Author
Author

Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának részvételi alapú fejlesztése

IRODALOM

2011. évi CXC. törvény a nemzeti közne­velésről

Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek – Egy differenciális tanításelmélet vázlata. OKKER, Budapest.

Báthory Zoltán és Falus Iván (1997): Pedagógiai lexikon I. kötet. Keraban Könyvkiadó, Budapest.

Darvas Ágnes és Kende Ágnes (2009): Az egész napos iskola nemzetközi tapasztalatai, hazai lehetőségei. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltat Nonprofit Kft., Budapest.

Davies, P. (1999): What is evidence-based education. In: British Journal of Educational Studies, Vol. 47, 2. sz., JUNE 1999.

Diszkrimináció az oktatásban. UNESCO nemzeti jelentés – Magyarország (2008) OFI, Budapest.

Dumont, H., Istance, D. és Benavides, F. (2010): The Nature of Learning.

Emesz Zrt. (2012a): Az egész napos iskolai gyakorlat jó gyakorlatok gyűjteménye létrehozásának szempontrendszere.

Emesz Zrt. (2012b): Kutatási jelentés és javaslatok az Egész napos iskolai oktatás-nevelés közoktatási gyakorlatához.

Extended Services: Evidence of Impact and Good Practice.
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/e/extended%20services%20-... Letöltés: 2014. 01. 31.

Falus Iván (2012, szerk.): A pedagógiai rendszer. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve. Educatio Társadalmi Szolgálat Nonprofit Kft., Budapest.

Fehérvári Anikó (2008, szerk.): Szakképzés és lemorzsolódás. OFI, Budapest.

Hackl, B. és Pechar, H. (2007): Bildungspolitische Aufklärung. StudeinVerlag GmbH. Innsbruck.

Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Halász Gábor és Lannert Judit (2006, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász Gábor: A jelen és a jövő iskolája: közoktatás Magyarországon és Európában. (A VII. Nevelésügyi Kongresszuson elhangzott előadás.)
http://www.oki.hu/halasz/download/NK7_eloadas_HG%20(long)%20(JAV).htm Letöltés: 2013. 08. 27.

Havas Péter (2003): A pedagógiai rendszerek fejlesztése. In: Új Pedagógiai Szemle 2003/9.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-ta-Havas-Pedagogiai.html Letöltés: 2013. 08. 28.

KSH: Általános iskolai nevelés és oktatás 1990.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi002a.html Letöltés: 2013. 08. 29.

http://www.timeandlearning.org/why-time-matters Letöltés: 2013. 08. 29.

Kertesi Gábor (2005): A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Osiris Kiadó, Budapest.

Mayer József (2009): A tanulók munkaterhei Magyarországon.
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulok-munkaterhei/kutatas-eredmenyei Letöltés: 2013. 08. 29.

Mayer József, Kerber Anna és Vígh Sára (2012): Az egész napos iskolával kapcsolatos törekvések megjelenése a hazai közoktatásban. Háttértanulmány. OFI, Budapest. Kézirat.

Nahalka István (1997): Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron (III.) In: Iskolakultúra, 1997/4. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00124/pdf/1997-4.pdf  Letöltés: 2013. 08. 28.

Nahalka István: Az integrált nevelés pedagógiai alapjai. Országos Köznevelési Tanács
http://www.om.hu/eszmecsere/Nahalka.htm Letöltés: 2013. 08. 29.

Oktatási Évkönyv 2011/12. http://www.kormany.hu/download/8/f9/b0000/Oktat%C3%A1si_%C3%89vk%C3%B6ny... Letöltés: 2013. 08. 29.

Pfeifer, M. és Holtappels, H. G. (2008): Improving Learning in All-Day Schools: results of a new teaching time model. European Educational Research Journal, 2008. 7. 2. 232.

Radó Péter (2005): Tanulás Magyarországon. SuliNova Kht., Budapest.

Réti Mónika (2011, szerk.): Kívül-belül jó iskola. Tanító terek. OFI, Budapest.

Lannert Judit, Németh Szilvia és Sinka Edit (2008): Kié lesz az általános iskola? Tárki-Tudok Budapest.
http://www.tarki-tudok.hu/file/kie%20lesz%20az%20iskola/kie_lesz_az_alta... Letöltés: 2013. 08. 29.

Wang, B. (2012): School-based curriculum development in China. SLO – Netherlands Institute For Curriculum Development, Enschede. http://www.slo.nl/downloads/2012/School-based-curriculum-development-in-... Letöltés: 2013. 08. 29.

OECD (2001): What Schools for the Future?  Paris.

www.projekt-steg.de Letöltés: 2014. 01. 31.