Az Óvodai nevelés országos alapprogramja módosításának előzményei: kutatás, felülvizsgálat, egyeztetések

Változások az Óvodai nevelés országos alapprogramjában: kihívások, feladatok