A változás mint lehetőség

IRODALOM

Atkinson, Hilgard, Smith és mtsai. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Barkóczi Ilona (2007): Alkotó gondolkodás, alkotó ember. In: Czigler István, Oláh Attila (szerk.) Találkozás a Pszichológiával. Osiris Kiadó, Budapest. 95-115.

Barkóczi Ilona és Bernáth László (2008): A nem-logikus gondolkodást igénylő különböző problémák megoldásának összefüggései. Pszichológia, 28. 4. Akadémiai Kiadó, Budapest. 319-337.

Carver, Charles S., Scheier és Michael F. (2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Csíkszentmihányi Mihály (1997, 2003): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deci, Edward L., Koestner, Richard, Ryan és Richard M. (1999): A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125. 627-668.

Faragó Klára (1994): Kockázatkommunikáció és kockázatpercepció (kandidátusi értekezés). MTA Pszichológiai Intézet, Budapest.

Faragó Klára (2008): „Bandázs nélkül, sisak nélkül”: Az erőforrás hatása a kockázatvállalásra. Magyar Pszichológiai Szemle, 4. 651-674.

Lyubomirsky, Sonja (2008): Hogyan legyünk boldogok? Zagora 2000 Kft., Budapest.

Maslow, Abraham (2003): A lét pszichológiája felé. Bevezetés a humanisztikus pszichológiába. Ursus Libris Könyvkiadó, Budapest.

Oláh Attila és Bugán Antal (2001): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Oláh Attila (2005): Érzelmek, megküzdés, optimális élmény. Trefort Kiadó, Budapest.

Seligman, Martin (2011): Flourish, élj boldogan! Akadémiai Kiadó, Budapest.

Séllei Beatrix (2013): Hétköznapi virágzás. Humánpolitikai szemle, 2013. szeptember-október. 24-35.

Szondy Máté (2009): Mit mond a pszichológia a boldogságról? In: Balogh Béla, Paulinyi Tamás, Popper Péter és Szondy Máté (szerk.): Mesterkurzus: A boldogság nyomában – Utak és tévutak. Jaffa Kiadó, Budapest. 35-82.