Author
Author
Author

Értékelés a magyar Ökoiskola-hálózat működéséről, monitoring megközelítésben

Irodalom

Barber, M. és Mourshed, M. (2007): How the world’s best-performing schools come out on top. McKinsey & Company. Magyar nyelven: Mi áll a világ iskolai rendszerei legsikeresebb teljesítményének hátterében?
(Barber, M. és Mourshed, M.) McKinsey & Company. Letöltés: http://mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf (2017. 06. 19.)

Czippán Katalin, Matthias Anna és Victor András (2004, szerk.): Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez. Oktatási Minisztérium, Budapest. Letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/knmp_kezirat10.pdf (2017. 10. 16.)

EU (2010): A Tanács 2010. november 19-i következtetései a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásról, 2010/C 327/05. Letöltés: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.32... (2016. 08. 05.)

Kézy Ágnes és Varga Attila (2007): Az ökoiskolák szerepe a közoktatás reformjában. Új Pedagógiai Szemle, 57. 12. sz., 41–53.

Kövecsesné dr. Gősi Viktória (2015): A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában. Hazánk Kiadó, Győr. 178.

NAT (2012): 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Letöltés: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.218573 (2017. 10. 16.)

OECD (2004): Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effectiva Teachers. (Összefoglalás magyarul: Tanárkérdés: Eredményes tanárok pályára vonzása, szakmai fejlődésének elősegítése és megtartása.
Letöltés: http://www.oecd.org/edu/school/34991138.pdf [2015. 06. 19.])

Saly Erika, Néder Katalin, Varga Attila és Könczey Réka (2014): Collaboration between schools and communities in Hungary, Poster presented at: Designing a Sustainable Future through School Community Collaboration Final Conference of the Comenius Lifelong Learning Network CoDeS, Barcelona, Catalonia, Spain, May 21-23.
Letöltés: http://ofi.hu/node/170423 (2017. 10. 02.)

Széplaki Nikolett és Varga Attila (2005): National reports on eco-school initiatives – Hungary. In: Mayer, M. és Mogensen, F. (szerk.): ECO-schools: trends and divergencies. A Comparative Study on ECO-school development processes in 13 countries. Austrian Federal Ministry of Education Science and Culture, Vienna, Austria, 233–254.

Varga Péter, Horváth Dániel, Varga Attila, Gálfi Márta és K. Németh Mária: (2011): Az Ökoiskola Hálózat alakulása a nyugat-dunántúli régióban – Helyzetkép és lehetőségek a Hálózatban. In: Borzsák István (szerk.):
Nyugat-Dunántúl környezeti állapota – Helyzetkép és kihívások (konferenciakötet). Nyugat-magyarországi
Egyetem Kiadó, Szombathely, 183–192.

Vőcsei Katalin, Varga Attila, Horváth Dániel és De Carvalho Graca Simoes (2008): Pedagógusok és pedagógusjelöltek környezeti attitűdjei? Új Pedagógiai Szemle, 58. 2. sz., 61–76.

UNESCO (2014): Global Action Programme on Education for Sustainable Development.
Letöltés: http://en.unesco.org/gap/priority-action-areas (2017. 10. 02.)