Az ellenállás képei

Vizuális módszerek az iskolai ellenkultúra vizsgálatában

IRODALOM

Bartha Éva (2014): Videotréning. Előadás, OFI. Béres István (é.n.): Fotózás a terepen. Letöltés: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/indexab22.html?option=com_tanelem&id_tanelem=837&tip=0 (2015. 10. 14.)

Bernstein, B. (2003): Nyelvi szocializáció és oktathatóság. In: Meleg Csilla (szerk.) Iskola és társadalom. Dialóg Campus, Pécs, Budapest. 173-196.

de Certeau, M. (2010): A mindennapok leleménye 1.: A cselekvés művészete. Kijárat, Budapest.

Dombi Judit, Nikolov Marianne, Ottó István és Öveges Enikő (2009): Osztálytermi megfigyelések tapasztalatai szakképző intézmények nyelvóráin. Iskolakultúra, 5-6. sz. 16-40.

Erőss Gábor (2010): Etnicitás a külvárosi iskolákban. A francia szociológia felismerései ‒ magyar párhuzamok és tanulságok. In: Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest.

Felouzis, G., Liot, F. és Perroton, J. (2005): L’apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation ethnique dans nos collèges. Seuil, Párizs.

Filiod, J. P. (2007): Anthropologie de l’école. Perspectives. Ethnologie française, 37. 4. sz. 581-595.

Foucault, M. (1990): Felügyelet és büntetés: a börtön története. Gondolat, Budapest.

Garfinkel, H. (2013): A mindennapi tevékenység rutin-hátterének vizsgálata. In: Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’Harmattan, Budapest. 15-53.

Giddens, A. (2003): Szociológia. Osiris, Budapest.

Heath, Ch. (2013): Szemtől-szembeni interakcióban zajló tevékenységek elemzése videó használatával. In: Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’Harmattan, Budapest. 276-297.

Hirschman, A. O. (1995): Kivonulás, tiltakozás, hűség: hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? Osiris Kiadó, Budapest.

Labov, W. (é. n.): A „verbális depriváció” illúziója. Letöltés: http://lakatos.free.fr/Tanitas/Szociologia/2felev/files/page31_4.htm (2015. 10. 14.)

Solt Ottília (1998): Interjúzni muszáj. In: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. Beszélő, Budapest. 29–48.

Star, J. R. és Strickland, S. K. (2008): Learning to observe: using video to improve preservice mathematics teachers’ ability to notice. Journal of Mathematics Teacher Education, 11. 2. sz. 107–125.

Szuhay Péter (é.n.): Filmezés a terepen. Letöltés: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index74ef.html?option=com_tanelem&id_tanelem=838&tip=0 (2015. 10. 14.)

Váradi Monika Mária (2009): Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény Pöszméte (kézirat)

Watson, R. (2013): Etnometodológia és szövegelemzés. In: Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. L’Harmattan, Budapest. 95-117.

Willis, P. (2000): A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra. Új Mandátum,Budapest.