a negyedik kamra pedig a családi otthon, ami a hazavándorló alkotások megjelenésével a gyermek gondolatainak tükrévé válik.

A GYIK-szellemiség kialakulásában hatalmas szerepe van a helyszínnek. Az itteni alkotótevékenység és szemlélet az évek során teljesen összemosódott a hely adottságaival.

Műhelyünk egy majd kétszáz négyzetméteres egybefüggő nagy terem, csodálatos terasszal a várra, a városra, a világra, amit meg is festünk innen minden nyáron.

A falakat beborító óriási polcrendszeren kincsek, több tekercsnyi használaton kívüli mozifilm és térszövésre még kiválóan alkalmas magnószalag mellett képkeretdarabokat, hálókat, drótokat, ládányi agyagot, textileket, kagylókat és régi számítógépbelsőket találni rajtuk, a festékek és pigmentek, mindenféle papírok, színes magazinok mellett.

A belső tér mindig máshogy rendezett mobil elemei (asztalok, klasszikus GYIK-székek, paravánok), a szabadpolcokon megjelenő gyermekmunkák, a plafonról belógó óriási installációk éppen annyira inspirálóak, mint az alkotói légkört segítő piszkos, kaotikus műterem-hangulat.

Varázslat, elbújás, kacagás, összművészet, mese, megnyugtató káosz. Kutyavilág, Gyakran Ismételt Válaszok. Pezsgés, nyüzsgés, alkotás, gyerekközpontúság.

A GYIK nem pusztán vizuális nevelési Műhely. Kezdetektől fogva célja az „egész-ember” nevelése a gyerekek alkotási folyamatokba való bevonásával, saját alkotói, világ-felfedezői kíváncsiságuk táplálásával. Teret ad a gyermeki létezésnek, anyagokat és eszközöket, megoldandó problémákat és inspirációs kiindulópontokat kínál, melyekből szabadon gazdálkodhatnak saját kérdéseik és megoldásaik szerint.

A GYIK lényege 40 éve a kreatív ötletekben rejlik, a hétről-hétre, évről-évre változó, nem ismétlődő, sokszínű, eredeti, egyedi kitalációkban. Mindez épülhet képzettársításokra, kortárs és művészettörténeti problémafelvetésekre, adaptációkra, izgalmas anyagokra, játékra, mesefűzésre, drámára, zenére vagy egy erős empirikus élményre – mindig az itt dolgozó művésztanárok személyiségének és szakmai hátterének függvényében.

Olyan vizuális kérdésfelvetésekben és alkotásmintázatokban gondolkodunk, amelyeket a különböző életkorú diákok a maguk szintjén tudnak megoldani. A kreatív problémákon felnövő fiatalt éppen a szabad képzettársítások, és a kortárs művészeti problémamegoldáshoz vezető egyéni útkeresés segítheti későbbi szakmájában. Élménygazdag hivatása során pedig mindeközben maga is saját életének „kortárs műalkotásait” hozza létre.

 

„Képzőművészettel foglalkozunk itt, nem kizárólag jó adottságú gyerekekkel, hiszen az ő céljuk sem az, hogy majdan képzőművészeti pályára menjenek. Csupán olyan feladatokat, feladatsorokat dolgoztunk ki számukra, amelyek segítenek kimunkálni bennük – lehetőleg életreszólóan – a vizuális megismerés és kifejezés igényét.” – írta Szabados Árpád, a GYIK alapítója 1978-ban, az akkor három éves Műhelyről.

 

Határtalan, kavalkád, álom, összerezzenés, remegtet, levegő, tér, élmény, búcsú, jelek, jelszótár, jelrajzok, jelszobrok. 

Mindebből kirajzolódik, hogy miért nehéz a GYIK-Műhelyt részletes módszertani, leírható, átadható formulává egyszerűsíteni. A művész/tanár alkotói szabadsága a gyermek alkotói szárnyalásának záloga. Mégis, a negyvenedik születésnapra megpróbáltuk néhány kulcsszóban megfogalmazni a Műhely alapelveit:

1. Nyitány
A foglalkozások általában egy ELÁMÉLKODTATÓ nyitánnyal kezdődnek: egy titok, egy mese, egy kérdés, ami csodálatot kelt, egy lenyűgöző FELISMERÉS, ami leveszi a gyerekeket a lábukról és egyben LELKESÍTŐ-INSPIRÁLÓ ERŐVEL hat. Ennek kialakításában sokat segít az a sokfunkciójú, átrendezhető, óriási tér, amelyben dolgozunk.

