Author

Drámapedagógia a tudományok fókuszában

IRODALOM

Az egységes munkaiskola 1921. évi programjából (2000): Drámapedagógiai Magazin, 1. sz.

Bérczes László (1995): A végnek végéig Paál István. Interjúkötet. Cégér, Budapest.

Bethlenfalvy Ádám (2004): Fejezetek az angol drámapedagógia történetéből (1.) Drámapedagógiai Magazin, 2. sz.

Bethlenfalvy Ádám (2005): Fejezetek az angol drámapedagógia történetéből (2.) Drámapedagógiai Magazin, 1. sz.

Cziboly Ádám (szerk., 2010): DICE – a kocka el van vetve. Kutatási eredmények és ajánlások a tanítási színház és dráma alkalmazásával kapcsolatban. DICE Konzorcium, Budapest. Letöltés: http://www.dramanetwork.eu/file/DICE_kutatasi_eredmenyek.pdf (2017. 03. 09.)

Debreczeni Tibor (2008): Különbéke Debrecenben. Játszó Ember Alapítvány – Academia Ludi et Artis, Budapest.

Domokos Lászlóné és Blaskovics Edit (1992): Az alkotó munka az Új Iskolában. Drámapedagógiai Magazin, 2. sz.

Eck Júlia (2015): Drámajáték a középiskolai irodalomórán. Protea Kulturális Egyesület, Budapest. 204.

Gabnai Katalin (2016): Kezdetek, fordulópontok, állomások a drámaoktatás meghonosításáért. In: Eck Júlia, Kaposi József és Trencsényi László (szerk.): Dráma – Pedagógia – Színház – Nevelés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 24-35.

Gáspár László (1984): A szentlőrinci iskolakísérlet I-II. Tankönyvkiadó, Budapest.

Golden Dániel (2016): A színház mint eszköz a dramatikus nevelésben. In: Görcsi Péter, P. Müller Péter, Pandur Petra és Rosner Krisztina (szerk.): A színpadon túl. Az alkalmazott színház és környéke. Kronosz, Pécs. 57-69.

Golden Dániel (2017): Tapasztalat és nevelés: Dewey és a drámapedagógia. Kézirat. (Budapest)

Mezei Éva (1975): Történelmi játékok. Valóság, 2. sz. (újra megjelent: Drámapedagógiai Magazin, 1991. 2. sz.)

Mitta, A.  (1982): Ragyogj, ragyogj, csillagom!  Magvető, Budapest.

Novák Géza Máté (2016a): Dráma és pedagógia. A drámapedagógia aktuális kérdéseiről. In (szerk.: Vámos Ágnes): Neveléstudomány. 43–52.
Letöltés: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2016/07/drama-es-pedagogia-a-dr... (2016. 07. 15.)

Novák Géza Máté (2016b): Egy inkluzív drámapedagógia felé. In: Nagy Ádám (szerk.): Szolgálva, nem tündökölve – Trencsényi 70. Iuvenis – Ifjúságszakmai Műhely, ISZT Alapítvány, Budapest. 334-343.

Novák Géza Máté, Trencsényi László, Katona Vanda és Horváth Zsuzsanna (2015): Művészetalapú kutatás és gyakorlat fogyatékosságügyi, színházpedagógiai és testtudati terápiás kontextusokban. In: Tóth Zoltán (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Oktatás és NevelésGyakorlat és Tudomány. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen. 266-278.

Szauder Erik (1992): Tizenöt nyulak (egy hét Angliában). Drámapedagógiai Magazin, 2. sz.

Szauder Erik (1995): Egy hetem Exeterben. Drámapedagógiai Magazin, 1. sz.

Szauder Erik (1999a): Angliai beszámoló. Drámapedagógiai Magazin, 1. sz.

Szauder Erik (1999b): A drámatanítás helyzete Nagy-Britanniában. Drámapedagógiai Magazin Különszám.

Szauder Erik (2000): A színházi nevelés története az angol nyelvterület országaiban. Drámapedagógiai
Magazin
1. sz.

Szentirmai László (2013): Báb egyszeregy. Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. EMMI, Budapest. 99-117.

Szentirmai László (2016): Nevelés kézzel-bábbal – hogy' s mint. In: Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (szerk., 2016): A gyermekkultúra jelen(tőség)e. ELTE TÓK, Budapest. 71-77.

Sztarosztrelceva, N. P. (1987): Revolucija – Izkusztvo – Deti. Proszvesenije, Moszkva.

Trencsényi László (1998): Forradalom – Művészet – Gyerekek. Kútbanézők III.

Trencsényi László (2003): Színi nevelés a Gorkij-telepen. Drámapedagógiai Magazin, 1. sz.

Zsolnai József (1992): A magyar közoktatás minőségi megújításának szakmai programja. Iskolakultúra, 6–7. sz.

Zsolnai József (1995): Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógia. ÉKP Központ – Holnap Kiadó – Tárogató Kiadó, Budapest.