Az intézményen kívüli tudásátadás egyik alakzata

Géczi János monográfi ájáról