Author

Az informális tanulás értelmezései a XXI. században

IRODALOM

Benkei-Kovács Balázs (2013): Az előzetes tudás elismerési rendszereinek komparatív andragógiai vizsgálata. ELTE Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, Budapest.

CEDEFOP (2000): Glossary. In: Making Learning Visible. CEDEFOP, Thessaloniki.

Colley, H., Hodkinson, P. és Malcolm, J. (2002): Non-formal learning: mapping the conceptual terrain. A consultation report. University of Leeds Lifelong Learning Institute, Leeds.
Letöltés: www.infed.org/archives/e-texts/colley_informal_learning.htm (2015. 10. 20.)

Coombs, P. H. és Ahmed, M. (1974): Attacking Rural Poverty: How non-formal education can help. John Hopkins University Press, Baltimore.

Cseh, M., Watkins, K. E., és Marsick, V. J. (1999): Re-conceptualizing Marsick and Watkins’s Model of Informal and Incidental Learning in the Workplace. In: K. P. Kuchinke (szerk.): Proceedings, Academy of Human Resource Development Conference. 1. kötet. Academy of Human Resource Development, Baton Rouge, Los Angeles. 349–356.

Dewey, J. (1938): Experience and Education. Collier Books, New York.

Eraut, M. (2004): Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26. 2. sz. 247–273.

Európai Bizottság (2008): Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének értelmezése. Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, Luxembourg.
Letöltés: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_hu.pdf (2015. 10. 20.)

Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása (2008. április 23.) Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (2008/C 111/01) European Commission (1995): White Paper on Education and Training. Teaching and Learning. Towards the Learning Society, Brüsszel.
Letöltés: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0590&q..., (2015. 05. 30.)

European Commission (2000): Memorandum on Lifelong Learning. Európai Bizottság, Brüsszel.

European Commission (2002): The Copenhagen Declaration. Letöltés:
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/copenhagen-declaration_en.pdf (2015. 10. 20.)

European Commission (2003): Validation of Non-Formal and Informal Learning. Contribution of the Commission Expert Group. Progress Report. Implementation of The „Education & Training 2010” Work Programme.

European Commission (2010): Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Európai Bizottság, Brüsszel.

Farkas Éva (2014): A rejtett tudás. A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése. SZTE JGYPK FI, Szeged.

Forgó Sándor (2009): Az új média és az elektronikus tanulás. Új Pedagógiai Szemle, 59. 8-9. sz. 91–96.

Forray R. Katalin és Juhász Erika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 58. 3. sz. 62–68.

Golding, B., Brown, M. és Foley, A. (2009): Informal learning: a discussion around defining and researching its breadth and importance. Australian Journal of Adult Learning, 49. 1. sz. 34–56.

Hager, P. (1998): Recognition of informal learning: challenges and issues. Journal of Vocational Education & Training, 50. 4. sz. 521–535.

Hager, P. és Halliday, J. (2006): Recovering informal learning: wisdom, judgement and community. Springer, Dordrecht.

Halász Gábor (2008): Az iskolán kívül szerzett tudás elismerése: európai trendek. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Letöltés: http://halaszg.ofi.hu/download/Iskolan_kivul.htm (2015. 10. 20.)

Horváth H. Attila (2011a): Informális tanulás. Gondolat Kiadó, Budapest.

Horváth H. Attila (2011b): Az informális tanulás történeti színterei. Iskolakultúra. 4-5. sz. 44–54.

Jarvis, P. (2007): Globalisation, Lifelong Learning and Learning Society. Routledge, Kanada.

Jarvis, P. (2010): Adult Education and Lifelong Learning, Theory and Practice, 4. kiadás. Routledge, London.

Juhász Erika (2012): Felnőtt autonóm tanulók. In: Juhász Erika és Chrappán Magdolna (2012, szerk.): Tanulás és Művelődés. Debreceni Egyetem, Debrecen. 277–285.

Kleisz Teréz (2009): Tanuláselmélet megközelítések az informális tanulás feltérképezésére. In: Forray R. Katalin és Juhász Erika (szerk.): Nonformális – informális – autnóm tanulás. Debreceni Egyetem, Debrecen. 99–106.

Harangi László, Heribert Hinzen és Sz. Tóth János (1998, szerk.): Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatásról és az egész életen át tartó tanulásról. Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, Budapest. 17–42.

Kim, S. és McLean, G. (2014): The Impact of National Culture on Informal Learning in the Workplace. Adult Education Quarterly, 64. 1. sz. 39–59.

