Author

Budapesti zsidó iskolák a holokauszt után, 1945–48

IRODALOM

Bacskai Sándor (1997): Egy lépés Jeruzsálem felé. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest.

Balázs Pál (é. n.): Forgószélben. A budapesti orthodox zsidóság és iskolái. Novella Kiadó, Budapest.

Balogh József (1947): A fővárosi iskolák állapota 1946-ban. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatal, Budapest.

Bánki György (2004, szerk.): A 311. Vörösmarty Cserkészcsapat, 1934–1948. 311. Vörösmarty Cserkészcsapat Öregcserkész Klubja, Budapest.

Bernáth Miklós (1947): Korszerű hitoktatás. In: Az Országos Rabbiegyesület Értesítője, 2., június 20.

Deutsch Gábor (1999): Máon a végeken. In: Deutsch Gábor: Gyökér, szár, virág. OR-ZsE, Budapest, 69–74. o.

Fisch Adolf (1947): A fakultatív vallástanítás kérdéséhez. In: Az Országos Rabbiegyesület Értesítője, 2. június. 12–16.

Frojimovics Kinga (2015): A Bricha kezdetei Magyarországon (1945 nyara – 1946 márciusa). In: Korunk, 26. 5. sz. 63–71. o.

Frojimovics Kinga (2008): Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon, 1868–1950. Balassi Kiadó, Budapest.

Gellért Endre (1946): Újjáélednek zsidó iskoláink. In: Új Élet, 1946. márc. 14. 2. o.

Gellért Endre (1948): Ha-hinukh ha-ivri be-Hungaria. In: Ha-hinukh ha-ivri be-tefucot ha-gola Jerusalem. 141–143.

Gergely Ágnes (2014): Két szimpla a kedvesben. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Gergely Ferenc (1989): A magyar cserkészet története, 1910–1948. Göncöl Kiadó, Budapest.

Gombocz Eszter (2011): Megkésett iskolai találkozó. Az Óbudai Izraelita Elemi Iskola története 1920-tól 1944-ig. CD-ROM. Holocaust Közalapítvány, Budapest.

Gyárfás Endre (2013): Mátyásföld, alkonyuló éden. Múlt és Jövő, Budapest.

Hídvégi Béla (2014): Az én rökkszilárdom. In: Remény, 17. 4. sz. 17–19. o.

Karády Viktor (2002): Túlélők és újrakezdők. Múlt és Jövő, Budapest. 112–113. o.

Kertész Péter (2004): Mészáros Péter interjúja. In: Centropa. Zsidó élettörténetek a huszadik században. Letöltés: http://www.centropa.org/hu/biography/kertesz-peter (2015. 05. 14.).

Kissarnóti Orsolya (1995): A Pesti Izraelita Hitközség Fiúárvaházának története. In: Kertész Péter (szerk.): Árvaházi Világtalálkozó. Budapest. II. melléklet.

Klein Miklós (1947): Korszerű hitoktatás. In: Az Országos Rabbiegyesület Értesítője, 2. június. 17.

Komoróczy Géza (2012): A zsidók története Magyarországon, II. Kalligram, Pozsony. 973–983. o.

Krassó Sándor (2011): Cserkészek a Vészkorszakban. In: Krassó Sándor: Kötéltánc. Pannónia Könyvek, Pécs. 79–95. o.

Lőcsei Ferenc (1947): A napközi otthon problémája. In: Szabad Újpesti Zsidó Élet, 1947. december. 14.

Magyar Statisztikai Évkönyv, 1943–46. (1948) Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Novák Attila (2000): Átmenetben. A cionista mozgalom négy éve Magyarországon. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest.

Pach Zsigmond Pál (1947): A magyarországi zsidóság mai statisztikájának szembetűnő jelenségei. In: Benoschofsky Imre (szerk.): Maradék-zsidóság. A magyarországi zsidóság 1945–46-ban. A Budai Izraelita Aggok és Árvák Menházegyesülete, Budapest. 22–32. o.

Pach Zsigmond Pál (1948, szerk.): Zsidó Világkongresszus Magyarországi képviselete és az Amerikai Joint Distribution Committee Statisztikai Osztályának Közleményei. 8-9. sz.

Spiegel Aladár (1946, szerk.): A Tarbut Héber Kultúregyesület iskoláinak Évkönyve az 194546-os tanévről. Neuwald, Budapest.