Olvasási idő: 
16 perc

„Ép testben ép lélek”

A Balatonlellei Általános és Zeneiskola kiemelt feladatként kezeli a gyerekek egészséges életszemléletének kialakítását, és ezt nemcsak a tanórák keretében, hanem szabadidős tevékenységek szervezésével valósítja meg. Az iskola a Comenius nemzetközi együttműködés alapján több külföldi iskolával tart fenn kapcsolatot. A partneriskolák minden évben egy kiemelt feladattal foglalkoznak. Ennek keretében azonos célokat tűznek ki a résztvevők az éves feladattervben, azonos felméréseket végeznek, azonos pályázatokat írnak ki a gyerekek részére, majd ezeket összesítik, értékelik, és minden részt vevő iskolához eljuttatják. 2005-ben az iskolák kiemelt feladata az egészségnevelés volt. A szerző a közösen összeállított kérdőíves felmérés eredményeit mutatja be.

BEVEZETÉS

Az egészségnevelés az egész társadalom ügye és feladata. Ebben a munkában nagy részt kell vállalnia minden oktatási intézménynek. A Balatonlellei Általános és Zeneiskola kiemelt feladatként kezeli a gyerekek egészséges életszemléletének kialakítását, és ezt nemcsak a tanórák keretében, hanem szabadidős tevékenységek szervezésével valósítja meg.

A közoktatási törvény 2004 februárjában kiadott módosítása célul tűzte ki, hogy 2004. június 30-ig minden általános iskolában el kell készíteni az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési programot. A minisztérium az iskolákban nagyobb súlyt akar helyezni az egészségnevelésre, hiszen ezért kötelezett minden iskolát az egészségnevelési program kidolgozására, másfelől viszont csökkentette az erre fordítható tanidőt, hiszen a 2006/2007. tanévtől megszüntette a 8. évfolyam részére korábban elrendelt kéthetenkénti egyórás egészségtan tárgyat.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATUNK

Iskolánk a Comenius nemzetközi együttműködés alapján a következő külföldi iskolákkal tart kapcsolatot: American Academy (Limassol, Ciprus), Duale Oberschule und THS (Eisenberg, Németország), Fairfax School (Sutton Coldfield, Anglia), Staatliche Regelschule „Georg Kresse” (Triebes, Németország), Turba Gümnaasium (Turba, Észtország).

A partneriskolák minden évben egy kiemelt feladattal foglalkoznak. Ennek keretében azonos célokat tűznek ki az éves feladattervben, azonos felméréseket végeznek, azonos pályázatokat írnak ki a gyerekek részére, majd ezeket összesítik, értékelik, és minden részt vevő iskolához eljuttatják.

A tagországok intézményei az évente megrendezett nemzetközi konferenciákon egyeztetik a tapasztalatokat, és meghatározzák a következő évek programját. A konferenciát minden évben másik ország rendezi. (2004-ben Észtországban, 2005-ben Cipruson, 2006-ban Balatonlellén zajlott a tanácskozás.)

Az együttműködő iskolák kiemelt feladata 2005-ben az egészségnevelés volt. A közösen összeállított kérdőívet mindegyik iskola megíratta a saját nyelvén, majd angolra és németre fordítva elküldte az eredményeket a partneriskoláknak.

A Balatonlellei Általános Iskolában a felső tagozatos diákok körében történt a felmérés, és ennek során 169 tanuló adatait összesítettük.

Összehasonlító elemzés a partneriskolák
adatai alapján

A Cipruson működő American Academy kivételével a nemzetközi projektben együttműködő külföldi partneriskolák mindegyike elvégezte a felméréseket.

Az iskolák által készített összesítés alapján összehasonlító elemzést készítettem, amely rávilágíthat az egyes európai országok kultúrájának különbségeire és az eltérő táplálkozási szokásokra. A kérdőív kérdéseinek, állításainak sorrendjében haladva ismertetem az elemzés eredményeit.

Szoktál-e a testnevelésórán kívül sportolni?

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

1,4

1,22

1,02

1

0,92

–2 és +2 közötti számokkal értékelhettek a gyerekek

A magyar gyerekek sportigényét bizonyítja ez a szám, számukra az iskolai testnevelésen túl is fontos a sport. Észtország dinamikusan fejlődő ország, azonban az itt élő gyerekek tulajdonítanak legkisebb jelentőséget a sportnak.