Kovács Zsuzsa (2013): Önszabályozó tanulás – értelmezési módok a kutatási metodológiák tükrében. Neveléstudomány, 1. sz. 124–137.
Letöltés: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_1_124-136.pdf (2015. 09. 19.)

Knowles, M. (1950): Informal Adult Education. Association Press, New York.

Knowles, M. (1975): Self-Directed Learning. A guide for learners and teachers. Englewood Cliffs, Cambridge.

Kooken, J., Ley, T. és de Hoog, R. (2007): How Do People Learn at the Workplace? Investigating Four Workplace Learning Assumptions. Letöltés: http://doc.utwente.nl/68572/1/Kooken07how.pdf (2014. 04. 21.)

 Leslie, B., Aring, M. K., Brand, B. (1998): Informal learning: The new frontier of employee development and organizational development. Economic Development Review, 15. 4. sz. 12–18.

Livingstone, D. W. (1999): Exploring the icebergs of adult learning: findings of the first Canadian survey of informal learning practices. WALL Working Paper, 10. sz. 1–22.

Livingstone, D. W. (2001): Adults’ informal learning: definitions, findings, gaps and future research. WALL Working Paper, 21. sz. 1–49.

Marsick, V. J. és Watkins, K. (1990): Informal and Incidental Learning in the Workplace. Routledge, London.

Marsick,V. J. és Watkins, K. E. (2001): Informal and Incidental Learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 89. sz. 25–34.

Marsick, V. J. (2009): Toward a unifying framework to support informal learning theory, research and practice.
Journal of Workplace Learning, 21. 4. sz. 265–275.

Marsick, V. J. és Volpe, M. (1999): The Nature of and Need for Informal Learning. In: Marsick, V. J. és Volpe, M. (szerk.): Informal Learning on the Job, Advances in Developing Human Resources. Berrett Koehler, San Francisco.

McGivney, V. (1999): Informal learning in the community: trigger for change and development. National Institute for Adult Continuing Education, Leicester.

Mezirow, J. D. (1991): Transformative Dimensions of Adult Learning. Jossey-Bass, San Francisco.

Nieuwenhuis, L. F. M és Van Woerkom, M. (2007): Goal Rationalities as a Framework for Evaluating the Learning Potential of the Workplace. Human Resource Development Review, 6. 1. sz. 64–83.

Pordány Sarolta (2006): Az informális tanulás értelmezése és mérése. In: Feketéné Szakos Éva (szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulása. Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet, Gödöllő. 25–33.

Pordány Sarolta (2008): Az önirányított tanulás kiemelkedő kutatói a XX. század második felében. Felnőttképzési Szemle, 2. 1. sz. 79–91.
Letöltés: http://epa.oszk.hu/01200/01251/00002/pdf/fef_szemle_200801_079-091.pdf (2015. 10. 20.)

Schön, D. (1983): The Reflective Practitioner. Basic Books, New York.

Schugurensky, D. (2000): The forms of informal learning: towards a conceptualization of the field. WALL Working Paper, 19. sz. 1–8.

Sorohan, E. (1993): We do: Therefore, we learn. Training and Development, 4. 10. sz. 47–52.

Tari, A. (2010): Y generáció. Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest.

Tough, A. (1971): The adult’s learning projects: a fresh approach to theory and practice in adult learning. Ontario Institute for Studies in Education, Toronto.

Tough, A. (1979): The Adult’s Learning Projects. Ontario Institute of Studies in Education, Toronto.

Tough, A. (2002): The Iceberg of Informal Adult Learning, NALL Working Paper, 49. sz. 1–8.

UNESCO (1997): The Hamburg Declaration on Adult Learning. Letöltés: http://www.unesco.org/education/uie/confintea/declaeng.htm (2015. 10. 20.)

Watson, L. (1999): Lifelong learning in Australia. Analysis and Prospects. Lifelong Learning Network, University of Canberra, Canberra. Letöltés: http://www.gmarcotte.net/eduinstitute/sites/default/files/lifelong.pdf (2014. 10. 01.)

Werquin, P. (2007): Terms, Concepts and Models for Analysing the Value of Recognition Programs, RNFIL – Third Meeting of National Representatives and International Organisations. OECD kézirat, Bécs.

Yu-Mei Lin and Pei-Chen Lee (2014): Informal Learning: Theory and Applied. International Journal of Business and Commerce, 3. 5. sz. 127–134.