Author

Az általános iskolai idegennyelv-oktatásról

IRODALOM

229/2012. (VIII. 28.) Korm. határozat: A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától
a diplomáig. Fehér könyv 2012–2018.
Letöltés: https://2010-2014.kormany.hu/download/d/51/c0000/idegennyelv-oktatás fehér könyv.pdf (2019. 11. 02.)

Einhorn Ágnes (2015): A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

Oktatási Hivatal (2017): Eredmények összesítése – Idegen nyelvi mérés, 2017. Oktatási Hivatal, Budapest. Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_me... (2019. 11. 02.)

European Commission (2012): Special Eurobarometer 386 – Europeans and their Languages. Letöltés: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_... (2019. 11. 02.)

European Commission (2018): Eurostat – Education and training in the EU - facts and figures 10.2. – Foreign language skills statisctics. Letöltés: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forei.... (2018. 12. 05.)

KSH (2013): Népszámlálás 2011, 2011. évi népszámlálás 3. Országos adatok. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2013.

Vágó Irén, Simon Mária és Vass Vilmos (2011): A tanítás-tanulás tartalma. In: Balázs Éva, Kocsis Mihály, és Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 197–272.