Author

A vizuális kommunikáció a tanítóképzésben

A problémafelismerés, a problémamegoldás és a színtér felértékelődött szerepe a vizuális kultúra tantárgyban