Author

Gazdaságitanár-képzés az Eszterházy Károly Főiskolán

IRODALOM

Hollóné Kacsó Erzsébet, Kádek István és Tánczos Tamás (2002): A gazdasági ismeretek tanításának módszertana. Főiskolai jegyzet gazdaságismeret tanár szakos hallgatók számára. EKF, Eger. Letöltés: http://www.ejam.hu/sites/default/files/kepek/pdf/Archivum/jegyzetGA.pdf (2016. 03. 02.)

Hollóné Kacsó Erzsébet és Námor (Kiss) Anna (2004): A gazdasági képzés tartalmi és strukturális változásai. Content and Stuctural Changes is Business Education. különszám. 95-105.

Hrubos Ildikó és Pfister Éva (szerk.) (2011): Szakmai tanárképzés: múlt – jelen – jövő. Konferencia dokumentumok – NFKK füzetek 7. AULA, Budapest.

Kádek István (2004): Út a sikeres vállalkozás-tanításhoz: módszerek a vállalkozói szemlélet fejlesztéséhez. EKF, Eger.

Kádek István (2009): Egy megszűnő tanár-szak (gazdaságismeret), és „fenntartható” tanulságai Periodica Oeconomica, 2. 5. sz. 56-67.

Kádek István (2010): Gazdasági tanárképzés Egerben – tapasztalatok és megújulási törekvések. Periodica Oeconomica, 3. 11. sz. 91-102.

Kerekesné Horváth Ilona (2012): A gazdasági, pénzügyi, vállalkozói ismeretek oktatásának története és időszerű kérdései. Új Pedagógiai Szemle 62. 9-10. sz. 207-218.

Nat (2012) 110 számú Kormányrendelet (a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról)

Tóth Péter – Duchon Ernő (2011, szerk.): Empirikus kutatások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet. Óbudai Egyetem, Budapest.