Az iskola belső világa

Az alábbi összeállítás az iskola belső világáról mutat be képeket, sajátos nézőpontból készített metszeteket. A tanulmányokat az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete bocsátotta folyóiratunk rendelkezésére. A közreadott tanulmányok széles spektrumot fognak át az iskolákban alkalmazott – sokszor nem szervesen beépült – pedagógiai módszerektől az iskolai honlapok intézményi nyilvánosságot teremtő funkcióján át az iskolai ünnepek gyerekekben keltett hatásainak vizsgálatáig.