Egy tankönyv szerepe és lehetőségei az irodalmi kánon alakításában

Az Irodalom 9. című kísérleti tankönyv irodalomszemléletének vizsgálata

IRODALOM

Arató László és Pála Károly (2006): A szöveg vonzásában I–III. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Boka László (2003): A divattól a kultuszig. Kanonizáció és a „szerzői arc” az 1957 utáni erdélyi magyar irodalom magyarországi recepciójában. In: Dobos István és Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Kánon és kanonizáció. Csokonai, Debrecen. 35-51.

Bókay Antal (1998): Az irodalomtanítás irodalomtudományi modelljei. In: Sipos Lajos (főszerk.): Irodalomtanítás az ezredfordulón. Pauz-Westermann, Celldömölk. 73-105.

Dobos István és Szegedy-Maszák Mihály (2003, szerk.): Kánon és kanonizáció. Csokonai, Debrecen.

F. Dárdai Ágnes (2001): A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei. In: Karlovitz János (szerk.): Tankönyvelméleti tanácskozás. Tankönyvesek Országos Szövetsége, Budapest. 56-61.

F. Dárdai Ágnes és Kojanitz László (2007): A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. Új Pedagógiai Szemle. 1. sz. 56-69.

Fűzfa Balázs (2010): Irodalom 9. Krónika Nova Kiadó, Budapest.

Golden Dániel (2002): Kánon és közoktatás – az irodalomtanítás esélyei. In: Bengi László és Sz. Molnár Szilvia (szerk.): Kánon és olvasás. Kultúra és közvetítés II., Fiatal Írók Szövetsége, Budapest. 7-31.

Gordon Győri János (2009): Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány. Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában. Könyv és nevelés. 2. sz. 27-35.

Kojanitz László (2014): A kísérleti tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere. Új pedagógiai szemle, 5–6. sz. 45-68.

Knausz Imre (2012): A kötött tananyag és az oktatás hatékonysága. Taní-tani Online http://www.tani-tani.info/
a_kotott_tananyag (2015. 06. 22.)

Kulcsár Szabó Zoltán (1998): Hagyomány és kontextus. Universitas, Budapest.

Pethőné Nagy Csilla (2009): Irodalom 9. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Rohonyi Zoltán (2001): Irodalmi kánon és kanonizáció, Osiris, Budapest.

Valaczka András (2014): Irodalom 9. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.