Rendszerint a következő sportokat űzöm

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

kerékpár
foci
kézilabda

kerékpár
foci
bowling

foci
kerékpár
úszás

foci
úszás
kosárlabda (rögbi)

atlétika
kosárlabda
foci

A három legkedveltebb sporttevékenységet gyűjtöttem ki. A foci minden iskolában a legkedveltebb sportág. A többi mozgásforma függ a helyi adottságoktól is, hiszen Balatonlelle, Triebes, Eisenberg kisváros, így itt közkedvelt közlekedési eszköz a kerékpár, ez az angol és az észt városokra nem annyira jellemző. Az angol iskolában viszont jelen vannak az európai sportkultúrától eltérő sportágak is, mint például a rögbi, a krikett, a golf.

Kedvenc sportágam

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

kézilabda
foci
kerékpár

foci
kerékpár
röplabda

foci
úszás
kerékpár

foci
úszás

úszás
atlétika
foci

A foci itt is a legkedveltebb sportág. Érdekes, hogy a Balaton-parti város diákjai nem jelölték az úszást mint legkedveltebb mozgásformát, de három külföldi iskolában, ahol a városban van uszoda, ez a mozgásfajta is az élen szerepel.

Véleményem a sportról

„A sport egészséges” állítással mindegyik iskola diákközössége egyetért. „A sport ártalmas” állítást elvetik, mind a magyar, mind a külföldi diákok tudják, hogy a mozgás az egészség fontos feltétele.

A további válaszok esetében a pozitív értékeket [+1, +2] megjelölők számát vettem figyelembe az értékelés során. A táblázatokban látható, hogy a válaszolók hány százaléka ért egyet az állítással.

A sport drága

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

24%

23%

22%

64%

39%

Az angol iskola diákjai közül sokan drágának tartják a sportolási lehetőségeket, ami természetesen összefügg a társadalmi helyzettel is.

A sporton keresztül barátokat szerzel

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

83%

66%

50%

76%

64%

Az adatok jól mutatják, hogy a gyerekek életében a közösségi és a baráti kapcsolatok építésének egyik legfontosabb alapja a sport. A mozgás tehát nemcsak a testi, hanem a lelki egyensúly megteremtésében is nagyon fontos. A magyar tanulók vélték legmagasabb százalékban, hogy a sport a baráti kötelékek megszilárdulásának egyik legfontosabb színtere.

Nem szeretek veszíteni

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

55%

37%

39%

59%

49%

A gyerekek többsége az élet minden területén élvezi a versengést, és nem szereti, ha alulmarad. Ez leginkább az angol és a magyar gyerekek körében tapasztalható. „Harcolni a végsőkig”, és nem alulmaradni. Ez a sport mozgatórugója, és ha ennek az ízét egyszer megérzik a fiatalok, akkor megtanulnak küzdeni. Ez a sport egyik legfontosabb feladata.

Megőrzöm egészségemet a sport által

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

86%

58%

41%

70%

91%

A megkérdezettek nagy része tudja, hogy az egészség megőrzésének egyik legfontosabb módja a testmozgás.

A sportolók nem dohányoznak

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

37%

73%

43%

32%

53%

A gyerekek nincsenek tisztában a dohányzás káros hatásaival, hiszen nagyon kis százalékuk ért csak egyet ezzel az állítással. Ebből a felmérésből is bizonyossá válik, hogy erőteljesebb prevenciós munkára van szükség ezen a területen. A kiugróan magas 73% a német iskola esetében azzal magyarázható, hogy ez az intézmény 18 éves korig oktatja a tanulókat, akik közül sokan valószínűleg már kapcsolatba kerültek a dohányzással.

A sportolók nem isznak

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

39%

51%

40%

15%

46%

Elkeserítő, hogy a fiatalok nem ítélik el az alkoholt, és összeegyeztethetőnek tartják a sporttal. Valószínűleg a reklámok és a rossz példák befolyásolják őket a véleményalkotásban.

Anyám sportol

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

30%

24%

16%

33%

35%

Az anyák nagyon alacsony százalékban mozognak rendszeresen. Hiányzik a családból jövő jó példa.

Apám sportol

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

43%

30%

28%

63%

40%

Az apák több mozgásos tevékenységet végeznek, mint az anyák. Ez azzal függhet össze, hogy ma már csaknem minden országban szükség van mindkét szülő keresetére, így a munka után a nőkre váró házimunkák mellett nem jut idő a sportra. Meglepő, hogy mindkét táblázatban a német iskolák mutatószámai a legalacsonyabbak.

