élet és iskola, élet-iskola, életiskola, iskola és élet, iskola-élet, iskolaélet

Hitgyakorlás és gyermeknevelés Kisújszálláson

Kisújszállás önkormányzata a Nagykunság kulturális fővárosához méltó elhatározással a 2017-es évet ünnepi kulturális emlékévnek nyilvánította.
Indokolta ezt a reformáció 500., Kisújszállás újratelepülésének 300. évfordulója, s benne középiskolánk fennállásának 300. emlékéve. Ezen túl emlékezünk Arany János – iskolánk egykori praeceptora –, valamint a fiatalon elhunyt kisújszállási költőtehetség, Nagy Imre születésének 200. esztendejéről is. [...]

Ez a könyv, amelyet kezemben tartok, Kisújszállás oktatástörténetéről szól, benne arról a középiskoláról, amelyik ma egykori hűséges tanulója
– öregdiákja –, Móricz Zsigmond nevét viseli.

Nagy Istvánné tanárnő, a kötet főszerkesztője – a szerkesztőbizottság segítségével – a múlt töredékeiből készített egy iskolatörténeti könyvet. E könyv híd a múltba; Kisújszállás 300 éves nevelés-oktatástörténetét ismerjük meg a lapokat forgatva.

Talán legfontosabb tanulsága e kiadványnak, hogy az 1717-ben visszatérő hitvalló, protestáns elődeink legfőbb gondja volt házaik és templomuk felépítésével egy időben gyermekeik tanításának megszervezése. E bölcs meglátásuk máig követendő tanulságul szolgálhat. Már az első évben Musnai Mózes lévita gondoskodott a hitgyakorlás lehetőségéről és a gyermekek neveléséről. 1718-tól pedig rendes lelkészt választottak, és Terbócs István rektor személyében pedig olyan kiváló tanítót, aki néhány év múltán a hat nagykun város kapitánya lett. Az oktatásra fordított gondoskodás eredményezte, hogy a város olyan sok kiváló embert nevelt, akik országos vonatkozásban is meghatározó személyiségek lehettek.

Úgy szerkesztettük e kötetet, hogy a gimnázium történetének bizonyos szakaszait egy-egy tanáregyéniség, iskolateremtő személy működéséhez kötöttük. (2017. máj. 25.)

(Forrás: http://www.moricz-kujsz.sulinet.hu/)

 

Részletek dr. Ducza Lajos helytörténész,
nyugalmazott főiskolai tanár, volt polgármester, egyházközségi gondnok
jubileumi iskolai évkönyv kötetbemutató beszédéből