Az egész napos iskola a lehetőségek iskolája

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2014. május 30-án rendezte meg Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Az egész napos iskola a lehetőségek iskolája című konferenciát, amelynek célja az egész napos iskola fejlesztésére vonatkozó in­no­­ci­ós folyamatok e­lem­­se, a fej­lesz­tés­ben részt vevő iskolákkal együtt az eddigi eredmények bemutatása, és a már látható tanulságok, tapasztalatok körvonalazása volt. A konferenciát a nevelési-oktatási programok fejlesztésének tapasztalatairól a TÁMOP-os program félidejében rendezték meg.

A rendezvényt Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója nyitotta meg, aki a fejlesztés fontosságát és az eddig elért eredményeket emelte ki, továbbá hangsúlyozta: fontos a projektben felhalmozott tapasztalat és tudás frissen tartása és elérhetővé tétele, hogy az eredmények beépülhessenek a hazai oktatási rendszerbe.

A program keretében az OFI munkatársai 55 iskola több mint 240 pedagógusával dolgoznak együtt 7 témában az általános iskola tanórán kívüli idősávjának tartalommal való kitöltésén.

A külföldi jó példákról tartott előadást Dr. Darvas Ágnes, az ELTE TáTK egyetemi docense. Az egész napos iskola projekt keretében zajló fejlesztéseket, a hátránykompenzáció lehetőségeit és a jelenlegi iskolai gyakorlatokat Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Réti Mónika és Dr. Varga Attila, a pilot program vezetői mutatták be előadásaikban.

A nap folyamán műhelymunkák keretében a résztvevők kisebb csoportokba szerveződve új módszertani lehetőségeket próbáltak ki, illetve megosztották egymással tapasztalataikat, élményeiket.

A konferencia záróeseményeként pódiumbeszélgetést tartottunk, Gulyásné dr. Kovács Erzsébet főosztályvezető (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság), Kókayné Lányi Marietta igazgató (Gyermekek Háza), egy szülő, Kranz Nikoletta, Dr. Setényi János oktatáskutató (Expanzió Humán Tanácsadó Kft.) és Urbán József igazgató (Piarista Gimnázium) részvételével. A köztük és a hallgatóság között zajlott beszélgetés során körbejárták az egész napos iskola fogalmát, lehetséges megvalósulásait. A beszélgetésben az rajzolódott ki, hogy az egész napos iskola lehetőség, sikeressége nagyban függ az állami szabályozás és támogatás formájától, továbbá az intézmény és a pedagógusok helyi megvalósítást segítő programjaitól. Az egész napos iskola a lehetőségek iskolája, ám ezt a lehetőséget régióra, iskolára, közösségre és annak lehetőségeire kell szabni, hogy valóban hatékonyan szolgálja a felzárkóztatást, kitörési lehetőséget biztosítson, lehetővé tegye a hatékony tanulási formák elsajátítását, és egyben segítse az egész személyiség formálódását is.