Olvasási idő: 
26 perc
Author

CD-ROM-ok az oktatásban III.

A technika- és tudománytörténeti alkotások száma a hazai CD-ROM-kiadás egész termésének (2002. május=kb. 1500) alig egy százalékát teszi ki. Jelentőségük azonban ennél sokkal nagyobb, hiszen egyes művek az emberiség kultúrtörténetének több ezer évét is feldolgozzák, s átfogó ismeretanyaguk révén szinte nélkülözhetetlenek egy igényes iskolai könyvtárban. Jelen ismertetés a témakör 14 reprezentáns képviselőjére hívja fel a figyelmet.

Technika- és tudománytörténet

Összefoglaló művek

Az atomenergia kultúrtörténete

Az atomenergia fogalmait, tudósait-kutatóit, történetét összefoglaló adatbázist és a paksi nukleáris erőmű bemutatását tartalmazó kiadvány 1999-ben jelent meg a Suli Plusz-sorozat első részeként.

A mű Kronológia című fejezete Kr. e. 1160-tól 1999-ig közel 200 esemény leírásán keresztül mutatja be az atomenergia felfedezésének, kutatásának, fejlesztésének és alkalmazásának történetét, valamint a paksi atomerőmű legfontosabb eseményeit 1999. augusztusig. Az Arcképcsarnokban 119 tudós, mérnök és feltaláló fényképpel ellátott rövid életrajza olvasható; a 90 külföldi szaktekintély névsora André Marie Ampére-rel kezdődik és Charles Wilsonnal zárul, a hazai kiválóságok körében Banóthy Jenőtől Zipernowsky Károlyig 29 név szerepel. A Tárgymutató az alfa-bomlástól az x-sugárig 210 fogalmat ismertet. A Paksi Atomerőmű Rt. bemutatkozása 11 fejezetben foglalja össze az ismereteket: az erőmű környezetét, elhelyezkedését és épületegyüttesét, a Tájékoztató és Látogató Központ szolgáltatásait, az egyes épületek funkcióit, a gépházat, a vezénylő- és géptermet, a 4. blokk működését és főbb adatait, a 3–4. reaktorcsarnok berendezéseit, az 1966. július 6-tól 1987. október 30-ig zajlott eseményeket, a kiégett, illetve radioaktív hulladékok kezelését, a személyes sugárvédelem módszereit, a Tájékoztató és Látogató Központ, illetve a Társadalmi Ellenőrző és Informatikai Társulás tevékenységét, a különféle osztályok és az Energetikai Szakképzési Intézet működését, a reaktor működési rendszerének 21 fő egységét, a biztonságnövelő intézkedéseket, a nemzetközi ellenőrzés és a hatósági szabályozás szerepét, a környezetbarát technológiát, a működés mennyiségi és minőségi adatait.

A művet a gyöngyösi Travelbox Hungária Kft. adta ki és forgalmazza (ára 2995 Ft).

 

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a 20. század végéig

Simonyi Károly (1916–2001) Kossuth-díjas fizikus azonos című könyvének 2000-ben megjelent CD-ROM-változata 2320 képernyőoldalon 2019 kép és képlet, 170 percnyi hangfelvétel és 31 percnyi videóanyag közlésével foglalja össze a Kr. e. 600-tól eltelt több mint két és fél évezred fizikatörténetét.

