Az első magyar tanítási nyelvű tanítóképző

IRODALOM

Abkarovits Endre (2013): Az első magyar tanításnyelvű tanítóképző. (In Egri séták nemcsak egrieknek, IV. kötet, szerk. Renn Oszkár.) Egri Lokálpatrióta Egylet. Eger. 21-32. o.

Az Egri Érseki Római Katolikus Tanítóképző (és Líceum) évkönyvei. (Az 1870-es évektől különböző elnevezésekkel 1947-ig, majd az állami tanítóképző 1959-ben.)

Bartók Béla ( 2013): Az Egri Római Katolikus Érseki Tanítóképző. (In Az egri Domus Universitatis és Líceum.) EKF Líceum Kiadó, Eger.

Benkóczy Emil (2013): Pyrker első magyar tanítóképzője. EKF Líceum Kiadó, Eger. (Az 1928-ban megjelent mű reprint kiadása.)

Emlékkönyv Abkarovits Endre tanár születésének 100. évfordulójára. (2010) Egri Tanító- és Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre (Szerk. Chászárné Simon Alice.) EKF Líceum Kiadó, Eger.

Libelli Historiae Academiae Agriensis – Egri prepa voltam, Tanítósorsok 18282008. (2008) (Szerk. Dr. Kelemen Ferenc) EKF Líceum Kiadó, Eger.

Libelli Historiae Academiae Agriensis Az egri tanítóképző története, 18281959. (2005) (Szerk. dr. Dobos József) EKF Líceum Kiadó, Eger.

Szecskó Károly (1999): Kovács Vendel. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest.

Szecskó Károly (2012): Somos Lajos. Tudós tanárok, tanár tudósok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest.