Author
Author

A tehetség mint forrás – a tehetség mint sebezhetőség

IRODALOM

Baudson, T. G. és Preckel, F. (2016): Teachers’ conceptions of gifted and average-ability students on achievement-relevant dimensions. Gifted Child Quarterly, 60. 3. sz., 212–225.

Balogh László (2004): Az iskolai tehetséggondozás. Debreceni Egyetem, Debrecen, Letöltés: http://www.mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Dr_Balogh_konyvek/Iskolai_tehetsegg... (2017. 06. 30.)

Bodnár Gabriella (2015): A tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdései a szakmai pedagógusképzésben.
Letöltés: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggo... (2018. 05. 10.)

Davies, B. és Davies, B. J. (2010): Talent management in academies. International Journal of Educational Management, 24. 5. sz., 418–426.

de Wet, C. F. és Gubbins, E. J. (2011): Teachers’ beliefs about culturally, linguistically, and economically diverse gifted students: A quantitative study. Roeper Review, 33. 2. sz., 97–108.

Dweck, C. S. (2006): Mindset: The new psychology of success. Random House, New York.

Fives, H. és Buehl, M. M. (2012): Spring cleaning for the „messy” construct of teachers’ beliefs: What are they? Which have been examined? What can they tell us. In: Harris, K. R., Graham, Ste., Urdan, T., Graham, San., Royer, J. M. és Zeidner, M. (szerk.): APA educational psychology handbook 2, APA, Washington DC. 471–499.

Gefferth É. és Herskovits, M. (2004): Csak keresni kell... A tehetséges gyerekekről nevelőknek. Trefort, Budapest.

Gottschalk, L. A. és Gleser, G. C. (1969): The measurement of psychological states through the content analysis of verbal behavior. U. California Press, Oxford, England.

Gyarmathy Éva (2006): A tehetség fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Gyarmathy Éva (2017): A tehetség érdem és lehetőség oldala Psychologia Hungarica 5. 1. sz., 1–19.

Hewstone, M., Stroebe, W., Codol, J. P. és Stephenson, G. M. (1997): Szociálpszichológia. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Hertberg-Davis, H. (2009): Myth 7: Differentiation in the regular classroom is equivalent to gifted programs and is sufficient: Classroom teachers have the time, the skill, and the will to differentiate adequately. Gifted Child Quarterly, 53. 4. sz., 251–253.

Hunyadi Gy. (1997): A konzisztencia mint a vélekedések szervezőelve In: Lengyel, Zs. (szerk.) Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. Letöltés: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch05s06.html (2018. 05. 10.)

Karczag Judit (1992): A Gottschalk – Gleser féle tartalomelemzési módszer. In: Mérei Ferenc és Szakács Ferenc (szerk.): Pszichodiagnosztikai Vademecum II./3. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

MacGregor, D. G., Slovic, P. és Dreman, D. (2000): Imagery, affect and financial management. The Journal of Behavioral Finance, 1. 2. sz.

Moon, S. M. (2009): Myth 15: High-ability students don’t face problems and challenges. Gifted Child Quarterly, 53. 4. sz., 274–276.

Mönks, F. J., Heller, K. A. és Passow, A. H. (2000): The study of giftedness: Reflections on where we are and where we are going. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg és R. F. Subotnik (szerk.): International handbook of giftedness and talent [2. kiadás]. Elsevier, Kidlington, England. 839–864.

Persson, R. S. (2007): The Myth of the Antisocial Genius: A Survey Study of the Socio-Emotional Aspects of High-IQ Individuals. Gifted and Talented International, 22. 2. sz., 19–34.

Peterson, J. S. (2009): Myth 17: Gifted and talented individuals do not have unique social and emotional needs. Gifted Child Quarterly, 53. 4. sz., 280–282.

Preckel, F., Baudson, T. G., Krolak-Schwerdt, S. és Glock, S. (2015): Gifted and maladjusted? Implicit attitudes and automatic associations related to gifted children. American Educational Research Journal, 52. 6. sz., 1160–1184.

Renzulli, J. S.(1986): The three ring conception of giftedness: a developmental model fir creative productivity.
In: Sternberg, R.J. and Davidson, J. E. (szerk.): Concepzions of Giftedness. Cambridge University Press,
Cambridge.

Sass Judit és Bodnár Éva (2018): A tehetségklíma összetevőinek vizsgálata. In: Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga, Kautnik András, Duchon Jenő és Sass Bálint (szerk.): Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia: tanulmánykötet. 363–382. Letöltés: http://tmpk.uni-obuda.hu/letoltes/K-MOK-20180622-Toth_Peter-Maior_Eniko-...(szerk)-Kutatas_es_innovacio_a_Karpat-medencei_oktatasi_terben.pdf (2019. 09. 20.)

Smith, E. R., Mackie, D. M. és Claypool, H. M. (2016): Szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Szabó Mónika, Kovács Mónika, Nguyen Luu Lan Anh és Fliszár Éva (2014): A pedagógusok nemi szerepekkel és sztereotípiákkal kapcsolatos nézetei. In: Gordon Győri J. (szerk.): Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára: Kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Letöltés: http://www.eltereader.hu/media/2014/09/gyori_I_reader.pdf (2018. 10. 24.)

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S. és Higgins-D’Alessandro, A. (2013): A review of school climate research. Review of educational research, 83. 3. sz., 357–385.

Tofel-Grehl, C. és Callahan, C. M. (2017): STEM High Schools Teachers’ Belief Regarding STEM Student Giftedness. Gifted Child Quarterly, 61. 1. sz., 40–51.

Winner, E. (2000): The origins and ends of giftedness. American psychologist, 55. 1. sz., 159–169.