Az alkotás hat fejezetben ismerteti a tudományos megismerés jellemzőit, az értékelés és periodizáció viszonyát, a tudományelmélet elemeit, a fizika korszakait, a görög–egyiptomi–mezopotámiai ismeretanyagok jellemzőit, az antik szaktudományok csúcsteljesítményeit, a hellenizmus alkonyát, a kolostorok és egyetemek szerepét, az antik örökség átmentésének eredményeit, Bizánc, a hindu és az arab világ ismeretanyagát, a középkor természetfilozófiájának jellemzőit, a reneszánsz és a fizika kapcsolatát, a könyvnyomtatás megszületésének hatását, a számmisztika és a valóság összefüggéseit, a fény-vákuum és anyag 17. századi felfogását, a 18. századig elért eredményeket, a hő és az energia viszonyának felismerését, a klasszikus atom felfedezésének eseményeit, a relativitás- és kvantumelmélet megszületésének kulisszatitkait, a magszerkezet és magenergia törvényeit, a törvény és szimmetria, valamint az ember és a kozmosz egyetemességét. A Tárgymutató A-tól Z-ig sok ezer címszón keresztül részletezi a tartalmat, aNévlexikonban közel 1600 név szerepel. Az Időskála mutatórendszere Kr.e. 600-tól a 20. század végéig terjedő évszázadok korszakait – antik örökség, átmentés és elsajátítás, rombolás és az új alapok lerakása, a klasszikus fizika kiteljesedése, a 20. század fizikája – tagolja. A Színes mellékletek anyagrészben A fizikatörténet forgószínpada alcímtől A radioaktív sugárzás egységei alcímig 32 tábla szerepel.

A Fővárosi Oktatástechnológiai Központ, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Könyvtár közreműködésével a BioDigit-Teletrio Kiadó által megjelentetett mű megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban (ára 5000 Ft).

 

Az ipari forradalom kora

Fejlődési utak a 19. századi Európában alcímet viselő, 2000-ben megjelent kiadvány azt mutatja be, hogyan kezdődött az átalakulás, mi jellemzi és melyek azok a tényezők, amelyek ebben szerepet játszanak.

Az első fejezet a kezdetek, a piac és kereskedelem, a találmányok, bankok, pénz, demográfia, mezőgazdaság, gazdaságpolitika és -elméletek témakörökkel foglalkozik. Az Időutazás című második fő fejezet évenkénti bontásban mutatja be 170 év legjellemzőbb eseményeit, valamint Anglia, Belgium, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Oroszország, Poroszország, Románia, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Szicília, a Vatikán és a Habsburg Birodalom 28 olyan uralkodójának nevét, uralkodásának korszakát, születésének és halálának időpontját foglalja össze, akik e korszakban uralkodva személyiségükkel hatást gyakoroltak az események menetére. A Képtárban az elektromosság témakörben 32, a hírközlés témakörben 21, az ipar témakörben 62, a közlekedés témakörben 161, az optika témakörben 26 dokumentum, az építészet témakörben 32 kép szerepel, a Térképtárban a nagy földrajzi felfedezésekről 3, Afrikáról, Angliáról, Észak- és Dél-Amerikáról és Európáról 2-2, a Földről egy térkép található. AzÉletrajzok alfejezetben Adertől Dvorákig, Edisontól Huygensig, Ibsentől Lumiére-ig, MacCornicktől Rousseau-ig, Saint-Simontól Vörösmartyig, Wagnertől Zoláig 400-nál több személyiség fényképe és biográfja szerepel, a Fogalmak alfejezet az abszolutizmusig, a viszontbiztosítási szerződésig 108 szócikket közöl.

A művet az Alma Mater Zala Bt. az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Janus Pannónius Tudományegyetem BTK Újkori tanszékének szakmai támogatásával jelentette meg, megvásárolható a kiadónál (ára 5200 Ft).

 

Találmányok és feltalálók

Az emberiség technikai fejlődését a kőkorszaktól a 21. századig átfogó, 1998-ban megjelent tudományos enciklopédia négy tartalmi kategória (fogalmak, feltalálók, időrend, videó) keretében tucatnyi keresési lehetőséget kínál.

