Gamifikáció (játékosítás) és pedagógia

IRODALOM

Aczél Zoltán (2015): A játékosság mint kulcskompetencia. Taní-tani Online. Letöltés: http://www.tani-tani.info/a_jatekossag_mint_kulcskompetencia (2016. 03. 02.)

Csíkszentmihályi Mihály (1997): Flow: Az áramlat; A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gartner Says By 2015, More Than 50 Percent of Organizations That Manage Innovation Processes Will Gamify Those Processes. (2011) Letöltés: http://www.gartner.com/newsroom/id/1629214 (2016. 03. 02.)

Huizinga, J. (1990): Homo ludens. Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatározására. Universum Kiadó, Szeged.

Kalas Györgyi (2012. 12. 02): Titkokra vadásznak a városlakók. Index. Letöltés: http://index.hu/kultur/2012/12/02/titkokra_vadasznak_a_varoslakok/ (2016. 03. 02.)

Kapp, K. M., Blair, L., és Mesh, R. (2014): The Gamification of Learning and Instruction Fieldbook: Ideas into Practice. Wiley, San Francisco.

McGonigal, J. (2010): Gaming can make a better world. TED-előadás (videó). Letöltés: http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world (2016. 01. 10.)

Németh Tamás (2015): English Knight: Gamifying the EFL Classroom (szakdolgozat). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest.

Orosz Gábor (2004, szerk.): Az európai középkor, reneszánsz és a 16. század neveléstörténete. Prohászka Lajos egyetemi előadásaiból II. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Pukánszky Béla és Németh András (1996): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Pukánszky Béla és Németh András (2001): Új pedagógiai és pszichológiai törekvések. In: Pukánszky Béla és Németh András: Neveléstörténet. [Online free-book] Letöltés: http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/10.01.html (2016. 03. 02.)

Rab Árpád (2012): A gamifikáció lehetőségei a nem üzleti célú felhasználások területén, különös tekintettel a közép- és felsőoktatásra. Oktatás-informatika. 1-2. sz. Letöltés: http://bit.ly/1CLNeLj (2016. 04. 12.)

Zichermann, G., Cunningham, C. (2011): Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. O’Reilly Media, Sebastopol (USA).

Zichermann,G. és Linder, J. (2013): Gamification – Az üzleti játékok forradalmasítása. Z-Press kiadó, Miskolc.