Author

A visegrádi együttműködés rendszerét népszerűsítő tananyag fejlesztése a LearningApps online feladatszerkesztővel

IRODALOM

Bánné Mészáros Anikó (2018): Összefoglaló az online feladatkészítők ismertségéről. Letöltés: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/Osszefoglaló az online feladatkészítők ismertségéről_20180605_BMA.pdf (2019. 03. 03.)

Jakab György, Alexandrov Andrea és Horváth H. Arrila (2016): Bevezetés a digitális pedagógiai kultúrába. Új Pedagógiai Szemle, 66. 3–4. sz. Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/bevezetes-a-digitalis-ped... (2019. 03. 03.)

Kaposi József – Korpics Zsolt – Vajda Barnabás (2011) Az én hősöm – a te ellenséged. Beszámoló a Visegrádi Négyek országainak prágai nemzetközi történész és történelemtanítási konferenciájáról. Történelemtanítás, 2011. 4. sz. Letöltés: https://epa.oszk.hu/01900/01954/00008/pdf/EPA01954_tortenelemtanitas_02_...

Nádori Gergely (2012. 12. 13.): Digitális Bloom-taxonómia. Letöltés: http://tanarblog.hu/21-szazadi-tanar/3368-digitalis-bloom-taxonomia (2019. 03. 03.)

Ládiné Szabó Tünde Julianna és Vizes Marianna (szerk., 2018): Tankockák a Komplex Alapprogramban. Líceum, Eger.

Tóth-Mózer Szilvia (2017): 4+2 online eszköz a diagnosztikus értékeléshez. Letöltés https://www.elte.hu/content/
4-2-online-eszkoz-a-diagnosztikus-ertekeleshez.t.14495 (2019. 03. 03.)

V4 – Elnökségi program. Letöltés: http://v4.gov.hu/download/e/d6/d1000/a-visegradi-csoport-magyar-elnokseg... (2019. 03. 03.)

V4-tananyag (2019. 11. 19.) Letöltés: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/ofiv4/index.html (2019. 11. 20.)

Varga Ferenc (2014): A Learning Management System (LMS) és a Learning Content Manegement System (LCMS). In: Uő: Digitális taneszközfejlesztő rendszerek. Eszterházy Károly Főiskola. Letöltés: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_20_digitalis_... (2019. 03. 03.)


WEBOLDALAK

http://kockalapok.hu
http://learningapps.org
http://moodle.org
http://v4.gov.hu
http://verein.learningapps.org 
http://visegradfund.org 
http://visegradgroup.eu/hu