A több mint 1200 szócikkből álló Tartalom főoldal adott szócikkére kattintva megjelenik az ismertetés, illetve a további kapcsolódó tartalmakra utaló címszavak köre, az ezekből választás után pedig további kattintással a választott tárgyú oldal vagy személy, ismét újabb kapukat (tudományos elv, szöveg, hang, összefüggések) kínálva a megismeréshez. A Feltalálók című főoldal kínálatában Arkhimédésztől Zworykinig 450 személyt lehet megtalálni. Az Időrend főoldalán a Kr. e. másfél millió évvel ezelőtt napjainkig folyamatában ismerhetők meg az egyes évekhez kötődő találmányok nevei és képi ábrázolásai. A Videófőoldal kínálata technikailag is lenyűgöző, hiszen a Manhattan-projekttől a naperőmű-turbináig összesen 228(!) rövid animációs és dokumentumbejátszás található, többségében egy, kélt vagy három szócikkcím alatt, a legtöbb bejátszás a vadászbombázó (8), az atomerőmű és a repülőgép (6-6), a flipper, léghajó, számítógép, telefon (4-4) címszavak alatt található. Az ismeretszerzés különleges módszerét kínálva a találmányok és feltalálók 5 fő térkategórián belül is megismerhetők. A „város” környezetkörből választható pl. egy ház, ebből a ház egy szobája, majd a szobában látható televízió; a televízióra kattintással a „letapogató áramkör” egység, majd az ezt részleteiben ismertető oldal. A tudományos elv oldalon megismerhető a technikai megoldás elmélete, a feltaláló címszóval Zworykinhez juthatunk; a szöveg címszó újabb részleteket tár fel: pl. a katódsugárzás szócikke a technikai megoldás gyakorlati részét szemlélteti, a családfa című szócikk pedig a televíziózás 1884-től datálódó fejlődésének állomásait részletezi.

Az olasz Eclectica Multimédia Publishing Ltd. 1996-ban kiadott művének „magyarított” változatát a CyberstonE Kiadó forgalmazza (ára 4990 Ft).

Tudományágak, szakterületek, eszközök

Csodálatos univerzum

Az 1997-ben kiadott mű hat fejezetben közel 500 színes képpel, 20 percnyi filmanyaggal és több mint 1000 keresési címszóval dolgozza fel a csillagászat és az űrkutatás történetét, technikai fejlődését, kiemelkedő eseményeit és személyiségeit.

A leginkább egy könyv felépítéséhez hasonlító program történeti fejezete ismerteti az őskor, a folyóparti társadalmak és a középkor felfogását, tudományos törekvéseit és eredményeit, a Newtontól a 19. század végéig tartó időszak történéseit, a rakéták fejlődését, az Egyesült Államok, valamint a Szovjetunió és Oroszország űrkutatását, a magyar csillagászat és űrkutatás jellemzőit. Az Űrkutatási eszközök fejezet űrhajókat, űrrepülőgépeket, űrállomásokat, Hold- és bolygószondákat, rakétákat; a Naprendszerünk fejezet bolygókat, üstökösöket, csillagközi anyagot; a Csillagászok és űrkutatók fejezet J. C. Adamstól Sajnovics Jánosig 33 személyiséget mutat be. A Kislexikon a csillagászat szakterületeitől az UV Ceti típusú csillagokig félszáz szócikket; a Filmjegyzék az Apolló 11 kilövésétől a Holdon végzett munkáig 18 videorészletet, aKéptár a Balatonról készített űrfelvételtől a Vénusz vulkánjáig 202 képet közöl. A gazdag ismeretanyagot csillagászattörténeti és űrkutatás témakörű kvízjáték egészíti ki.

A Megalith Kft. által készített programot a CyberstonE Kiadó forgalmazza (ára 6990 Ft).

 

Fotótörténet

Az azonos címmel 1999-ben megjelent könyv interaktív CD-változata a találmány másfélszáz éves történetét, a fényképezés meghatározó személyiségeit és a technikai fejlődés menetét mutatja be, és értékes mutatókat és képi adatbázist tartalmaz.

