Author
Author

Dilemmák az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának bevezethetőségéről

(Kritikai észrevételek)

IRODALOM

Berényi Eszter és Fehérvári Anikó (2015, szerk.): Snapshot of Hungarian Education 2014. Hungarian Institute for Educational Research and Development. Letöltés: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1507079_snapshot_of_hungar... (2016. 02. 03.)

Canadian Council on Learing (2009): Changing our schools: Implementing successful educational reform. Letöltés: https://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/memos/ jan2009/LessonsinLearning.pdf (2016. 02. 03.)

Dohmen, D., Klemens, H. és Freyaldenhoven, J. (2006): Kosten von Ganztagsschulen. Letöltés: http://www.fibs.eu/de/sites/_wgData/Forum_032.pdf (2015.10.08.).

FiBs Forum Nr. 32. Köln. Letöltés: http://www.fibs.eu/de/sites/_wgData/Forum_032.pdf (2017. 01. 16.)

Farbman, D. (2015): The Case for Improving and Expanding Time in School: A Review of Key Research and Practice. Letöltés: http://www.timeandlearning.org/sites/default/files/resources/caseformore...
(2016. 02. 03.)

Fischer, N., Theis, D. és Zücher, I. (2014): Narrowing the Gap? The Role of All-Day Schools in Reducing Educational Inequality in Germany. Journal for Research of Extended Learning. 2. 1. sz., 79-96. Letöltés: http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/article/view/19535/17032 (2016. 02. 03.)

Huang, D., Goldschmidt, P. és La Torre Matrundola, D. (2014): Examining the Long-Term Effects of Afterschool Programming on Juvenile Crime: A Study of the LA’s BEST Afterschool Program. Journal for Research of Extended Learning, 2. 1. sz., 113-132. Letöltés: http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/article/view/19537/17034 (2016. 02. 03.)

Kacir, J. (2013): Celodenný výchovný systém (CVS) ako prostriedok inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (Miestna krajina – prirodzené a podnetné prostredie pre CVS. GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS, 2. Letöltés: http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles... (2016. 01. 15.)

Kereszty Zsuzsa (2008): Otthonos iskola. Letöltés: http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=catego... (2016. 01. 10.)

Kielbock, S. (2015): Program Implementation and Effectiveness of Extracurricular Activities: An Investigation of Different Student Perceptions in Two German All-Day Schools. Journal for Research of Extended Learning, 3. 2. sz., 79-98. Letöltés: https://www.uni-giessen.de/fbz/fb03/institute/ifezw/prof/empi/Team/Mitar... (2016. 02. 03.)

Kovács Erika és Mayer József (2015, szerk.): Egész nap az iskolában? (Egy fejlesztés anatómiája). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Letöltés: http://ofi.hu/kiadvany/egesz-nap-az-iskolaban (2017. 01. 16.)

Marguerite-Miles, R. és Hawley, K. (2008): Taking stock of the fiscal cost of expanded learning time. Center for American Progress. Letöltés: https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2008/07/pdf/e... (2017. 01. 16.)

Százdi Antal (1999): Szakmai fejlesztés az iskolában. Új Pedagógiai Szemle. 49. 6. sz., 69-85.

Young, T. és Lewis, W. (2015): Educational Policy Implementation Revisited. Educational Policy. 29. 1. sz., 3-17.