Author

Ajánlás kulturális intézmények számára az iskolai közösségi szolgálatról

Az Iskolai Közösségi Szolgálattal (IKSZ) kapcsolatos tudnivalókat, tapasztalatokat, friss információkat 2014 tavaszán több műhelykonferencián ismertették az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) munkatársai. A 2014. május 26-án a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott esemény különlegessége volt, hogy az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága és az OFI közösen készített, Az Iskolai Közösségi Szolgálat elterjesztése a kulturális intézményekben című ajánlását mutatták be a konferencián.

A köszöntő beszédeket Dr. Csorba László, a múzeum főigazgatója, Ham­mer­stein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója mondták. Csorba László a múzeumot mint a történelemoktatás természetes külső helyszínét mutatta be. Ham­mer­stein Judit elmondta, a közösségi szol­gá­lat­tal a cél a szélsőségesen individualista magyar társadalmon belül a szolidaritás erősítése, a fiatalok szociális érzékenyítése, felkészítése a közösségi gondolkozásra, az önkéntességre, mely egyúttal az intézményeket is a társadalmi felelősségvállalás irányába mozdítja el. Mindemellett az IKSZ összhangban van az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel is, miszerint erősíteni kell a közösségeket és a generációk közötti kommunikációt, melynek jó eszköze lehet a hálózatosodás. A helyettes államtitkár hozzátette, mintegy 6500 megállapodás született kulturális intézmények és közoktatási intézmények között az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatosan. Kaposi József az elmúlt évek egyik legsikeresebb prog­ram­ja­ként értékelte az iskolai közösségi szolgálat bevezetését. Elmondta: az új Nemzeti alaptanterv a felelősségvállalás programját hirdette meg, melynek alkalmazása minden területen kötelező. Az ajánlás a helyi közösségek erősödésére, a diákok saját választására, az anyagi érdek nélküli segítésére és a szervezett keretek közt zajló tanulásra fókuszál.

A köszöntő beszédek után hat plenáris előadás hangzott el. Dr. Gurmai Beáta, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának főtanácsosa elmondta, az ajánlás elkészítésével céljuk a fogadó intézmények munkájának megkönnyítése, a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentése volt, valamint a lehető legtartalmasabb tevékenységeket szerették volna összeállítani a diákoknak, hogy végeredményben valódi múzeumlátogatókká válhassanak. Az ajánlás jogszabályokat, gyakorlati tanácsokat, módszertani ajánlásokat és praktikus forgatókönyveket tartalmaz, megkönnyítve, hogy a közösségi szolgálat szerves módon épülhessen be az intézmények gyakorlatába. Terveik szerint az ajánlást évente felülvizsgálnák. Gurmai Beáta szerint a kulturális intézményekben folytatott hatékony közösségi szolgálathoz szükséges az átgondolt, diákokat motiváló, szociális kompetenciákat fejlesztő, valódi feladatok meghatározása, az intézményvezetői támogatás, a szükséges munkatársi létszám biztosítása, továbbá a diákok koordinálása, men­to­rá­lá­sa, felügyelete is. Ezt követően Szabó István, az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának politikai tanácsadója ismertette részletesen az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos jogszabályi tudnivalókat. Utána Dr. Bodó Márton, az OFI közösségi szolgálat bevezetéséért felelős tudományos munkatársa mutatta be az OFI szerepét az IKSZ-ben. Előadásában kitért a Közösségi Szolgálat Portál bemutatására, a Segítő Diákok pályázat ismertetésére és az IKSZ műhelykonferenciák felmérései eredményeinek elemzésére is. Számos példát sorolt föl az iskolák gyakorlatából a közösségi szolgálat megszervezésére vonatkozóan: kertrendezés, közös sport fogyatékossággal élő diákokkal, bekapcsolódás országos szervezetek (pl. a Vöröskereszt), állatmenhelyek, természetvédő egyesületek, katasztrófavédelmi szervezetek munkájába.

A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai, Tolnai-Pálóczy Enikő és Varga Lujza a Trefort Ágoston Gyakorlóiskola és a Veres Pálné Gimnázium diákjaival közös tevékenységeikről számoltak be: a 2013-as Múzeumok Majálisán a diákok irányították, információkkal látták el a látogatókat és flashmobot szerveztek. A rendezvényen kívül múzeumpedagógiai foglalkozásokba kapcsolódtak be, illetve a múzeum digitális eszközeinek használatában segítették a látogatókat. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, Káldy Mária a mokk.skanzen.hu weboldalon elérhető, közösségi szolgálatra nyitott múzeumi fogadóintézmények adatbázisát mutatta be. A Múzeumi À La Carte menüpontban 200-nál is több múzeum, 2000-nél több tevékenység kereshető, életkor, tantárgy és régió szerinti bontásban. Végül Bilik János, a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanára beszélt a közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalataikról, annak ráépüléséről az iskolájukban már korábban is létező Kompassió Szociális Tanulási Programra, majd átadta a szót diákjainak, akik személyes élményeiket osztották meg a hallgatósággal: tanárokkal, oktatáskutatókkal, közgyűjteményi és közművelődési intézmények munkatársaival.

Délután párhuzamos szekciókban folytatódott a munka, pedagógiai intézetek szakértői, múzeumok munkatársai, könyvtárosok és pedagógusok, s egyéb kulturális intézmények, alapítványok képviselői konzultálhattak az iskolai közösségi szolgálatról.