Author
Author
Author

Az iskolai közösségi szolgálat a 9. és 12. évfolyamos diákok véleménye tükrében

IRODALOM

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 133. § (2)

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 133.§ (1)-(9).

Astin, A. W. és Sax, L. J. (1998): How Undergraduates Are Affected by Service participation. Journal of College Student Development, 39. 3. sz.,. 251−263.

Billig S. (2001): A model of school-based K-12 Service-learning mediators and student outcomes.
Letöltés: http://www.learningindeed.org/research/slresearch/model.html [e pillanatban nem elérhető].

Bodó Márton (2016): A pedagógusszerep és az iskolai közösségi szolgálat. Kapocs, 15. 69. sz., 3–14.

Bodó Márton (2014): A közösségi szolgálat 2011-es bevezetése és tanulságai. Új Pedagógiai Szemle, 64. 3–4. sz., 47–68.

Celio, Ch. I., Durlak, J. és Dymnicki, A. (2011): A Meta-analysis of the Impact of Service-Learning on Students. Journal of Experiential Education. 34. 2. sz., 164–181.

Fényes Hajnalka, Lipcsei László és Szeder Dóra Valéria (2015): Önkéntesség a Debreceni Egyetem hallgatói táborában. In: Fényes Hajnalka: Önkéntesség és új típusú önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében.
Debreceni Egyetemi Kiadó. 72–74.

Handy, F., Hustinx, L., Kang, Ch., Brudney, J. L., Haski-Leventhal, D., … és Zriscak, S. (2010): A Cross-Cultural of Student Volunteering: Is It All About Résumé Building? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39. 3. sz., 498–523. (SAGE Publications)

Hőgye Virág (2015): A közösségi szolgálatvégzés és a sajátos nevelési igényű gyermekek körében végzett tevékenység tapasztalatai (kézirat)

Jelentés A közösségi szolgálat teljesítésének és dokumentálásának szakmai ellenőrzéséről, Oktatási Hivatal,
2017. június 30., Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ellenorzesek/Jelentes_ko... (2017. 08. 17.)

Mabry, J. B. (1998): Pedagogical variations in servicelearning and student outcomes: How time, contact and reflection matter. Michigan Journal of Community Service Learning, 5. 1. sz., 32−47.

Markos Valéria (2015): Az iskolai közösségi szolgálat iránti attitűdök a középiskolások körében. In: Dobi Edit (szerk.): Juvenilia VI. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen, Printart-Press Kft. 209–224.

Markos Valéria (2016): A nyíregyházi középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatainak vizsgálata. Párbeszéd: szociálismunka-folyóirat, 3. 4. sz. Letöltés: http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/585a817dc9d71 (2017. 06. 24.)

Matolcsi Zsuzsa (2013): Iskolai közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz. Neveléstudomány, 1. 4. sz., 70–83.
Letöltés: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_4_70-...
(2017. 08. 29.)

Sárosi Tünde (2016): Az Iskolai Közösségi Szolgálat sikerességét befolyásoló tényezők. Többlet: filozófiai folyóirat, 15. 21. sz., 172–182.

Pancer, S. M., Brown, S. D., Henderson, A., Ellis-Hale, K. (2007): The Impact os High School Mandatory Community Service Programs on Subsequent Volunteering and Civic Engagement. Research Report. Laurier
Institute for Study of Public Opinion and Policy (LISPOP). Wilfrid Laurier University.
Letöltés: http:// sectorsource.ca/sites/default/files/resources/files/WLU_MandatoryVolunteering_Feb07_2007.pdf (2017. 11. 10.)

Raskoff, S. A. és Sundeen, R. A. (2000): Community services programs in high schools. Law and Contemporary Problems, 62. 4. sz., 73–111.

Sigmon, R. L. (1994): Serving to Learn, Learning to Serve. Linking Service with Learning. Council for Independent Colleges Report.

Török Balázs (2015): A szocializáció iskolai feltételei – a tanuló reflexivitása és az interakciós rendek.
In: Nikitscher Péter (szerk.): Az iskola szocializációs szerepe és lehetőségei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 20–55.