Author

Digitális történetmesélés és tanulói tartalom(re)konstrukció

IRODALOM

Barrett, H. C. (2006): Digital Stories in ePortfolios: Multiple Purposes and Tools. Letöltés: http://electronicportfolios.org/digistory/purposesmac.html (2016. 03. 02.)

Frazel, M. (2010): Digital Stroytelling Guide for Educators. ISTE, Arlington, VA.

Lambert, J. (2013): Digital Storytelling, capturing lives, creating community. (4. kiadás.) Routledge, New York és London.

Lanszki Anita (2015a): A digitális történetmesélés relevanciája a tanárképzésben. In: Falus Iván (szerk.): Felkészülés a pályára, felkészülés az életre. Líceum Kiadó, Eger. 89-97.

Lanszki Anita (2015b): A tanulói interaktivitás szerepe a digitális történetmesélésben. In: Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (szerk.): Interaktív oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 79-91. Letöltés: http://goo.gl/4asvVT (2016. 03. 04.)

Lanszki Anita és Horváth Kata (2015): A digitális történetmesélés. In: Oblath Márton és Horváth Kata (szerk.):
A részvételi ifjúságkutatás módszerei. OKT-Full Tanácsadó Kft., Budapest. 73-93. Letöltés: http://goo.gl/bNnwGr (2016. 03. 04.)

Meadows, D. (2003): Digital Storytelling: Research-Based Practice in New Media. Visual Communication, 2. sz. 189-193.

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Sadik, A. (2008): Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development. 56. 4. sz. 487-506.

Szemán Dénes (2015): A digitális történetmesélés (DST) alkalmazási lehetőségei a modernkori rabszolgaság következtében traumatizált emberekkel folytatott segítőmunka keretein belül. Anthropolis Egyesület, Budapest.

Xu, Y. Park, H. és Baek, Y. (2011): A New Approach Toward Digital Storytelling: An Activity Focused on Writing Self-efficacy in a Virtual Learning Environment. Educational Technology & Society. 14. 4. sz. 181-191. o. Letöltés: http://www.ifets.info/journals/14_4/16.pdf (2016.03. 03.)