„Az oktatási rendszer csak olyan jó, mint a tanárok, akik alkotják”

Az iskola mint szakmai műhely

IRODALOM

Andor Mihály (2005): Lépéskényszer. Iskolakultúra. 15. 3. sz., 57–71. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00091/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_03_... (2016. 11. 05.)

Barber, M. és Mourshed, M. (2007): Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? Mckinsey & Company, Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf (2016. 11. 05.)

de Corte, E. (2012): Constructive, Self-Regulated, Situated, and Collaborative Learning: An Approach for the Acquisition of Adaptive Competence. Journal of Education. 192. 2/3. sz., 33-48. Letöltés: http://www.bu.edu/journalofeducation/files/2013/02/V192.No23.DeCorte.pdf (2016. 11. 05.)

Csapó Benő: A tanárképzés és az oktatás fejlesztésének tudományos háttere. Iskolakultúra. 26. 2. sz., 3-18. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00202/pdf/EPA00011_iskolakultura_2016_02_... (2016. 11. 05.)

Falus Iván (2011, szerk.): Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek; Nemzetközi áttekintés. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Letöltés: http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/tanari_palyaalkalmassag_kompetenci... (2016. 11. 05.)

Halász Gábor (2009): Tanulás, tanuláskutatás és oktatáspolitika. Pedagógusképzés. 7 (36). 2-3 sz., 7-36. Letöltés: http://pedagoguskepzes.blogspot.hu/2014/04/pedagoguskepzes-2009-2-3-szam... (2016. 11. 05.)

Halász Gábor (2011, szerk.): Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.hu/13500/13532/13532.pdf (2016. 11. 05.)

Halász Gábor (2015): 2015 a magyar oktatásban: sokkoló kép, kis csodákkal – Évértékelő interjú dr. Halász Gábor oktatáskutatóval (blogbejegyzés). Letöltés: http://tizperciskola.blog.hu/2015/12/23/2015_a_magyar_oktatasban (2016. 11. 05.)

Halász Gábor és Fazekas Ágnes (2016): Az oktatási innovációk világa. A tanulásszervezést érintő innovációk specifikumainak áttekintése. Kézirat. Letöltés:  http://halaszg.ofi.hu/download/Innova-2.1.pdf (2016. 11. 05.)

Hunya Márta (2014): Reflektív pedagógus – reflektív gyakorlat, tapasztalati tanulás. Letöltés: http://ofi.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat-tapaszt... (2016. 11. 05.)

Kozma Tamás (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum Kiadó, Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.hu/08900/08963/08963.pdf (2016. 11. 05.)

Mourshed, M., Chijioke, C. és Barber, M. (2010): How the world’s most improved school systems keep getting better. McKinsey & Company. Letöltés: http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems... (2016. 11. 05.)

Radnóti Katalin (2007): Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak a pedagógusok a mai magyar iskolában? In: Kerber Zoltán (szerk.): Hidak a tantárgyak között. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 131–167.

Radnóti Katalin és Adorjánné Farkas Magdolna (2016): Milyen napjainkban egy fizikaóra? Óralátogatások margójára. Új Pedagógiai Szemle. 66. 5-6. sz., 90–98. Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2016_5_6_tel... (2016. 11. 05.)

Tordai Zita (2015): A mentortanári feladatokra való felkészülés vizsgálata a tanári kompetenciák tükrében. Neveléstudomány. 3. 4. sz., 5–21. Letöltés: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2015/nevelestudomany_2015_4_5-2... (2016. 11. 05.)