Author

Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben (1. rész)

A pályaorientáció új szemlélete és a hazai helyzet

Tanulmányunk célja, hogy a köznevelés szereplőivel megismertessük a pályaorientáció modern, életút-támogató felfogását, érzékeltessük az iskola, a pedagógusok átalakuló szerepét a pályaorientációs tevékenységek területén. Az angolul „lifelong guidance”-nak nevezett területnek az egyszeri pedagógiai pályaválasztási tanácsadási alkalom helyett a folyamatelvűséget, többszintűséget jobban tükröző magyar elnevezéseként az „életút-támogató pályaorientáció” kifejezést javasoljuk bevezetni. Tanulmányunk első részében felvázoljuk az életút-támogató pályaorientáció mint szakpolitika és mint rendszer értelmezését, amelyet a szintén bemutatott, a magyar pedagógiában hagyományosan jellemző pályaválasztási tanácsadás mint felfogás és tevékenység helyett ajánlunk. Röviden ismertetjük a terület magyarországi történetét, és részletesen bemutatjuk jelenlegi helyzetét a közoktatásban.

 

Lifelong Career Guidance in Public Education (Part 1)

This article presents the „lifelong guidance” approach in career guidance to stakeholders in public education, explaining changes in the role of schools and teachers in guidance activities and pointing out the importance of guidance as a field of pedagogical work for reshaping relationships among students, parents, schools and the world of work.    

In the first part, the authors provide an explanation of lifelong guidance understood as a policy area and as a functioning system, suggested for adoption to replace the traditional interpretation of guidance as a means of early selection and as directive counselling for one-time career choices of youngsters. An overview is provided of the history of Hungarian career guidance and a detailed description is given of its current state and embeddedness in public education.

In the second part, following from the state of affairs outlined previously and drawing on lessons learnt from career guidance history in Hungary and on international experiences, suggestions for a possible national model for lifelong guidance for use within the public education system and at a national education policy level are formulated and an inventory of career education tools developed.