2. Káosz
Mint általában a legtöbb műhely, a GYIK is RENDETLEN, kissé piszkos, festékes, ragasztós. A bútorok, az asztalok, a tárgyak hétről hétre elmozdulnak, sosem ugyanaz a kép fogadja a gyerekeket, ami a SZOKATLANSÁG erejével hat. A faltól-falig földtől-plafonig érő polcokon a változatos alapanyagok látványa már-már KAOTIKUS, ám ösztönzi a képzettársításokat, a felszabadult alkotást.

3. Összekapcsolódás
A kiindulás kapcsolódjon egy, a gyermekek számára ismert képi alapfogalomhoz, térérzethez, saját tapasztaláshoz, amely megadja a RÁHANGOLÓDÁS, ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS hátterét, de törekedni kell arra is, hogy a KONKRÉT fogalomtól elvonatkoztatva az ABSZTRAKCIÓ felé lépjünk tovább.

4. Kortárs adaptációk, nyitott feladatok
Gyakran inspirálódunk kortárs művészeti, építészeti, street-art, land-art problémafelvetésekből, alkotásokból, de azokat SAJÁT KÉPÜNKRE alakítjuk, sosem másoljuk (sokszor a gyerekek csak utólag látják meg ezeket). Nem célunk, hogy egyforma végeredmények szülessenek, saját megoldásaik keresésére ösztönözzük a gyerekeket.

5. Empirikus
Nagy hangsúlyt fektetünk az érzékszervi, empirikus szinesztézia-tapasztalatokra a felvezetésnél és később az alkotás folyamán is. A BELEFELEDKEZŐ MUNKA-ÉLMÉNY felszabadító, személyiségformáló hatása így válik fontosabbá, mint maga a végeredmény.

6. Inspiráló anyagok
A szokatlan anyagok hasznos téri tapasztalásokra és különleges kísérletekre adnak lehetőséget. Törekszünk az izgalmas állagú, textúrájú anyagok kombinációjára, lomtalanított, újrahasznosítható kincsek alkalmazására (habkarton, plexi, betonhab-tégla, balsafa, purhab, tükör, bambuszroló, oázis).

7. Anyagok hangolása
Egy jó művészi kérdésfeltevéshez finoman és szakszerűen kell a megfelelő alapanyagot „hangolni”, kiválasztani, de ugyanakkor egy különleges tárgy is inspirálhatja a végeredményt, ha abban meg tudjuk pillantani az alkotói problémát.

8. Bátor eszközhasználat
Amilyen hamar csak lehet, felnőtt eszközöket adunk a gyerekek kezébe, a félkész hobby-technikák alkalmazása helyett az ÖNÁLLÓ MÓDSZERREL alkotáson van a hangsúly. A kompozíció harmonikus, esztétikus alakulását elősegítendő néha finom technikai, sorrendiségi, anyaghasználati korlátokkal irányítunk.

9. Extrém/efemer
Gyakran alkalmazunk extrém nagy/kicsi méreteket, testfestést, közös PILLANAT- ALKOTÁST hozunk létre, izgalmas installációkat, fényjátékokat a térben. Ezeket nem lehet hazavinni, így élményként maradnak meg a gyerekek számára. A nyári táborokban a LANDART és STREET ART akciók is előtérbe kerülnek.

10. Animáció/ intermédia
A (minden)kori technikai fejlődést követve alkalmazzuk az egyre bővülő (régi és új) kép-hang-látvány-alakító eszközöket, próbáljuk azokat is kreativitással magunkra szabni: camera obscurát és fotogrammokat készítünk, dia- és írásvetítőt, fénymásolót használunk, kisfilmeket és stop-motion animációkat rendezünk, minikamerával járjuk be a magunk építette kisebb-nagyobb tereket. Telefonnal fotózunk, interaktív projektoros játékokat játszunk, társítva a digitális technikákat a kézzel készített rajzokkal, festményekkel, szobrokkal, mobilokkal.

11. Komplexitás
A történetfűzéseket, térképek, meseutak, csodakamrák készítését különösen kedveljük, mert lehetővé teszik több kisebb feladat összekapcsolását. A folyamatsorok tartalmi és kreatív összetettsége IZGALMAS KREATÍV PLATFORMOT ad.

A GYIK-Műhely szeretettel várja a csatlakozni kívánó gyerekeket, az érdeklődő szülőket és a vizuális nevelés iránt érdeklődő művészeket, tanárokat!

Footnotes

  1. ^  Ezeket a szavakat, gondolatokat kapta ajándékba a GYIK-Műhely negyvenedik születésnapjára egykori tanítványaitól. Az ajándék további szócsokrai az írás további részei között.