Olvasási idő: 
9 perc

Apró-cseprő gyerekekről

CD-ROM a gyermeknevelésről

A szülők gyakran fogalmazzák meg egy olyan enciklopédia, tanácsadó kézikönyv iránti igényüket, amelyben választ lehet találni a mindennapi élethelyzetekben felmerülő nevelési kérdésekre, amelyből példák alapján tanácsot kaphatnak egy-egy konfliktushelyzet kezeléséhez. Miközben meglehetősen sokféle könyv jelenik meg, amelyek mindegyike egy vagy esetleg néhány egymással összefüggő témában nyújthat eligazítást a szülőknek, a nagy egészről szóló enciklopédia bizonyára még sokáig várat magára, s könnyen meglehet, hogy sohasem jelenik meg. Ebben a posztmodern világban a nagy elbeszélések korával együtt talán véget ért a nagy, mindent összegző, mindenben eligazító enciklopédiák kora is. Valószínűleg be kell érnünk töredékekkel, mozaikokkal, s ezek között nekünk magunknak, kereső embereknek kell kialakítanunk a magunk rendszerét.

Ha szerencsénk van, a töredékek közötti rendteremtésben segíthet az informatika, valamiféle rendet vihet a mozaikok posztmodern kavalkádjába.

Aki kezébe veszi, illetve számítógépének CD-meghajtójába helyezi Gáspár Saroltának Ranschburg Jenő közreműködésével készített nevelési tanácsadó műsorából, az Apró-cseprőből összeállított CD-ROM-ját, ilyen rendszerező segítőtársra talál.

Gáspár Sarolta, az ismert rádiós pedagógiai újságíró azok sorába tartozik, akik politikai széljárásoktól, rádiós divatoktól függetlenül teszik a dolgukat. Valamikor évtizedekkel ezelőtt elhatározta, hogy pedagógiai és szociológiai diplomával a zsebében a nevelés világának megismertetésével fog foglalkozni. Ennek az elhatározásnak a jegyében készültek sokáig élő, sokak által hallgatott műsorai, a ma már klasszikusnak számító Neveletlenek, a Vendég a háznál interjúi, a szülőkkel folytatott sok-sok telefonbeszélgetés és a most CD-ROM-ra került, ízig-vérig nevelési szolgáltató műsor, az Apró-cseprő.

Gáspár nem szenzációhajhász riporter, őt az élet apró történései érdeklik, ezért járja az óvodákat, a játszótereket, s készít interjúkat gyerekekkel. Műsoraiban a telefon mellett ülve ezért hallgatja gyesen lévő anyák, iskolai problémáktól frusztrált apák, aggódó vagy éppen unokájukra büszke nagymamák szavait. Felkészültsége, pedagógiai tapasztalatai révén sokszor rejtetten maga is tanácsokat ad egy-egy, a beszélgetőtársnak feltett "és nem próbálta még meg azt, hogy..." típusú kérdéssel sugallva egy esetleges megoldási lehetőséget. A tanácsokat leggyakrabban több műsorának állandó szakértője, dr. Ranschburg Jenő, a közismert gyermekpszichológus adja. Mindketten közérthető nyelven, minden tudományoskodó kifejezést mellőzve válaszolnak a hallgatói kérdésekre.

A nevelési, pedagógiai ismeretterjesztés egyik leghatékonyabb formáját találta meg Gáspár, amikor belevágott ebbe a műfajba, pontosabban fogalmazva: amikor a média eszközeivel történő tanácsadást összekapcsolta a jellegzetes nevelési szituációk, problémák illusztrálásával. Az alaphelyzet sohasem mesterkélt, megrendezett, afféle igazi non fiction. Valaki telefonon vagy személyesen elmondja a problémáját, amelyre a szakértő - Ranschburg vagy más - valamilyen megoldási módot javasol, de rendszerint nemcsak abban az egyedi helyzetben alkalmazhatót, hanem általánosabbat, mások, sokak által hasznosíthatót. Hisz az egyedinek látszó nevelési probléma - a kisgyerek éjszakai felriadásától a dacosságon át az iskolai tanulási zavarokig - sok gyerek és sok szülő nap mint nap megjelenő általános, ismétlődő problémája. Ezért is olyan nagy az érdeklődés Gáspár Sarolta pedagógiai szolgáltató műsorai iránt.

