Olvasási idő: 
14 perc
Author

Életpálya-futás

Riport a startvonalról (2015. március 5.)

Kedves Hallgatóink!

Itt állunk a pedagógus-életpályamodell virtuális startjánál. A mai napon a harmincöt felettiek[1] versenyeznek. Kicsit nagy a tolongás a százezer feletti induló miatt.[2] Piros mezben várakoznak azok, akik a mestertanári célig akarnak eljutni, mellettük sárga mezben a Pedagógus II. csapata, majd leghátul a Pedagógus I. feketébe öltözött népes tömege. Míg az első kettő bizakodó, a harmadik tábor tagjai közül sokan elcsigázottak, kiábrándultak, megsebzettek. Amíg itt várakozunk, addig készítsünk riportot néhány indulóval.

Első riportalanyom Fekete Elek. Arra a kérdésre, hogy miért néz ki hetvenévesnek, holott még csak ötvenöt, a következőket válaszolja:

‒ Az egész a tabula rasa állapottal kezdődött, akkor, amikor térből és időből kiszakítva, mindenki (itt a gyakornokokról nem beszélek) egyenlően „érdemtelen” volt.[3] Voltak, akik elkezdték olvasni a jogszabályokat és számolgattak.[4] Hat év szakmai gyakorlat után a megfelelő minősítési eljárás sikeres befejezésével Pedagógus II. fokozatba lehet lépni, majd a szakvizsga és újabb hat év elteltével mestertanári fokozatba. Erre mi, ötven felettiek joggal legyintettünk. Mert hat meg hat az ugye tizenkettő.[5] Ha a nyugdíjig hátralévő éveinket számoltuk, akkor is ez az összeg jött ki. Na jó, én sem voltam boldog, de eddig legalább tudtam követni. Majd mondták, hogy megrendezik ezt a versenyt. Minőség és szelekció. Azóta sokat gondolkodtam a két fogalom viszonyán: minőség kontra szelekció, vagy minőség kontraszelekció?

Fekete úr válasza közben kaptuk a hírt, hogy a Tréner100[6] versenyén már győzteseket is hirdettek. Sajnos ez csak rövid hír, ezért az indulókról és a verseny részleteiről nem tudunk részleteket közölni.

De hoppá, már neki is lódult a piros mezesek százas csapata, így a közvetítést a lelátóról folytatjuk, hátha onnan nagyobb rálátásunk lesz a versenyre. Az Ezrek,[7] a kiválasztott önjelöltek, kezükben lobogtatják az induláshoz szükséges szakvizsgás diplomájukat és a 14 munkában töltött évüket bizonyító munkáltatói igazolást.[8] Ők már mestertanárok is lettek. Micsoda iram! Mi itt a lelátón még azt próbáljuk megérteni, hogy milyen minősítési kritériumok alapján és eljárási rend szerint választották ki őket, és ők már el is érték.[9] Bámulatos! Itt azt suttogják, hogy ők a legjobbak! Értem én, de vajon miért?

Töprengeni nincs idő, mert már indul is a sárga csapat néhány tagja. Itt kisebb zúgolódás támad, mert csak most közlik velük, hogy szakvizsga is kell. Folyamatosan arra hivatkoznak, hogy az eredeti kormányrendeletben mi áll. Olvasták volna el előre az aktualizált versenyfeltételeket![10] Mások képtelenek voltak kiszámolni a munkában töltött éveik számát.[11] Ezek a nők! Zúgolódva veszik tudomásul, hogy át kell állniuk a fekete csapatba. Az első akadály a portfólióírás.[12] Nem értem, egyszerűen nem értem, mi a gond! Itt különösen jól szerepel az a csoport, akiknek a pólóján az Önfényezők felirat olvasható. Tömeges moraj zúg végig, de aztán mindenki csak elindul, bár úgy látom, néhányan inkább átálltak a fekete csapatba.

De lemaradtunk a Szak5000 piros csapat indulásáról. Ebben a szaktanácsadó- és szakfelügyelő-jelöltek indultak.[13] Velük már csak a célnál tudunk riportot készíteni. Felvág Etelka szívesen válaszol a kérdéseimre. Öntömjénező stílusban méltatja saját teljesítményét, és örül a lehetőségnek, hogy ilyen fontos posztra jutott. Ömlik belőle a panasz, amikor az iskolai minőségbiztosításról beszél. Képzeljem, a kollégái, a szülők és a diákok csak közepesre minősítették! Végre elmondhatja, hogy a 14 év alatt szerzett tapasztalatai alapján (amiből, ha csak tehette, mindenki megelégedésére valamilyen továbbképzésen vagy tréningen volt), hogyan kell tanítani. Arra a kérdésemre, hogy nem bánja-e, hogy még kevesebbet lesz az iskolájában, elmondja, hogy a tanítványai úgysem szerették, de ez soha nem zavarta, mert ez kölcsönös, hiszen soha nem tudtak felérni az ő pedagógiai magasságába, folyton értetlenkedtek, pedig minden létező új módszert mindig kipróbált rajtuk. A kollégákról csak annyit, ha ők is elemelkedtek volna a hétköznapoktól, és nem ragadtak volna meg a tanításnál, meg a felkészülésnél, akkor most nem ott lennének, ahol vannak. Úgy látom, még a saját társai közül is néhányan értetlenül néznek rá, hogy kerülhet velük egy csapatba.

