Author

Eredményes iskolák – változó gyakorlatok

Esettanulmány

IRODALOM

Bakkenes, I., Vermunt, J. és Wubbels, T. (2010): Teacher learning in the context of educational innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers. Learning and Instruction. 20. sz. 533-548.

Baráth Tibor (2014): Az iskola mint tanulószervezet. In: Benedek András és Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2013: Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest.

Cohen, W. M. és Levinthal, D. A. (1990): Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35. sz. 123–133.

Cross, R. L. és Parker, A. (2004): The Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work Really Gets Done in Organizations. Harvard Business Review Press, Boston.

Fazekas Ágnes és Halász Gábor (2014): Az uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztési programok implementálása. ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat. Letöltés: http://www.impala.elte.hu/
wp-content/uploads/2015/01/IV.szint%C3%A9zis.pdf
(2015. 06. 23.)

Fazekas Ágnes (2014): A szervezeti jellemzők hatása a fejlesztési programok iskolai szintű megvalósulására. Neveléstudomány, 4. sz. Letöltés: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_4_43-66.pdf (2015. 06. 23.)

Fazekas Ágnes (2015): A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai: az empirikus adatfelvétel első eredményei. ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat. Letöltés: http://www.impala.elte.hu/jelentesek/ (2015. 06. 23.)

Fullan, M. és Stiegelbauer, S. (1991): The New Meaning of Educational Change. Cassell: London.

Fullan, M. (2008): Változás és változtatás – a ráadás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Gilbert, R. (2011): Professional Learning Flagship Program: Leading Curriculum Change. Literature Review. Australian Institute for Teaching and School Leadership, Melbourne. Letöltés: http://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/default-document-library/professional_learning_flagship_program_leading_curriculum_change_literature_review (2015. 06. 23.)

Giles, C. és Hargreaves, A. (2006): The Sustainability of Innovative Schools as Learning Organizations and
Professional Learning Communities During Standardized Reform. Educational Administration Quarterly,
42. 1. sz. 124-156.

Istance, D. és Kobayashi, M. (2012, szerk.): Az innováció hálózatai. Az iskolarendszer és az iskolamenedzsment új modelljei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Kovács István Vilmos (2011): Az oktatás tudástérképe. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Letöltés: http://www.ofi.hu/sites/default/files/WEBRA/2011/04/Tudasterkep_2011.pdf (2015. 06. 23.)

Meirink, J., Meijer, P., Verloop, N. és Bergen, T. C. M. (2009): How do teachers learn in the workplace?
An examination of teacher learning activities. European Journal of Teacher Education, 32. 3. sz. 209-224.

Mourshed, M., Chijioke, C. és Barber, M. (2010): How the world’s most improved school systems keep getting better. Education. Mckinsey&Company, London.

OECD (2000): Knowledge Management in the Learning Society, Paris.

OECD (2009): Creating Effective Teaching and Learning Environments, First Results from TALIS, OECD
Publishing.

OECD (2014): TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teching and Learning, TALIS, OECD Publishing.

Scheerens, J. (2005): Review of school and instructional effectiveness research. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report, UNESCO.

Schnellbach Máté (2014): Integrációs célú átfogó intézményfejlesztés egy budapesti általános iskolában. Neveléstudomány, 4. sz.

Teece, D. (2007): Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28. sz. 1319-1350.

Tsui, A. B. M. és Law, D. Y. K. (2007): Learning as boundary-crossing in school–university partnership. Teaching and Teacher Education, 23. sz. 1289-1301.

Vera, D., Crossan, M. és Apaydin, M. (2011): A Framework for Integrating Organizational Learning, Knowledge, Capabilities, and Absorptive Capacity. In: Easterby-Smith, M. és Lyles, M. A. (szerk.): Handbook of organizational learning and knowledge management. John Wiley and Sons Ltd, Chichester. 153-182.

Wenger, E., McDermott, R., és Snyder, W. M. (2002). Cultivating communities of practice. Harvard Business School Press, Boston.

Winter, S. (2003) Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24. sz. 991-995.

Zinkevičiene, N. (2005): Possible barriers to teachers’ receptivity to pedagogical innovations in the initiaton phase. Kaunas College, Kaunas.