Értékelés és minőség a közoktatásban

2001 novemberében tartották az immár hagyományos lillafüredi pedagógiai konferenciát, amelyen a közoktatásban folyó mérés-értékelés gyakorlatát vitatták meg a résztvevők. A konferenciának aktualitást adott az, hogy nem sokkal megrendezése előtt került sor az első országos képességmérésre, az 5. és a 9. évfolyamokon. Az előadások a külső és belső értékelés hazai és nemzetközi gyakorlatával, a nemzetközi összehasonlító mérések tapasztalataival, valamint a helyi értékelési rendszerek működésével foglalkoztak.

A konferencián megfogalmazódott, hogy az értékelés meghatározó szerepet játszik abban, hogy a tudás szerkezetében világszerte bekövetkezett változások a magyar oktatásban is éreztessék hatásukat. A konferencia legfontosabb üzenete, hogy az értékelés, különösen a külső értékelés lehet az egyik fontos eszköz, amely felismertetheti az intézményekkel ennek a tudásbeli paradigmaváltásnak a szükségességét és tényleges tartalmát.

Válogatásunkban a konferencia legérdekesebb előadásainak szerkesztett változatát adjuk közre.