Author

Bevezetés a digitális pedagógiai kultúrába

IRODALOM

Bessenyei István (2007): Tanulás és tanítás az információs társadalomban. Az eLearning 2.0 és a konnektivizmus. In: Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom: Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Gondolat – Új Mandátum, Budapest.

Csapó Benő (2004): Tudás és iskola. Műszaki Kiadó, Budapest.

Faragó Boglárka (2015): Tanulói aktivitás, aktív tanulás és tevékenység online környezetben. In: Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (szerk.): Interaktív oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Eger. 19-33.

Fromann Richárd (2014): Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játékos motivációk világába. Oktatás-informatika. 1. sz. 60-69.

Habók Lilla (2015): A digitális állampolgárság szerepe az online produktív tanulói magatartásban. In: Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (szerk.): Interaktív oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Eger. 49-65. o.

Halász Gábor (2007): Tanulószervezet – eredményes oktatás. A Lillafüredi Közoktatási Konferencia összefoglaló előadása. Új Pedagógiai Szemle. 57. 3. sz. 37-45.

Halász Gábor (2013): Élethosszig tartó tanulás: 21. századi oktatási paradigma vagy múló divat? In: Kraiciné Szokoly Mária, Pápai Adrienn és Perjés István (szerk.): Európai léptékkel. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 13-26.

Hunya Márta (2005): Virtuális tanulási környezetek. Iskolakultúra, 15. 10. sz. 53-69.

Hunya Márta (2013): IKT-felmérés az európai iskolákban. Letöltés: http://ofi.hu/sites/default/files/ofipast/2013/05/essie_tanulmany.pdf (2016. 03. 05)

Jakab György (2006): A történelemtanár dilemmái. Új Pedagógiai Szemle. 56. 10. sz. 3-21.

Jakab György (2007): Társadalmi kihívások és az iskolarendszer. Új Pedagógiai Szemle. 57. 3-4. sz. 31-47.

Jakab György (2012): Erkölcstan és médiaismeret a gyermekfilozófia tükrében. Új Pedagógiai Szemle. 62. 4-6. sz. 99-111.

Kulcsár Zsolt (2009): Hálózati tanulás. Oktatás – informatika. 1. sz. Letöltés: http://www.oktatas-informatika.hu/2009-1/ (2016. 02. 28.)

Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (2015, szerk.): Interaktív oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Eger.

Nádori Gergely és Prievera Tibor (2012): IKT módszertan. Kézikönyv az info-kommunikációs eszközök tanórai használatához. Letöltés: http://bit.ly/1jz90VG (2016. 02. 28.)

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Ollé János (2015): Interaktivitás és tevékenység-központúság az oktatásinformatikában. In: Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (szerk.): Interaktív oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Eger. 9-17.

Papp-Danka Adrienn (2015): Tanulói aktivitásra épülő oktatási folyamat web 2.0 környezetben. In: Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn (szerk.): Interaktív oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Eger. 67-78.

Pásztor Attila (2013): Digitális játékok az oktatásban. Iskolakultúra. 23. 9. sz. 37–48.

Pásztor Attila (2014): Lehetőségek és kihívások a digitális játék alapú tanulásban: egy induktív gondolkodást fejlesztő program hatásvizsgálata. Magyar Pedagógia. 114. 4. sz. 281–302.

Pink, D. H. (2010): Motiváció 3.0 – Ösztönzés másképp. HVG Kiadói Zrt., Budapest.

Senge, P. (2000): Schools that learn. A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education. Doubleday Dell Publishing Group, New York.