Az irodalom, a kreativitás és a „nem-hermeneutikai”