A természettudományos gondolkodás fejlesztése projektekben

IRODALOM

Chrappán Magdolna (2015): Mit kutat a „tudóstanár”? In: Károly Krisztina és Perjés István (szerk.): Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből. ELTE Eötvös, Budapest. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2016/01/Tanulmanyok_READER.pdf  (2017. 05. 04.)

Csapó Benő (2016): Tudomány az oktatás szolgálatában. Tudományünnepi előadás (videó). Letöltés: http://mta.hu/tudomany_hirei/tudomany-az-oktatas-szolgalataban-csapo-ben...
(2016. 11. 09.)

Gloviczki Zoltán (2016): …ha betartják, úgy jó? Új Pedagógiai Szemle, 66. 1–2. sz. Letöltés:

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/ha-betartjak-ugy-jo

Halász Gábor (2007): Képességfejlesztés, iskolavezetés és pedagógiai paradigmaváltás. In: Kiss Éva (szerk.):
Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon egyetem BTK – Pécsi Tudományegyetem BTK, 366–387.  Letöltés: http://halaszg.ofi.hu/download/Iskolavezetes_tanulas.htm

Dr. Horváth Gábor (2009): Biomechanika: A mechanika biológiai alkalmazásai (egyetemi tankönyv, 3., átdolgozott, bővített kiadás). ELTE Eötvös, Budapest.

Kárpáti Andrea és Király Andrea (2016): Collaborative, Icts Supported Learning Solutions For Science Education Based On The SSIBL Framework. In: Király Andrea és Tél Tamás (szerk.): Teaching Physics Innovately. New Learning Environments and Methods in Physichs Education. ELTE, Budapest. Letöltés: http://csodafizika.hu/fiztan/letolt/konfkotet2015.pdf

Király Andrea és Tél Tamás (2016, szerk.): Teaching Physics Innovately. New Learning Environments and Methods in Physichs Education. ELTE, Budapest. Letöltés: http://csodafizika.hu/fiztan/letolt/konfkotet2015.pdf

Nagy-Czirok Lászlóné (2016): International experience of Hungarian school headmasters in Finnish continuing professional teacher training environment. Opus et Educatio, 3. 6. sz., 751–759. Letöltés: http://epa.oszk.hu/02700/02724/00011/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2016_...

Nagy-Czirok Lászlóné, Csányi Andrea és Kárász Péter (2009): Arduino – Foglalkozás intelligens anyagokkal és eszközökkel. APC Stúdió Bt., Gyula

Nagy-Czirok Lászlóné Kiszi Magdolna, Tihanyi Janka, Király Kata, Gudmon Olivér, Kövécs Levente és
Horváth Gábor (2016): Odüsszeusz íjának titka: Az íj feszítési görbéjének hőmérsékletfüggése, avagy
hogyan tudta Odüsszeusz felajzani az erős íját? Fizikai Szemle, 66. 3. sz., 98–103.
Letöltés: http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz1603/Nagy-Czirok_KisziM_TihanyiJ_Kir... (2017. 05. 10.)

Nagy-Czirok Lászlóné Kiszi Magdolna és Horváth Gábor (2016): Coriolis a lefolyóban? Egy elterjedt tévhit iskolai vizsgálata probléma-, élmény- és kutatásalapú módszerrel. Iskolakultúra, 26. 5. sz., 111–122. Letöltés: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2016/05/09.pdf (2017. 05. 01.)

Nagy-Czirok Lászlóné Kiszi Magdolna, Gudmon Olivér, Nagy Norbert, Szferle Tamás és Horváth Gábor (2016a): A talajról köszörülve visszapattanó labda mechanikája I.: Mikor pattan föl a labda függőlegesen vagy vissza az eldobó kezébe? Fizikai Szemle, 66. 11. sz., 340–346. Letöltés: https://arago.elte.hu/sites/default/files/Koszorulo-visszapattano-labda-...

Nagy-Czirok Lászlóné Kiszi Magdolna, Gudmon Olivér, Nagy Norbert, Szferle Tamás és Horváth Gábor (2016b): A talajról köszörülve visszapattanó labda mechanikája II.: A visszapattanási módok tornatermi előállítása és filmdokumentációja. Fizikai Szemle. 66. 12. sz., 382–387. Letöltés: https://arago.elte.hu/sites/default/files/Koszorulo-visszapattano-labda-...

Nagy-Czirok Lászlóné és Kárász Péter (2012): Tudástérképek – Tanulásmódszertan és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével (2., bővített kiadás). APC Stúdió Bt., Gyula.

Pető Mária (2016): Robotics, Cansat, Arduino – Physics At Székely Mikó Science Club. In: Király Andrea és Tél Tamás (szerk.): Teaching Physics Innovately. New Learning Environments and Methods in Physichs Education. ELTE, Budapest. Letöltés: http://csodafizika.hu/fiztan/letolt/konfkotet2015.pdf

Suhonen, S. és Tiili, J. (2014): Simple measurement assigments as activators in elementary engineering physycs. Tampere University of Applied Sciences (Finland).
Letöltés: https://drive.google.com/file/d/0B4xR4KRjxO10Ym9rTm1RSzNBanc/view

Radnóti Katalin (2002): A fizika tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai. Új Pedagógiai Szemle, 52. 5. sz.

Radnóti Katalin és Nahalka István (2002, szerk.): A fizikatanítás pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tél Tamás (2006): A Coriolis-erő és a modern környezetfizika: a lefolyótól a ciklonokig. Fizikai Szemle, 56. 8. sz.

Tihanyi Kata (2016): Lovak és más négylábú állatok jármódjai és ábrázolásuk (kézirat).

Veréb Sándor Andor (2016): A postagalamb versenyteljesítményét befolyásoló tényezők. Természet Világa, 147. 6. sz. (melléklet).