Az életpályamodell bevezetése után

ÖSSZEFOGLALÓ

A tanulmány a hazai pedagógus-életpályamodell bevezetésének hatásait igyekszik feltárni. Annak három következményét vizsgálja. Először is az új bérrendszer nyomán kialakult jövedelmeket elemzi hazai és nemzetközi összehasonlításban, vizsgálva azt, hogy amaz mennyiben változtatta meg a magyar pedagógusok bérszintjét. A másik elemzés a pedagógusképzésre felvett hallgatók két jellemzőjét – a nyelvvizsgával rendelkezők arányát és az elért felvételi pontszámot, illetve ezek más képzési területhez viszonyított változásait – vizsgálja, feltételezve, hogy az életpályamodell bevezetése elmozdulást hozott ebben a tekintetben a pedagógusképzésre felvettek átlagos tudásminőségében. Végül elemzi a tanulmány a hazai oktatási rendszerben foglalkoztatott pedagógusállomány korstruktúráját, illetve azt, hogy az életpályamodell ebben milyen változásokat generált. A tanulmány az elemzések tanúságaként azt fogalmazza meg, hogy az életpályamodell bevezetése nem hozott áttörést a hazai pedagógusok helyzetében, s gyakorlatilag nem remélhető, hogy hatására a pedagógusszakma magasabb presztízsű hivatássá válik.