Fejlesszünk együtt!

Tanulókonferencia Budapesten

2013. május 31-én rendezte meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP-3.1.1. XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) projekt 3. alprojektjének (Nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot programok) nyitókonferenciáját a budapesti Városmajori Gimnáziumban.

A kétszázfős konferencia interaktív formában azt a kölcsönös tanulási folyamatot szolgálta, amelynek révén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) pilotiskolákkal szoros együttműködésben nevelési-oktatási programokat dolgoz ki egész napos iskolák számára. Dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója megnyitó beszédében kiemelte, hogy az alprojekt fejlesztő munkája új paradigmát valósít meg: az új nevelési-oktatási programok kifejlesztése a pedagógusokkal együtt történik, és ez a közös munka az új programok beválásának kulcsa. A szakmai párbeszéd eredményeként az új nevelési-oktatási programok kifejlesztése a gyakorló pedagógusok innovációira, illetve a hagyományos, kipróbált és bizonyítottan eredményes módszerekre épül. A konferencia plenáris előadásában Dr. Varga Attila alprojektvezető bemutatta az alprojektet, amelynek fókusza az egész napos iskola nevelési-oktatási programjainak kidolgozása, emellett a felzárkóztatás, a fenntarthatóság pedagógiája (ökoiskolák), és pedagógiai jó gyakorlatok terjesztése is a célja. A fejlesztő munkát az alprojekt hét tématerületének munkatársai az iskolai partnerekkel szoros együttműködésben végzik majd. A rendezvényen interaktív akváriumgyakorlat, poszterszekció és panelbeszélgetések szolgálták a téma minél szélesebb körű tárgyalását.