Az elektronikus iskolai adminisztráció (1. rész)

Infrastruktúra és funkciók

A 2010-ben mintegy 155 feladatellátási helyre (általános iskola, szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) kiterjedt vizsgálatunkban az elektronikus iskolai adminisztrációs rendszerekre vonatkozó intézményi tapasztalatokat összegeztük. Az adminisztráció  informatizáltsága nem mutatott szoros összefüggést az iskola infrastrukturális hátterével. Ahol az e-adminisztrációnak technológiai akadályai voltak, ott leginkább az internetes sávszélesség szűkössége jelentett nehézséget. A rendszergazdák szerint az internetkapcsolat az e-adminisztráció kialakítása szempontjából kritikus terület: 35%-uk szerint iskolájukban az internet sebessége „rossz vagy gyenge”. (Az e-adminisztrációt használó iskolák 14%-ában a sávszélesség 1 Mbit/sec vagy annál alacsonyabb volt 2010-ben, ami alulmúlta az akkoriban forgalomképes lakossági internetszolgáltatásokat.) Legnagyobb érdekeltséget az e-napló alkalmazása terén mutattak az iskolák. Az osztályzó naplót az e-adminisztrációt alkalmazó iskolák 71%-a csak papíron vezette, csak elektronikusan 20%, és mindkét módon 9%.  Ahol e-naplót használtak, ott infrastrukturális fejlesztést indokolt a tantermi hozzáférés biztosítása is. Az e-adminisztrációt használó iskolák 3%-ában lehetett bármely tanteremből elérni a rendszert. Az iskolák közel felében (45%) szükséges az e-adminisztrációs rendszer működtetése miatt további számítógépes munkaállomások üzembe helyezése a rendszergazdák megítélése szerint. A vezeték nélküli hálózati hozzáférésre növekvő igényt találtunk, az igazgatók háromnegyede tartotta indokoltnak ennek megvalósítását. A vezetők kétharmada szeretné a náluk bevezetett e-adminisztrációs rendszert a jövőben jobban kihasználni. Válaszukban szinte kivétel nélkül szerepeltették az e-napló alkalmazását.

 

Electronic administration in schools  – infrastructure and functions

Our survey was conducted in 2010 in 155 institutions (primary schools, and different types of secondary schools: high schools and vocational training schools). This research paper is a summary of our experiences about the electronic administration systems of these institutions.

The level of use of information technology in the administration system did not show a strong correlation with the institution’s infrastructure. Where the electronic administration was encumbered by technological difficulties, this was primarily caused by insufficient bandwidth. System administrators confirm that the quality of internet connection is critical in the introduction of electronic administration: 35% say that internet speed in their school is “bad or slow.” (In 14% of schools using electronic administration, bandwidth was 1 Mbit/sec or under in 2010, which was slower than marketable internet services for the general public at the time.) Schools were most interested in the use of electronic markbooks for the administration of grades. 71% of schools that used electronic administration nevertheless had their markbooks only on paper, 20% used only electronic markbooks, and 9% administered markbooks both electronically and on paper. Where electronic markbooks were used, infrastructural development was justified by ensuring access from classrooms. It was possible to access the electronic system from all classrooms in only 3% of schools using electronic administration. System administrators estimate in nearly half of the schools (45%) that further workstation installation is necessary for the smooth operation of electronic administration systems. We found a growing need for wireless internet access, three quarters of school principals said they thought the realization of wireless connection was indeed justified. Two thirds of the schools’ board staff aimed to better use up their school’s electronic administration system in the future. In their responses, they almost unanimously mentioned the use of electronic markbooks.