Testvéreim is sportolnak

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

60%

33%

41%

63%

66%

Az előbbi adatokhoz képest itt drasztikus emelkedés tapasztalható. Ennek hátterében az állhat, hogy a legtöbb testvér még iskoláskorú, így részt vesznek az iskolák által szervezett sporttevékenységekben. Ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy talán e fiatalok későbbi életében nagyobb szerepet kap majd a mozgás.

Környezetemben nincs sportolási lehetőség

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

9%

26%

31%

17%

17%

A diákok alacsony százaléka ért egyet azzal, hogy azért nem tud megfelelően sportolni, mert nincs rá lehetősége. Különösen a magyar diákok ismerik el, hogy lehetőségük volna mozogni. A többi európai iskola közül talán az angol intézmény diákjainak esetében lehet azzal magyarázni a magasabb értéket, hogy – miként az a korábbi kérdésekből kiderült – a sportolás Angliában drága tevékenység.

Hol, kikkel sportolsz?

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

iskolában
barátokkal

barátokkal
klubban

klubban
barátokkal

barátokkal
családdal

barátokkal
iskolában

Mindenhol a két legmagasabb százalékban megjelölt választ adtam meg.

A megkérdezett országok diákjainak mindegyikénél a legfontosabb sportolási mód a barátokkal közösen végzett tevékenység. Magyarországon és Észtországban a sportszervezés egyik bástyája az iskola, míg a nyugati országokban mindez a drága sportklubokban történik.

A reggeli ételek és italok tekintetében is hasonló a különböző országok közti tanulói igény. Összességében megállapítható, hogy a gyerekek reggeli menüje egészségesen összeállított.

Reggelire iszom

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

tea
tej
csokoládé

tej
gyümölcslé
csokoládé

tej
csokoládé
gyümölcslé

gyümölcslé
tej
tea

tea
gyümölcslé
tej

Reggelire eszem

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

kenyér
gabonapehely
müzli
vaj

kenyér
gabonapehely
gyümölcs

kenyér
müzli
gabonapehely
sajt

kenyér
vaj
gabonapehely

kenyér
kolbász
gyümölcs

 

Mennyi ideig reggelizel?

Balatonlellei
Általános Iskola

Staatliche Regel­schule (Triebes)

Duale Oberschule (Eisenberg)

Fairfax School
(Sutton Coldfield)

Turba Gümnaasium
(Turba)

10 perc
5 perc

15 perc
10 perc

10 perc
15 perc

10 perc
0 perc
5 perc

10 perc
15 perc
5 perc

A legtöbb tanulónak a felmérés szerint egy gyors reggelire van ideje. Egyedül az angol iskola diákjai közül jelölték meg sokan, hogy nem reggeliznek, pedig az angol iskolakezdés későbbi időpontban van, mint a többi országban.

A következőkben a felmérésben részt vevők által említett jellegzetes reggeliket mutatom be.

Italok

ISKOLA

GYEREKEKNEK

FELNŐTTEKNEK

Balatonlellei Általános Iskola

tej, kakaó, tea

kávé, tea, tej, víz

Duale Oberschule (Eisenberg)

kakaó, tej, narancslé, gyümölcstea

kávé, tea, narancslé

Fairfax School (Sutton Coldfield)

gyümölcslé, gabonapehely tejben

kávé, tea, gabonapehely tejjel

Staatliche Regelschule (Triebes)

tej, kakaó, gyümölcslé, tea,
kávé, víz

kávé, tea, tej, gyümölcslé

Ételek

ISKOLA

GYEREKEKNEK

FELNŐTTEKNEK

Balatonlellei Általános Iskola

müzli, gabonapehely, joghurt, sajt, kenyérfélék, kolbász, gyümölcs

kenyérfélék, vaj, kolbász, tojás, sajt, szendvics

Duale Oberschule (Eisenberg)

lekvár, müzli, kolbász, csokikrém, kenyérfélék, vaj, sajt, gyümölcsjoghurt, banán, méz, alma

kolbász, sajt, tojás, joghurt, kenyérfélék, méz, lekvár, paradicsom, uborka, croissant

