élet és iskola, élet-iskola, életiskola, iskola és élet, iskola-élet, iskolaélet

                                                  A pótolhatatlan tanár


Utasítások, egyéni rátermettség

Megfigyeltem a tanárok eljárását, kezelésmódját, tekintettel a kiadott Módszeres utasításokra, amely utasítások éppen nem akarják a tanár kezét megkötni, hanem inkább csak egy-egy mintát akarnak nyújtani; de nem is adhatni a tanítás vezetésére általános elveken kívül egyebet, mert az individualismus szerepét, a rátermettséget és tanítói hivatást nem lehet szakaszokba foglalni; éppen azért a sikert jövőben is a tanár személyének, érdemétől, munkaszeretetétől, valamint az ifjúság tehetségétől és szorgalmától várhatjuk. (…) Az egész módszeres küzdelem a körül forog, hogy amint csak lehet a) mindent az iskolában sajátíttasson el a tanár; b) hogy addig tovább ne menjen, míg arról meggyőződve nincsen, hogy az osztály legnagyobb része a tanár fejtegetését megértette, fölfogta; c) hogy a tanár annyit követelhet a tanulótól, amennyit felfogás után megtanulhat.

Figyelmetlenség

Mit tagadnám, kínos benyomást tett rám azon tapasztalat, hogy az I. és II. osztályban a tanár urak által megfejtett, a magyarázat után elmondatott tananyagokról a következő tanórában a fölhívottak beszámolni nem tudtak (…) A hiányosság egyik okát az I. osztályban majdnem hajlandó volnék a tankönyvben is keresni, ‒ mert úgy látom, hogy a philologiai subtilitásnak a siker, a begyakorláson alapuló ügyesség esik áldozatul. (…) 

Idegesség

Korunkat az az idegesség korszakának nevezik. (…) s ezen lehangoló betegségnek egyik okául az iskolai rendszert, illetve az iskolákat is komolyan számításba veszik, s azt mondják, hogy tanügyünk mélyreható reformokat igényel. Sajnálom a középiskolákat, mert azokban már eddig is oly sokféle bajnak forrását keresték. Elnevezték őket: butító iskoláknak; kimondották, hogy az ifjúság látóképességét, vagyis szemeit teszi tönkre (s abban mellesleg mondva van is valami igaz), most meg, hogy idegesség okozója. (…) ki merem mondani, hogy a jó és ifjúságot szerető tanárnál a túlterhelés, mely az idegek megrontója, elő nem fordul. A jó tanár majdnem mindent pótol, de őt semmi sem pótolhatja. (…)

 

(Részletek Dr. Bejczi Németh Antal királyi tanácsos, győrkerületi királyi főigazgató Tanárértekezleti beszédeiből)