A fotográfia története a huszadik század végéig foglalja össze a jellemző és fordulatot hozó eseményeket, a laterna magicától a dagerrotípiáig tartó fejlődést, a műfaj üzletté válásának folyamatát és a festészetre gyakorolt hatását, az első hazai fotográfusokat. A Festői hatások az önálló műfajjá kristályosodás útkereséseit, a mindent felforgató avantgárdot, a dokumentum- és szociofotót, a megszülető reklámot és a magyaros stílust, a fotózsurnalizmus kialakulását, a világhírűvé vált magyarokat, a szervezeteket és kiadványokat, a fotó műtárgyszerepét ismerteti. A Technikatörténet fejezetei áttekintik az első eszközök és eljárások megszületését, a szárazlemezek megjelenését és elterjedését, a különböző objektívfajták kialakulását és típusait, az egyes fényképezőgép-típusokat és a legismertebb márkákat, a kisfilmes fényképezés hatását a fototechnikára, a fejlesztések eredményeként feltalált színes fényképezés lényegét, a világítástechnika irányzatait, a képkidolgozások és -módosítások jelentőségét. A Névmutató E. Abbétól Gábor Dénesig, Jármay Gusztávtól W. Zshokkéig 369 nevet tartalmaz, a Tárgymutatóban 70 tárgyszó szerepel. A Képek, illusztrációk című adatbázisban a fotográfia műfajának legszebb alkotásai, különleges korabeli dokumentumok anyaga, jellemző technikai eszközök ismerhetők meg.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával és a Magyar Fotóművészek Szövetsége szakmai közreműködésével készült mű a Műszaki Könyvkiadó és a WebDesign Kft. közös kiadásában jelent meg, forgalmazza a kiadó (ára 2950 Ft).

 

A magyar rádiózás története és a vevőkészülékek katalógusa

A 2000-ben megjelent alkotás két lemezen foglalja össze a rádiótechnika fő állomásait, a hazai rádiótörténet eseményeit, a Magyarországon gyártott rádiókészülékek jellemzőit, a rádiózással kapcsolatos törvények és rendeletek anyagát.

A rádiózástörténet fejezetei ismertetik a rádiózás egyetemes (1826–1923 közötti) kronológiáját és e száz év kiemelkedő személyiségeit Ampére-től Schottley-ig, a hazai Telefonhírmondó megszületését és működésének jelentőségét, a vezeték nélküli adáskísérletek jellemzőit, a csepeli szikratávíró-állomás működését, a műsorszórás kísérleteit és eredményét, a magyar rádió megszólalásának hőskorát, majd 1926 és 1997 között a fejlődés évenkénti szakaszokban tagolt legfontosabb tudnivalóit. (A program sajátossága, hogy az ismereteket hanggal kísért diaporáma formájában közvetíti.) A Vevőkészülékek katalógusa című anyagrészben a készülékeket tetszés szerint meg lehet keresni az Ericssontól Vateáig 23 gyártó neve, illetve a gyártási év szerint. Az anyag gazdagságára jellemző, hogy a felsorolásban csak az Orionnak 295 készüléke olvasható. A közel 1100 készülékről rövid leírás is szerepel, de lehetőség van az egy-egy korszakban gyártott valamennyi rádió együttes megismerésére is a már megismert diaporáma-stílusban. A törvények fejezet a távírdáról, távbeszélőről és egyéb villamos berendezésekről szóló 1888. évi XXXI. törvénycikket, a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1925. évi 32.25 számú, illetve 1927. évi 9557. számú rendeletét, a közlekedés és postaügyi miniszter 1949. évi 225.000 rendeletét, majd az 1993. évi LXII. és az 1996. évi törvény anyagát ismerteti.

A kétnyelvű (angol és magyar) alkotást a Postai és Távközlési Alapítvány adta ki, a kereskedelmi forgalomba nem került CD-t a kiadó díjtalanul kölcsönzi.

 

A magyar táviratozás története

Az 1999-ben megjelent alkotás a távírótörténet európai kialakulását, egyetemes jelentőségű eseményeit és hazai fejlődését mutatja be 12 fő- és 57 alfejezetben, félezer képernyőoldalon, közel 600 fényképpel, ábrákkal, táblázatokkal, diagramokkal, videórészlettel és a tartalomhoz illeszkedő különleges zenei aláfestéssel.

