Author

Az általános iskola: tanítási idő, szerkezet és változás

IRODALOM

EACEA (2012): Key Data on Education in Europe, EACEA Publishing. Letöltés: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134en.pdf (2015. 06. 18.)

Halász Gábor (2000): Iskolaszerkezet: a magunk előtt görgetett kérdés. Nagy József 70. születésnapjára. Iskolakultúra, 10. sz. 3-10.

Halász Gábor és Lannert Judit (1997): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász Gábor és Lannert Judit (2000): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász Gábor és Lannert Judit (2003): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Hargreaves, A. (1997): Restructuring restructuring: postmodernity and the prospects of educational change. In: Halsey és mtsai (szerk.): Education, Oxford.

Imre Anna (1996): Szerkezetváltás kisvárosi környezetben. Educatio®, 3. sz.

Index (2015. 02. 05.) Óriási reformot jelentene a kilencosztályos iskola. Index. Letöltés: http://index.hu/belfold/2015/02/05/mindent_atrendezne_a_kilencosztalyos_altalanos_iskola/ (2015. 06. 18.)

Kelemen Elemér (2015): Nekünk nyolc? Élet és Irodalom. 59. 18. sz.

Kozma Tamás (2015): Mi lesz velük? – Kisvárosok és középiskoláik. Új Pedagógiai Szemle, 65. 1–2. sz. 23-29.

Lannert Judit (1996): Változások a hazai iskolaszerkezetben. Educatio®, 3. sz.

Liskó Ilona (1996): A szerkezetváltás első hulláma. Educatio®, 3. sz.

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó (1996): Szerkezetváltó iskolák a kilencvenes években. Kutatás közben. No. 212.
Oktatáskutató Intézet, Budapest.

A magyar közoktatás távlati fejlesztési stratégiája (1996) MKM – Okker Kiadó, Budapest.

Nagy József (2004): Mi lesz veled, oktatási rendszer? In: Lukács Péter és Nagy Péter Tibor (szerk.): Oktatáspolitika. Új Mandátum, Budapest.

Nahalka István (é. n.): A nevelés intézményi szerkezete. Agora Oktatási Kerekasztal. Letöltés: http://agoraoktatas.hu/12-a-neveles-intezmenyi-szerkezete-tanulmany/ (2015. 06. 18.)

OECD (2011), The Impact of the 1999 Education Reform in Poland. OECD Education Working Papers, No. 49, OECD Publishing. Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/5kmbjgkm1m9x-en (2015. 06. 18.)

OECD (2012), Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, OECD Publishing. Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en (2015. 06. 18.)

OECD (2013), PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV), PISA, OECD Publishing. Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en (2015. 06. 18.)

OECD (2014), Education at a Glance (2014): OECD Indicators, OECD Publishing. Letöltés: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en (2015. 06. 18.)

PISA 2012. Összefoglaló jelentés (2013). Oktatási Hivatal.

Pokorni Zoltán (2015. 02. 12.) Ne a gyereket szabjuk az iskolára. HVG. Letöltés: http://hvg.hu/itthon/20150211_Pokorniessze_a_HVGben_Ne_a_gyereket_sza (2015. 06. 18.)

Radó Péter (2015. 02. 08.) A kilenc osztályos általános iskoláról. Taní-tani. Letöltés: http://www.tani-tani.info/a_kilencosztalyos_altalanos_iskolarol (2015. 06. 18.)

Szebenyi Péter (1997): Tagoltság és egyesítés – tananyagszabályozás és iskolaszerkezet. Magyar Pedagógia, 3–4. sz.