A pályát most a sárgamezesek újabb csapata népesíti be. Ők azok, (1) akiknek szakvizsgája vagy tudományos fokozata van, és mellé nyolc év szakmai gyakorlata vagy (2) legalább 30 év szakmai gyakorlata van.[14] Az első csapat, ahol nem mindenkinek kell szakvizsga az induláshoz. Ez a csoport csak lassan halad előre, beletelik egy év is, mire célhoz érnek.

A monitoron most veszem csak észre, hogy a háttérben egy új csapat szerveződik, főleg a fekete és sárga mezesek csoportjából Indikátor1200 névvel. A résztvevőket a jelentkezők közül most választják ki. Innen a távolból úgy tűnik, mintha random generálnák a neveket. Sajnos homályos a kép, ezért ebben még nem lehetünk biztosak.[15]

Még mindig zsúfolt a start, a feketéknek még nem dördült el a startpisztoly. Mindenki, akinek 2014. április végéig nem volt szakvizsgája, még ott nyomorog és arra vár, mikor nyílik meg előtte az út. Azt fontolgatják, meddig dekkolnak még itt. Vajon a 2016-ra jelentkezéskor is feltétel lesz a szakvizsga? Sokaknak a szakvizsgáról a Gyűrűk Ura jut az eszébe: az Egy Gyűrű mind fölött. Néhány tamáskodó valamiféle mindenkire általánosan érvényes versenykiírást, meg szabályokat akar látni.[16] Ennek hiányában az vetődött fel bennük, hogy nincs is ilyen. Közben szárnyra kapott a hír, hogy a mestertanárság verseny-kritériumait még most fogják kidolgozni.[17] Micsoda képtelenség, hiszen már zajlik a verseny! Ez nem egyeztethető össze a fair play szabályaival!

A tömegben most veszem csak észre János bácsit, régi alma materem tanárát. Generációk köszönhetik neki a tudásukat, és azt, hogy azzá válhattak, akik lettek. Nem, mégsem! Valahogy az a csillogás nincs már a szemében. Nem, ez már nem ő.

Most érkezett a hír, hogy a versenyszervezők már megrendelték a zöld pólókat is, de ezek még a tervezőasztalon vannak. Ezekben indul majd a verseny egy újabb szakaszában a kutatótanárok csapata. Ők csak egy következő körben szállnak be a küzdelembe. Meggyőződésem, hogy ez a verseny is tartogat még meglepetéseket. A műsoridőnk sajnos lejárt, de az újabb fejleményekről természetesen majd beszámolunk Önöknek.

Köszönöm, hogy velem voltak![18]