A fejezetek ismertetik a táviratozás és hírközlés kialakulását és fejlődését Kr. e. 1184-től 1990-ig, a távíró-átviteltechnikai eszközöket, a rádiótávíró-szolgálat kísérleti és gyakorlati megindulását, a telematikai szolgálatokat, az áramellátás témakörét, a szolgálat működését, a távírdaállomások munkáját, a távírórendeleteket. A fejezetek sorát a kutatók, feltalálók életrajzát tartalmazó anyagrész zárja, amely Alexander Baintől Sir Charles Wheatstonig 21 szaktekintély – többek között C. F. Gausz, H. R. Hertz, D. E. Hughes, G. Leclanché, S. F. Morse, A. S. Popov, a Siemens testvérek és mások – fényképes portréját rajzolja meg. A 12 főfejezetet a Zárszó, valamint félszáznál több tételből álló Forrásmunkák jegyzéke, illetve az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Postamúzeum könyvtára által összeállított szakmai Irodalomjegyzékek zárják. A kiadvány szöveges és képanyagát Vigh Kristóf 44 hangszerszólamra komponált és a Szent István Szimfonikus Zenekar által előadott műve kíséri, amely az első távírótörténet ihlette magyar zenei alkotás.

A mű a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium pályázati támogatásával készült a Postai és Távközlési Alapítvány kiadásában. A kereskedelmi forgalomban nem kapható CD-t a kiadó díjtalanul kölcsönzi.

 

Tanszermúzeum

Az 1996-ban kiadott multimédia-katalógus a történeti Magyarország közel ezer taneszközét, azok történetét és tudománytörténeti előzményeit, több száz tudós és tanár munkásságát 873 fotóval, félezer oldalnyi szöveggel, 108 perc zenei aláfestéssel, 20 percnyi hangbemondással és öt filmrészlettel illusztrálva mutatja be négy fő fejezetben.

Tárgykör fejezet címlapján megjelenő képkockák nyolc tantárgy témaköreit, valamint a „múzeum” és az „egyéb” kategóriákat képviselik; a tantárgyak közül a fizikát közel 350, a földrajzot közel 150, a biológiát és az „egyéb” kategóriát közel 100-100, a kémiát, csillagászatot és „múzeum” kategóriát 50-50, a történelmet közel 30, a matematikát közel 20 tárgyszó reprezentálja. A Téma fejezet a kiválasztott tantárgyakkal kapcsolatos eszközöket tizenkétféle eszköztípus szerint csoportosítja. A Lelőhely fejezet címoldalán megjelenik a történelmi Magyarország térképe és a bemutatott taneszközöket birtokló intézmények köre a bajai III. Béla Gimnáziumtól a zilahi Wesselényi Kollégiumig, adott névre kattintva a térképen piros pont mutatja meg a földrajzi elhelyezkedést, a tárgyszóablakban pedig feltűnnek azok az eszközök, amelyek az intézmény gyűjteményéből szerepelnek a kiadványban.

A Honfoglalás 1100. Évfordulója Emlékbizottság és az Iskolatörténeti Emlékbizottság támogatásával az ELTE TTK Multimédia Fejlesztő Laboratóriumában készült művet az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum adta ki és forgalmazza (ára 2500 Ft).

Tudósportrék

Gábor Dénes (1900–1979)

A holográfiai módszer feltalálásáért és kifejlesztéséért 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott hazánkfiának életét és munkásságát bemutató, 2000-ben megjelent alkotás első tagja A magyar tudomány és technika nagyjai című CD-ROM-sorozatnak.

