Az interaktív tanulási környezetektől a módszertani megújuláson át a kreatív önkifejezésig

ÖSSZEFOGLALÁS

A technológiával támogatott és a technológia adta új módszerek képesek arra, hogy alapjaiban megváltoztassák a tanulást és az oktatást. Az eszközök oktatási integrációját több oldalról támogathatjuk, mindenképp szem előtt tartva, hogy ne a technológia maga határozza meg a változtatások irányát, hanem az legyen a változtatások katalizátora. Nem realisztikus elvárás, hogy az eszközök tantermi megjelenése automatikusan magával vonja azok produktív használatát, ezért minden új eszköz iskolákba telepítésének feltétlen kísérője kell, hogy legyen az új módszerek elsajátítása. Az oktatási informatika első három évtizedének legnagyobb problémája az, hogy az új technológia előbb érkezett az iskolába, mint a módszertani kultúra, amelyet támogattak az eszközök. A tanulmány célja a digitális technológiák adta új lehetőségek áttekintése a formális és informális tanulás és oktatás terén. Jó gyakorlatok bemutatásával szemléltetjük a technológia hatékony oktatási integrációjának lehetőségeit, érzékeltetjük, hogyan lehet/kellene a hatékonyság maximalizálása érdekében a módszertani repertoárt a kihívásokhoz igazítani, illetve milyen hatással vannak a digitális alkotó eszközök a fiatalok kreativitására és kifejezőképességére. Részletesebben írunk a 2013-ban létrehozott SMART School projektről, a személyre szabott oktatás és tanulás támogatásának lehetséges eszközeiről (eDia, eLea), a hazai tanárképzésben megjelenő innovatív kezdeményezésekről, továbbá a digitalizáció kreatív önkifejezésre gyakorolt hatásáról.