Az informatikai terminológia használata a tankönyvekben

IRODALOM

Baum, J. (é. n.): Learning Computer Keyboard Skills.
Letöltés: http://www.ehow.com/how-does_4811965_learning-computer-keyboard-skills.html. (2014.04.04.)

Biró, P. és Csernoch, M. (2013a): Deep and surface structural metacognitive abilities of the

first year students of Informatics. 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, Proceedings, Budapest, 521-526.

Biró, P. és Csernoch, M. (2013b): Elsőéves informatikushallgatók algoritmizáló készségei.
XXIII. Nemzetközi Számítástechnika és Oktatás Konferencia – SzámOkt 2013, EMT, 154-159.

Biró, P. és Csernoch, M. (2013c): Táblázatkezelés algoritmikus megközelítése. Kiss Árpád
Emlékkonferencia Tanulmánykötete 2013, Debrecen, (2013). Elfogadva.

Csapó, B. (2014) Drasztikusan romlottak az eredmények. A PISA mérlegén a magyar iskola. SZTE Magazin. Letöltés: http://www.u-szeged.hu/sztemagazin/hangsuly/drasztikusan-romlottak. (2014.07.04.)

Csernoch, M. és Biró, P. (2013a): Button-up technikák hatékonyságának vizsgálata informatika szakos hallgatók táblázatkezelés-oktatásában. In: (szerk:) Kozma Tamás és Perjés István: Új kutatások a neveléstudományokban 2012, ELTE Eötvös Kiadó, 369–392.

Csernoch, M. és Biró, P. (2013b): Teachers’ Assessment and Students’ Self-Assessment on

The Students’ Spreadsheet Knowledge. EDULEARN13 Proceedings July 1st-3rd, 2013 — Barcelona, Spain. ­Publisher: IATED, 949–956.

Csernoch, M. és Biró, P. (2013c): Spreadsheet misconceptions, spreadsheet errors. HUCER
2013, Debrecen.

IEEE&ACM Report 2013. Computer Science Curricula 2013 (2013): The Joint Task Force on Computing Curricula Association for Computing Machinery (ACM) IEEE Computer Society. Letöltés: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf. (2014.04.04.)

Informatics education (2013): Europe cannot afford to miss the boat. Report of the joint Informatics
Europe & ACM Europe Working Group on Informatics Education April 2013. Letöltés: http://germany.acm.org/upload/pdf/ACMandIEreport.pdf. (2014.02.02.)

Kerettanterv (2008) Magyar Közlöny, 20. sz. II. kötet, 2008. február 8.

Kerettanterv (2013) Letöltés: http://kerettanterv.ofi.hu/index.html. (2013.08.30.)

Kritikai érzékkel és társadalmi felelősséggel a PISA-eredményekről. (2014. 03.20.) MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának Konferenciája. Letöltés: http://mta.hu/mta_hirei/kritikai-erzekkel-es-tarsadalmi-felelosseggel-a-.... (2014.07.03.)

Layton, L. (2013.10.14.): Elementary students learn keyboard typing ahead of new Common

Core tests. The Washington Post. Letöltés: Elementary students learn keyboard typing ahead of new Common Core tests (2014.04.04.)

OECD (2011): PISA 2009 Results: Students on Line: Digital Technologies and Performance
(Volume VI). Letöltés: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9811031e.pdf. (2014.02.02.)

Sebestyén, Katalin (2012): Klikk és Klavia Túra – Informatikatankönyvek terminológiai következetlenségei. A Debreceni Egyetem Informatikai Kar Tudományos Diákköri konferenciáján elhangzott előadás. 2012. május 3.

Starr, L. (2005) Teaching Keyboarding: More Than Just Typing. Education World. Updated
06/14/2011. Letöltés: http://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech072.shtml. (2013.08.09.)

Statisztikák, vizsgaeredmények. (2013) Letöltés: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php
2013. augusztus 9.

Tankönyvek és segédletek katalógusa. (2013) Letöltés:
http://www.ntk.hu/flipbook/katalogus/2013/index_blue.html (2013.08.09.)

Tankönyvek és segédletek online katalógusa. (2013) Letöltés:
http://www.tankonyvkatalogus.hu/ (2013.08.09.)