A kiváló természettudós és feltaláló születésének 100. évfordulójára megjelent kiadvány életrajzi fejezete bemutatja Gábor Dénes szülőházát és diákkorát, egyetemi éveit, a Siemensnél és az Egyesült Izzóban végzett munkáját, angliai életét, az Imperial College-ban végzett tevékenységét és nyugdíjas éveit. A tudományos munkásságot méltató fejezet három Gábor Dénesről készült és négy általa írt tanulmányt közöl. A jövőről és a társadalmi kérdésekről szóló fejezet ismerteti a neves szakember jövőképét, teljes terjedelmében közreadja magyar nyelven az 1970-ben kiadott Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk című könyvét, valamint 1959 és 1973 közötti írásainak és előadásainak jegyzékét. A Kronológia az életút állomásait és a kapott díjakat, kitüntetéseket ismerteti, a Találmányok és szabadalmak fejezet 65 szellemi termék adatait közli, a Közlemények fejezet 136 bibliográfiai tételt sorol fel. A fényképekkel, eredeti dokumentumokkal, rádió- és televízióriport-részletekkel gazdagon illusztrált fejezetek sora a Gábor Dénes-centenárium rendezvényei, eseményei és kiadványai ismertetésével zárul.

Az alkotást a kiadó Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár forgalmazza (ára 2600 Ft).

 

Magyarok a világ tudományos és műszaki haladásáért

A magyar millennium tiszteletére 1999-ben kiadott alkotás Aschner Lipóttól Zsolnay Vilmosig 83 olyan magyar és magyar származású (Teller Ede kivételével már nem élő) szakember tevékenységét ismerteti, akik munkásságukkal fontos szerepet töltenek be az egyetemes tudomány és technika történetében.

Az összeállítás szereplői húsz szakterületet reprezentálnak, amelyek közül a fizikát 19, a matematikát 11, a gépészetet 8, az építészetet 7, a villamosságot 5, az orvostudományt 4, a híradástechnikát és a közgazdaság-tudományt 3-3, a csillagászatot 2, míg az akusztikát, anyagtudományt, földrajztudományt, geodéziát, geofizikát, gyáripart, gyógyszerészetet, kohászatot egy-egy szaktekintély képviseli, természetesen e körben valamennyi Nobel-díjasunk is szerepel. Az eligazodást a tartalom öt tudománytörténeti fejezetbe történő csoportosítása, továbbá összefoglaló tanulmányok segítik. A háromféle mutató közül a Kortársakelnevezésű azt mutatja meg, hogy az egyes címszavakhoz hány további szakember neve és ismertetése kapcsolódik; az Intézmények elnevezésű mutató a szereplők iskoláiról, munkahelyeiről, szakmai szervezeteiről segít hozzá további információkhoz, míg a Tárgymutató az anyag jellemző tárgyszavainak felsorolásával teszi lehetővé bármely téma azonnali megtalálását. A lemezen szerepel a törzsanyag angol nyelvű tömörített változata is. A közel ezeroldalnyi szöveget, a sok száz képet és 13 filmrészletet tartalmazó alkotás aranyérmet nyert az 1999. évi Hungarodidact nemzetközi oktatási, oktatástechnikai és képzési szakvásáron, sikerrel mutatkozott be a 2000. évi zürichi Worlddidact oktatási világkiállításon is, 2001-ben pedig az oktatási miniszter taneszközzé minősítette.

A mintegy félszáz szerző és lektor közreműködésével, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, valamint az ELTE TTK Oktatástechnikai Központ konzorciális kiadásában megjelent művet a kiadó BME OMIKK forgalmazza (ára 4900 Ft).

 

Millner Tivadar (1899–1988)

Az izzólámpák spiráljához alkalmas volfrám előállítása legeredményesebb hazai kutatójának életét bemutató mű A magyar tudomány és technika nagyjai sorozat második tagjaként 2001-ben jelent meg.

Az Alkotás fejezetei bemutatják a Kossuth-díjas akadémikus életének főbb állomásait (pécsi tanulóévek, műegyetemi és pályakezdő évek, az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában, a háború utáni öt év, nyugdíjas évek), „Az izzószál és a Millner-iskola története az empirikus technológiák korától az anyagtudomány koráig” címmel méltatják tudományos munkásságát, ismertetik életének és munkásságának főbb eseményeit, valamint elismeréseit és kitüntetéseit, felsorolják a róla, illetve általa írt irodalmi műveket, előadásait, valamint 27 szabadalmát. Az anyagban szereplő számos dokumentum és fénykép mellett 29 olyan szakember rövid portréja is kirajzolódik, akiknek a tevékenysége kapcsolódott Millner Tivadar munkásságához. Az összeállítás nagy érdeme, hogy számos, eddig még nem publikált dokumentum szerepel benne, így szakirodalmi munkásságának több mint fele, szabadalmainak közel fele teljes terjedelmében megismerhető az anyagban található csatolók segítségével.