Fairfax School (Sutton Coldfield)

gabonapehely, pirítós, vaj, lekvár, csokikrém

gyümölcs, gabonapehely, pirítós

Staatliche Regelschule (Triebes)

zsemle, vaj, lekvár, sajt, kolbász, müzli, gyümölcs, tojás, joghurt, sütemény

kenyérfélék, sajt, kolbász, müzli, gyümölcs

Minden iskolás gyereknél előfordul a tea, tej, kakaó, míg gyümölcslét a magyar iskola diákjain kívül mindenhol fogyasztanak. Magyarországon a gyümölcslé nagyon drága, így kevés család reggelijének része. Érdekes, hogy a triebesi iskola diákjai a kávét jellegzetes reggeli italként is megjelölték, bár itt, mivel középiskola, tizennyolc éves korig tanulnak a gyerekek. A felnőttek reggeli italai között minden országban a kávé áll az első helyen, bár a kávék erőssége között nagy különbség van, hiszen a magyarok itala nagyon erős, míg a német és az angol kávé hosszabb lével készül, és kevesebb koffeint tartalmaz. A reggeliben a gyerekeknél hasonló élelmiszerek szerepelnek. Örvendetes tény, hogy minden országban jelen van az egészséges étrendet képviselő müzli, gabonapehely. Ugyanez a felnőttek esetében nem mondható el, hiszen például a magyar felnőttek reggelijének nem része az egészséges táplálékot jelentő gabonapehely. Ebben is látszik a nemzedékek közti különbség. A szülők jobban odafigyelnek a gyerekeik számára készített reggeli összetételére, míg ők maguk a nehezebb, kevésbé egészséges menüt kedvelik.

Mely ételek megfelelőek és melyek kevésbé megfelelőek egészségi okokból?

ISKOLA

GYEREKEKNEK

FELNŐTTEKNEK

Megfelelőek

Balatonlellei Általános Iskola

gyümölcs, zöldség, tejfélék, sajt, hús

gyümölcs, zöldség, sajt, hús

Duale Oberschule (Eisenberg)

kalciumtartalmú élelmiszerek, vitaminok

magnézium-, kalciumtartalmú élelmiszerek, vitaminok

Fairfax School (Sutton Coldfield)

Staatliche Regelschule (Triebes)

vitaminok, étkezési egyensúly

vitaminok, tápanyagok bevitelének egyensúlya, hagyományos ételek

Nem megfelelőek

Balatonlellei Általános Iskola

csokoládé, hamburger, chips, kóla, tartós élelmiszerek

alkohol, kávé

Duale Oberschule (Eisenberg)

édességek, zsíros ételek

koffeintartalmúak, zsíros ételek

Fairfax School (Sutton Coldfield)

ami a sportban káros lehet

ami drága

Staatliche Regelschule (Triebes)

nikotin, zsíros ételek, gyorsételek

nikotin, alkohol, zsíros ételek

A felmérésben részt vett országok diákjai hasonló módon és jól látják, hogy mely élelmiszerek egészségesek és melyek kevésbé megfelelőek számukra. Mindenki előnyben részesíti a vitamindús étrendet, míg a zsíros ételeket elítélik. A triebesi iskola diákjai a nikotint is megemlítik a gyerekek részére nem ajánlott dolgok között.

ÖSSZEGZÉS

Magyarország hagyományos étkezési kultúrájához hozzátartozik a zsíros, nehéz ételek fogyasztása. Nehéz és hosszadalmas feladat egy nemzet étkezési szokásait gyökeresen megváltoztatni. Nagyon nagy szerepük van az oktató-nevelő intézményeknek ebben a munkában. A felnőtt-társadalomban is fontos lépések történtek és történnek az egészségmegőrzés érdekében a média és a különböző ismeretterjesztő előadások segítségével.

A legnagyobb változás azonban az ifjabb nemzedékek körében érhető el, ha megfelelő, szervezett szemléletformáló nevelést biztosítunk számukra. A jelenlegi iskolai egészségnevelés ezt a célt szolgálja.

A nemzetközi felmérések is azt igazolják, hogy munkánk nem eredménytelen, hiszen diákjaink tudják, mi a helyes táplálkozás alapja, s az egészség megőrzésében fontos szerepet játszik a sport is. Összegezve megállapíthatjuk, hogy gyermekeink gondolkodása a mozgás szükségszerűsége és az egészséges táplálkozás tekintetében jól formálódik, s talán a következő évtized fordulatot hoz az egészségtelen táplálkozás és a mozgáshiány felszámolásában.