Footnotes

 1. ^ A korhatár meghatározásánál a következő számítást alkalmaztam: tanárunk 25 éves korában végez mintatanterv szerint, majd folyamatos munkaviszony mellett 2 évig gyakornok, utána 6 évig Pedagógus I., ahol egyszer megbukhat, ekkor újabb két évig ugyanabban a kategóriában marad, vagy 9 év kategóriában töltött év után megszűnik a jogviszonya. Legkésőbb 35 évesen lépnie kell. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 2. ^  151 193 fő pedagógus a teljes létszám a KSH 2014. január 1-i adatai alapján. Ez alapján valószínűsíthető a cikkben szereplő szám. 
 3. ^  NEFMI: „A hivatásukat gyakorló pedagógusok számára is érvényes 2013. szeptember 1-től az új pedagógus bértábla. A legalább két éve pályán lévő pedagógusok ekkor a Pedagógus I. fokozat szakmai gyakorlatnak megfelelő kategóriájába kerülnek.” (12. o.) 
 4. ^  2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 34. bekezdés 61. § (4) Szaktanácsadói megbízást kizárólag az kaphat, aki pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-szakvizsgával, valamint a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szaktanácsadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési intézmény alkalmazottja vagy onnan tíz évnél nem régebben ment nyugdíjba.    A 2013. évi LV. törvény 21. § a tíz évet ötre módosította.    62. § (3) … eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő   kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét.    36. bekezdés 64. §(4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján alapján a) Gyakornok, b) Pedagógus I., c) Pedagógus II., d) Mesterpedagógus, e) Kutatótanár fokozatokat érheti el.    A 2013. évi CXXXVII. törvény 10. § (2) b) szerint módosított szöveggel lép hatályba az Nkt. 64. § (4) bekezdésében a „foglalkoztatott” szövegrész helyett: a „foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb.”   (7) A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak.   65. § (8) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg. 
 5. ^  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. II. fejezet: a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere. 
 6. ^ Pósfai Péter, az OH elnöke 2014. január 18-tól 100 tréner felkészítéséről beszél prezentációjában, melyet a budapesti szakmai tanévnyitón tartott.     Tóth Mária diasorozatában a Mi indokolta az útmutató korrekcióját? című dián szereplő első indok: „100 tréner felkészítése, vizsgáztatása – tapasztalatok.” 
 7. ^  OH Tájékoztató (2014): Az első ütemben 1000 fő képzését tervezzük 2014. április-május folyamán. 
 8. ^ OH Tájékoztató: „Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértőnek az a pedagógus jelentkezhet, aki a (...) feltételeknek együttesen megfelel.” A követelményeknek megfelelő jelentkezők (...) egy kiválasztási folyamatban vesznek részt, melynek keretében két online tesztet kell kitölteniük.” (Az online teszt kontrollálatlan körülmények közötti kitöltés esetén hogyan validálható?) 
 9. ^  OH Tájékoztató (2014): A tanfelügyelői és a pedagógusminősítői vizsgákat sikeresen teljesítő pedagógusok az Oktatási Hivatal által kiadott tanúsítványt kapnak, és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 37.§ értelmében leghamarabb 2015. január 1-től annak megfelelő fokozatba kerülnek besorolásra. 
 10. ^ Az első minősítési körben a 14 év gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal) rendelkező pedagógusok vesznek részt a minősítésben. (326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. bekezdés 10. §-a alapján: A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozóan a lebonyolításra kerülő minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát, a minősítő vizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. (Ez a 99/2014. (III.25.) Kormányrendelet által módosított változat, ekkor került be a központi szabályok módosításának a joga.) Ez nem esett egybe azzal, amire a törvény alapján előzőleg számítani lehetett a minősítési feltételeket illetően. (326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet 3.§ 1. bek.) 
 11. ^  326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. bek. 13-14. bek. 
 12. ^ Ld. Kormányrendelet 1. melléklet, OH: 2014. augusztus 25-én módosult.
 13. ^ A minden területre kiterjedő rendszer zavartalan működése legalább 5000 szakértő bevonásával valósulhat meg, ennek érdekében az Oktatási Hivatal 2014 folyamán több ütemben szakértői képzéseket szervez valamennyi területen. 
 14. ^  OH: Tájékoztató a pedagógusok előmeneteli rendszerének 2015. évi általános eljárásáról (2014. március 4.). 
 15. ^ TÁMOP-3.1.5/12. kiemelt uniós projekt.     Oktatási Hivatal (OH): „A jelentkezések elbírása 2015. január végén zárul.”(2014. november 3.)     Email-üzenet 2015. február 6. OH: „Ez idáig azt a 91 főt értesítettük, akik az online kérdőív eredményeinek feldolgozását követően a kiválasztásba bevont köznevelési és felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, szakmai szervezetek szakértőinek javaslata alapján, az EMMI támogatásával elsőként bekerülhettek a programban részt vevő pedagógusok közé. (…) A programhoz a felsőbb szervek jóváhagyásával hamarosan további 1100 pedagógus csatlakozik. (…) A programba kerülő pedagógusok listájának véglegesítése jelenleg is tart (2015. február 24. – még nincs válasz), a döntésről néhány héten belül minden érintett pedagógust értesíteni fogunk.” 
 16. ^  A versenyszabályok kidolgozása: OH (2012. augusztus 29.): TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása projekt megvalósítója: Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konzorciuma.     A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. szeptember 30. 
 17. ^ OH: 1200 pedagógus kapcsolódhat be a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozására indított programba. (2014. november 3. ) 
 18. ^ Az eljárás jogszerűsége nem vitatható, mint ahogyan az sem, hogy a kiválasztottak között érdemes tanárok, elismert szakemberek is vannak. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatóak a kiválasztás átláthatóságát illetően (kritériumok), valamint a kiforratlan technikák miatt a pedagógustársadalom egészére vetítve nem egyértelmű minőségi szelekció született. Az ilyen torzító hatások miatt született meg ez az írás.