A most megjelent CD-ROM-on ezt a sok élettöredéket, problémacserepet, nevelési szituációmozaikot szervezi egybe az informatika. Valójában nem is igazi CD-ROM ez az Apró-cseprő. Hiszen a számítógép monitorán a Macskássy Katalin által összegyűjtött gyermekrajzok jelennek meg, amelyek hol szorosabban, hol lazábban kapcsolódnak az éppen hallható téma tartalmához. A családi veszekedésekről szóló gyermekinterjút a családi konfliktusok gyermekrajzban történő ábrázolásaiból összeszerkesztett animáció kíséri. A kisgyermekek közötti szerelemről szóló beszélgetést óvodások szerelemértelmezését kifejező rajzok illusztrálják. A hangsúly nem a képen, hanem a hangon van, hiszen a CD-ROM hétórányi hanganyagot tartalmaz a tizenegyedik éve működő műsor ki tudja hány órányi hangdokumentációjából. Apró, egy-két perces hallgatói, zömében szülői telefonokból, gyerekekkel készült négy-öt perces interjúkból áll össze ez a hét óra. S itt fontos megjegyezni - ezt szintén sok interjút készítő szerkesztőként mondhatom -, Gáspár Sarolta a kisgyerekinterjúk készítésének mestere. Talán senki sem tudja szólásra bírni a 3-6 éves ovisokat vagy a kisiskolásokat úgy, ahogy ő. Valószínűleg azért képes erre, mert a gyerekek megérzik, milyen szenvedélyesen érdekli őt, a kérdezőt a gyermeki világ, a gyermeki lélek, a kisgyermek látásmódja, azok a fogalmi keretek, amelyben gondolkodnak. Már említett korábbi, szintén hosszú ideig kedvelt műsorsorozatának, a Neveletleneknek1 is ez volt a titka. Nemcsak a kicsinyeket, hanem a zárkózott kiskamaszokat éppúgy meg tudta szólaltatni, mint a nagy traumákon, az élet poklának bugyrain már túljárt serdülőket és persze szüleiket, tanáraikat, orvosaikat is.

Az Apró-cseprő CD-ROM mégsem tekinthető pusztán egy audio-CD kicsit képesített változatának, mivel a töredékek, a mozaikszemek fejezetekbe, témacsoportokba rendezése a CD-ROM kínálta informatikai lehetőségek nélkül lehetetlenné válna. Hétórányi hanganyagból nem tudnánk kiválasztani az elektronikus keresés lehetősége nélkül azt a 4 és fél percnyi részletet, amely például a gyerekek óvodai fegyelmezésével, pontosabban beszélgetéseik tiltásával mint egy sajátos nevelési stílus kifejeződésével foglalkozik. A CD-ROM vizuálisan jól megjelenített könyvtára sajátos fastruktúra, amelyet a kezdő géphasználók is megismertek a Windows-könyvtár alkalmazásából. Fő- és alfejezetek, illetve problémaszituációk jelenítődnek meg a különböző szintű könyvtárrendszerekben. Ízelítőül néhány cím: Válás (a válások nyomán keletkező nevelési problémákról szóló interjúk, telefonok, tanácsok). Halál (hogyan képesek feldolgozni a gyerekek a halál tényét, hozzátartozók elvesztését, hogyan lehet ebben segíteni a családban). Szülés (mit kérdeznek, mit tudnak a gyerekek a születésről, a szülésről). A további címek felsorolásszerűen: Jó gyerek, rossz gyerek; Rossz szokások; Szigor; Szeretet; Lelkiismeret; Mese; Ideálok; Óvoda, iskola, Tanulás stb. Minden nagyobb fejezet 8-10 telefonbeszélgetést, interjúrészletet, illetve Ranschburg doktor tanácsait tartalmazza.

A részletek jellegzetes problémákat, tipikus megoldási módokat villantanak fel. Az egyes részleteket a szerkesztő csoportosítása szervezi egy-egy csokorba, s a csokrok rendszerét adja a vizuálisan megjelenített, különböző szinten rendszerezett digitális tartalomjegyzék.

Végignézve vagy inkább hallgatva ezt a CD-ROM-ot, rá kell döbbennünk arra, hogy rövid időn belül nem tudunk majd létezni ezek nélkül a rendkívül intelligens, rugalmas, felhasználóbarát keresőrendszerek nélkül. Gáspár Sarolta életműve a Rádió hangarchívumában porosodna, s válna az enyészet martalékává, ha nem szerveződik köré ez a hangdokumentumokat rendszerbe foglaló, kereshetővé, tematikusan csoportosíthatóvá tevő informatikai háttér. Ez a CD-ROM ezért mutat túl azon a tartalmon, amelyet hordoz. Jó lecke a posztmodern kor töredékességén elmélkedő filozófusok, esztéták számára. A hétórányi, önmagában széteső, kezelhetetlen részlethalmaz, íme mégis újra rendszerbe foglalható. Az emberi elme tehát nem nyugszik bele a töredékessé vált világ elfogadásába. Újraépíti a széttöredezett részleteket, amelyek egy szoftver segítségével új egészet, új teljességet alkotnak.

Ez a teljesség teremtődik meg a mindennapi nevelési helyzetek, problémák töredékes részleteiből, ha nem is pedagógiai enciklopédiává, de pedagógiai, életmódbeli kordokumentummá szerveződve. A mai életvilágról való töredékes tudásunkat figyelembe véve ez nem kevés. S ha ehhez hozzátesszük, hogy a CD-ROM rendszerbe foglalt töredékei mennyi mindent mondanak el általában a gyermeki létről, lélekről s rólunk szülőkről, felnőttekről, akkor az Apró-cseprő több mint harc a posztmodern rendetlenség ellen. Használható tudás szülők, pedagógusok számára.

 

Apró-cseprő. Magyar Rádió-Mosolygyár, 2000.