A művet a kiadó BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár forgalmazza (ára 2600 Ft).

 

Teller Ede – Atomfizika – Paks

A Paksi Atomerőmű megbízásából 1999-ben készült alkotás Teller Edéről öt különböző korban készült fotó és harminc, többségében színes riportrészlet közreadásával ismerteti a világhírű tudós születésének körülményeit, hazai, majd külföldi tanulmányait és kutatásait, a háború előtt, alatt és után az USA-ban folytatott tevékenységét, valamint életét napjainkig. A tudóssal készített riportok tartalmazzák Teller Ede múltról, jelenről, jövőről vallott felfogását, Roosevelt elnök 2000 tudós körében hozzá (is) intézett szavait, Szilárd Leó bombázás elleni tiltakozó akcióját és eredményét, hazai visszatérését és megbecsülését, a biztonságos atomerőművekkel kapcsolatos elgondolásait, az új reaktorok kidolgozását célzó törekvéseit. A mű másik fő részét képezi 15 olyan magyar és külföldi tudós: Niels Bohr, Max Born, Enrico Fermi, James Franck, George Gamow, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Neumann János, Robert Oppenheimer, Wolfgang Pauli, Ervin Schrödinger, Arnold Sommerfeld, Szilárd Leó, Carl Friedrich von Weizsacker, Wigner Jenő rövid életrajzának ismertetése, akik munkásságuk révén kapcsolódtak Teller Ede kutatásaihoz.

A Minor Rt. és a PC-CD Bt. közreműködésével készült művet a Házitanítói Szolgálat Alapítvány adta ki, kereskedelmi forgalomban nem kapható.

 

The Voice of the Martians

Marx György, a közelmúltban elhunyt neves atomfizikus azonos címen három kiadást is megért angol nyelvű könyvének bővített, 1999-ben megjelent multimédia-változata öt fő fejezetben tanulmányokat, életrajzi ismertetéseket, rövid biográfiai adatokat tartalmaz.

Az életrajzi fejezetek közül az egyik azon húsz magyar származású tudós – Bay Zoltán, Erdős Pál, Gábor Dénes, gróf András István, Harsányi János, Hevessy György, Kármán Tódor, Kemény János György, Kestler Artúr, Kürti Miklós, Lánczos Kornél, Neumann János, Oláh György, Soros György, Szebehely Győző, Szent-Györgyi Albert, Szilárd Leó, Telegdi Bálint, Teller Ede és Wigner Jenő – tevékenységét és eredményeit ismerteti részletesen, akik meghatározó szerepet játszottak az atomenergia felszabadításának, a számítógép megalkotásának, a modern repülés kifejlesztésének történetében. A csupán alapvető életrajzi adatokat (iskolák, munkahely, beosztás, tudományos fokozat, elismerések stb.) közlő, maximum egy oldal terjedelmű ismertetések körében az előbbieken túl Balogh Tamástól Zsigmondy Richárdig további 31 név szerepel. Az irodalomjegyzék a tartalomhoz kapcsolódó, félszáznál több bibliográfiai hivatkozás felsorolásával segíti a további információkat igénylő felhasználót. A kiadványban valamennyi tudós arcképe és további 43 archív felvétel szerepel; a nyolc rövid mozgófilm-részlet többek között Einsteint és Szilárd Leót, Szilárd Leót és Teller Edét, Soros Györgyöt, Oláh Györgyöt, Tisza Lászlót és az első orosz atombomba felrobbantását mutatja be.

A művet a kiadó Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár forgalmazza (ára 3000 Ft).